Activiteiten van WWG

 

 Waar werkt Wetland Wonen momenteel aan

 

   

Nieuwbouw veertien sociale hofwoningen Sint Jansklooster officieel van start

07-05-2019

Op 7 mei 2019 is de bouw van veertien sociale hofwoningen in Sint Jansklooster officieel begonnen. Directeur Marcel Timmerman van Wetland Wonen en wethouder Marcel Scheringa van Gemeente Steenwijkerland verrichtten de aftrap door een gat te graven voor de fundering en het bouwbord te onthullen. Met de hofwoningen krijgt Sint

Jansklooster een primeur in de gemeente op het gebied van deze woonvorm voor sociale woningbouw.

Aan de Bonkenhaveweg, Van Isselmudenstraat en Kloosterkamp bouwt Wetland Wonen veertien energiezuinige woningen voor een- en tweepersoons-huishoudens van 55 jaar en ouder.

 

Bouw hofwoningen primeur voor Wetland Wonen en Gemeente Steenwijkerland

Het bijzondere aan deze woningen is dat ze een hof vormen. De woningen staan straks in een u-vorm met in het midden een groene ruimte. Op de erfgrens van de achtertuinen komt een lage heg in plaats van een hoge schutting. Hierdoor ontstaat een hofje waarin de bewoners voor elkaar een oogje in het zeil kunnen houden. Zo kunnen ze elkaar waar gewenst ondersteunen. De hofwoningen zijn geïnspireerd op soortgelijke hofjes in andere gemeenten.


Breed draagvlak

Het plan voor de nieuwbouw is tot stand gekomen in samenspraak met veel inwoners van Sint Jansklooster. Een speciale klankbordgroep en Plaatselijk Belang Sint Jansklooster hebben meegedacht over het concept. Er is dan ook veel draagvlak voor de opzet van deze woningen.

 

Onderdeel herstructurering

De nieuwbouw is onderdeel van een ingrijpende wijkverbetering rondom de Molenstraat. Hiermee wordt de omgeving van de Molenstraat opgeknapt en een enorme impuls gegeven aan de vernieuwing van het woningbestand in Sint Jansklooster. Dat gebeurt in verschillende fases. Zo heeft Wetland Wonen al woningen gesloopt om plaats te maken voor nieuwbouw. Ook heeft de woningcorporatie diverse huurwoningen gerenoveerd. Na de huidige nieuwbouw, die naar verwachting medio 2020 klaar is, volgt de laatste stap de sloop van negentien woningen aan de Monnikenweg, Bonkenhaveweg en Van Isselmudenstraat en vervangende nieuwbouw.

 

 

Wetland wonen neemt 147 woningen Woonconcept in Steenwijkerland over

 

Per januari 2020 is woningcorporatie Wetland Wonen de nieuwe eigenaar van 147 sociale huurwoningen in de noordelijke dorpen van de gemeente Steenwijkerland. Wetland Wonen neemt deze woningen over van collega-corporatie Woonconcept. Wetland Wonen wil de komende jaren in een aantal dorpen ook nieuwe sociale huurwoningen gaan bouwen. Door de overname en de nieuwbouw is Wetland Wonen straks de belangrijkste woningcorporatie in de noordelijke dorpen van Steenwijkerland. Daarmee is daar een blijvend aanbod van sociale huurwoningen gewaarborgd. Voor de huidige bewoners heeft de overname geen gevolgen.

 

Wetland Wonen neemt sociale huurwoningen over in Oldemarkt, Kuinre, Eesveen en Willemsoord. In de gemeente Steenwijkerland is Wetland Wonen nu vooral in de zuidelijke, kleine kernen actief. Door de overname kan Wetland Wonen vanaf 2020 straks in de hele gemeente in woningen voorzien. Voor de huidige bewoners verandert er niets in hun huurovereenkomst. Zij krijgen alleen per januari 2020 een nieuw aanspreekpunt. Wetland Wonen zal hen daar eind 2019 over informeren.

 

Nieuwbouw

Wetland Wonen wil de komende jaren ook nieuwe sociale huurwoningen gaan bouwen in onder meer Scheerwolde en Oldemarkt. In totaal gaat het dan om ongeveer 45 woningen in de noordelijke dorpen. Wetland Wonen en Woonconcept gaan daarnaast samen nieuwe sociale huurwoningen bouwen in de stad Steenwijk, met als doel om woningen van goede kwaliteit te bieden aan de bewoners. Marcel Timmerman, directeur van Wetland Wonen: “We vinden het belangrijk dat er voldoende sociale huurwoningen zijn én blijven, ook in de noordelijke kernen. Mooi dat we daar een bijdrage aan kunnen leveren!”

 

Nicole Peeters, directeur-bestuurder van Woonconcept: “Door goed met elkaar samen te werken, kunnen we nog meer betekenen voor onze bewoners in Steenwijkerland. Met de verdeling van de verschillende gebieden in de gemeente, kan elke corporatie zich nog beter inzetten voor zijn kerngebied. En daarmee extra aandacht geven aan die bewoners. Voor ons betekent dit afscheid nemen van de bewoners in de noordelijke dorpen, maar wij dragen ze met een warm hart over aan Wetland Wonen.”

 

Samenwerking woningcorporaties en gemeente
De overname en de nieuwbouw zijn onderdeel van een nieuwe samenwerking tussen Wetland Wonen, Gemeente Steenwijkerland, Woonconcept en de derde woningcorporatie die in de gemeente actief is, Omnia Wonen.

Deze vier partijen hebben een overeenkomst ondertekend met als doel om er samen voor te zorgen dat er in de gemeente Steenwijkerland voldoende, betaalbare en kwalitatief goede sociale huurwoningen zijn. “Als gemeente vinden we het belangrijk dat er voldoende betaalbare sociale huurwoningen zijn en blijven in Steenwijkerland. In de noordelijke kernen van Steenwijkerland was er de afgelopen jaren geen nieuwe ontwikkeling mogelijk en ook in Steenwijk lag dat moeilijk. Door de samenwerking met de corporaties liggen er de komende jaren nieuwe kansen, waar we als gemeente achter staan en die we ook actief faciliteren”, aldus Marcel Scheringa, wethouder van Steenwijkerland.

Bron: www.wetlandwonen.nl