Huurdersvereniging Zwartewaterwiede

Zwolle

Energietoeslag over 2023; gemeente Zwolle

Onderstaande tekst kunt u lezen op de website van gemeente Zwolle.

Heeft u een laag inkomen? Dan is er extra geld om de energiekosten te betalen: de energietoeslag. Deze toeslag is voor 2023   € 800.

 

Voorwaarden

U hebt recht op de energietoeslag 2023 als

 • u 21 jaar of ouder bent
 • u in de gemeente Zwolle woont
 • u energiekosten hebt
 • uw inkomen in november 2023 lager is dan 130% van de bijstandsnorm

 

U heeft geen recht op de energietoeslag als

 • u jonger bent dan 21 jaar
 • u dak- of thuisloos bent
 • u student bent
 • u in een inrichting woont en zelf geen energiekosten heeft
 • u de energietoeslag als zelfstandige aanvraagt voor uw gestegen bedrijfslasten

 

Automatisch ontvangen

Een deel van de inwoners van Zwolle hebben de energietoeslag 2023 al automatisch gekregen. Dit zijn inwoners van wie we het inkomen weten. En die aan alle voorwaarden voor de toeslag voldoen.

Hebt u over 2022 wel energietoeslag ontvangen, maar  de energietoeslag 2023 niet automatisch ontvangen? Dan heeft u hier bericht over gekregen in

'Mijn Loket' of per brief.
We hebben niet automatisch kunnen vaststellen dat u ook recht heeft op de energietoeslag 2023. Reden kan zijn dat:

 • u een hoger inkomen heeft gekregen
 • u niet meer hoort tot één van de groepen die energietoeslag kunnen ontvangen
 • we uw woonsituatie niet goed kunnen vaststellen

 

Aanvragen

Hebt u de energietoeslag 2023 niet automatisch ontvangen?

Maar denkt u dat u wel recht heeft op de toeslag? Dan kunt u de energietoeslag aanvragen. Dat kan tot 1 juli 2024.

 

Hoe verder

Heeft u uw aanvraag online gedaan? Dan krijgt u een e-mail van ons. Daarin staat dat wij uw aanvraag hebben ontvangen. En het nummer van uw aanvraag. Dit nummer noemen wij het zaaknummer.

Heeft u uw aanvraag op papier gedaan? Dan krijgt u van ons een brief. Daarin staat dat wij uw aanvraag hebben ontvangen. U krijgt daarna een brief over het besluit.

  

Lukt het u niet om online een aanvraag te doen? Neem dan contact met ons op. Wij bekijken dan hoe wij u het beste kunnen helpen. Moeite met schrijven of invullen?

Vindt u het moeilijk om formulieren in te vullen? Op Orde Zwolle helpt u hier graag bij. Bel dan naar (038) 456 97 50.

 

Hulp bij hoge energiekosten

Is het voor u lastig om de energiekosten te betalen? Neem dan contact op met ons. Samen zoeken we dan naar een oplossing.

Door stijging van de energieprijzen kan uw energierekening flink hoger zijn. Soms kunnen we u helpen met bijzondere bijstand.

Krijgt u geen energietoeslag of bijzondere bijstand voor uw energiekosten? Maar komt u toch in de problemen door hoge energiekosten? Of heeft u wel de energie-toeslag of bijzondere bijstand ontvangen, maar is het niet genoeg om de hoge energiekosten te betalen? Ook in 2024 is er een landelijk Noodfonds Energie.  

Bron: www.zwolle.nl/energietoeslag