Huurdersvereniging Zwartewaterwiede

Penningmeester gezocht

Onze huidige penningmeester heeft te kennen gegeven er mee te willen stoppen per 4 april 2024.

Wij gaan dan nu op zoek naar een nieuwe penningmeester zodat die goed ingewerkt kan worden.

Wat zijn de taken van de penningmeester:

Verzorgt de financiën van de vereniging, waaronder:

  • Het betalen van de rekeningen, die klaar gezet zijn door de tweede penningmeester.
  • Controle en betaalbaar stellen van het declaratieformulier van de bestuursleden, die klaar gezet zijn door de tweede penningmeester
  • Declaratie bezorgers huurderskrant betaalbaar stellen, die klaar gezet zijn door de tweede penningmeester.
  • Ontvangsten en uitgaven, gespecificeerd, in kas-, bank-, en giroboek boeken;
  • Vóór 1 november de ¾ jaar jaarrekening van het lopende jaar en de voorlopige begroting van het volgende jaar opmaken en verzenden naar Wetland Wonen, e.e.a. na goedkeuring door het dagelijks bestuur;
  • Vóór 1 maart de jaarrekening over het afgelopen jaar en de begroting voor het lopende jaar opstellen. Bespreken met het bestuur en na goedkeuring doorsturen naar Wetland Wonen en de gemeente Zwartewaterland.
  • Vinkt de klaar gezette declaraties af en boekt ze in.
  • Controleert de kas uitgave van de voorzitter en boekt dit in.

 

 

U kunt uw sollicitaties sturen naar:

Hv. Zwartewaterwiede p/a De Rede 3, 8325 XA Vollenhove

 

Of mailen naar:

hv.zwartewaterwiede@home.nl