Huurdersvereniging Zwartewaterwiede

Zwolle

Op de website van de gemeente Zwolle www.zwolle.nl/energietoeslag  staat:

Energietoeslag

Voor inwoners met een laag inkomen is er extra geld om hun energiekosten te betalen: de energietoeslag. De toeslag was € 800. Vanaf oktober is de toeslag € 1.300.

  • Hebt u terecht al € 800 gekregen? Dan krijgt u in oktober automatisch € 500 extra op uw rekening. Daarvoor hoeft u niets te doen. U krijgt hier een brief over.
  • Hebt u de energietoeslag nog niet aangevraagd? Dan kunt u deze aanvragen tot 1 februari 2023.

 

Bijzondere bijstand

Door de stijging van de energieprijzen kan uw energierekening flink hoger zijn. Soms kunnen we u helpen met bijzondere bijstand.

 

Hulp nodig?

Kunt u uw energierekening niet op tijd betalen? Of hebt u een betalingsachterstand? U kunt hulp krijgen en voorkomen dat u wordt afgesloten van energie. Neem hiervoor contact op met uw energieleverancier. Uw energieleverancier kijkt samen met u naar de mogelijkheden. 

Kijk voor meer hulp ook op de pagina Geldproblemen voorkomen en oplossen. En op www.geldfit.nl/energie (externe link).

 

Betaling energietoeslag

De gemeente Zwolle heeft de energietoeslag al betaald aan zoveel mogelijk inwoners met een laag inkomen. Deze inwoners zijn bekend bij de gemeente Zwolle.

Energietoeslag aanvragen

Wij kennen niet iedereen met een laag inkomen. Daardoor kunnen we niet aan iedereen met een laag inkomen de toeslag vanzelf betalen. Als u de toeslag niet vanzelf heeft gehad, kunt u deze aanvragen.  

 

Energietoeslag verhoogd

De energietoeslag is verhoogd met € 500. Iedereen die terecht al € 800 heeft ontvangen, krijgt in oktober € 500 extra.
Vraagt u na 1 oktober de energietoeslag aan en hebt u recht? Dan krijgt u in 1 keer

€ 1.300.

 

Dit zijn de voorwaarden voor de energietoeslag:

  1. 18 jaar of ouder

U en uw eventuele partner zijn 18 jaar of ouder.

  1. Energiekosten

U heeft energiekosten.

  1. Inkomen

Het inkomen van u en uw eventuele partner is niet hoger dan 130% van de bijstandsnorm die voor u geldt. Het gaat dan om het inkomen in de maand vóór uw aanvraag.

In onderstaand overzicht vindt u de meest voorkomende inkomensgrenzen.

Afhankelijk van uw woonsituatie kan dit hoger of lager zijn. De bedragen zijn netto en zonder vakantietoeslag.

 

21 jaar tot AOW-leeftijd                       130% van bijstandsnorm

Alleenstaand                                          € 1.360,75

Alleenstaande ouder                            € 1.360,75

Echtpaar of samenwonend                € 1.943,93

 

AOW-leeftijd of ouder                       130% van bijstandsnorm

Alleenstaand                                        € 1.513,70

Alleenstaande ouder                          € 1.513,70

Echtpaar of samenwonend              € 2.050,54

 

Is uw inkomen hoger, maar krijgt u schulddienstverlening van de gemeente Zwolle? Dan kan het zijn dat u recht hebt op de energietoeslag. Vraag de toeslag daarom aan.

 

Geen recht als...

U hebt geen recht op de energietoeslag als u:

  • jonger dan 21 jaar bent en bij uw ouder(s) woont
  • student bent en bij uw ouder(s) woont
  • in een inrichting woont
  • de energietoeslag als zelfstandig ondernemer aanvraagt voor uw gestegen bedrijfslasten

 

Energietoeslag schriftelijk aanvragen

Voor de aanvraag van de energietoeslag heeft u geen computer nodig. U kunt de bijdrage ook schriftelijk aanvragen. Neem tijdens kantooruren contact op met de gemeente, tel. 14038 (5 cijfers, lokaal tarief). Dan sturen we u zo snel mogelijk een formulier toe dat u met de pen kunt invullen.  

 

Contact

Heeft u vragen over de energietoeslag? Neem dan contact op met de gemeente Zwolle.

Bron: www.zwolle.nl/energie