Huurdersvereniging Zwartewaterwiede

Activiteiten van Wetland Wonen Groep

Wetland Wonen in contact met de huurder

Wetland Wonen heeft sinds 1 juni jl. ook een regulier spreekuur in de meeste kernen. Locaties en tijden staan op de website van Wetland Wonen te lezen. Om meer bekendheid hieraan te geven, heeft HVZ deze informatie ook in haar kwartaalblad opgenomen.

Onderstaande staat op de website van Wetland Wonen te lezen:

Heeft u een vraag, idee of probleem? Dan kunt u vanaf juni ook in gesprek met onze wijkbeheerder Jacqueline Jonkers. Iedere maand is zij bij u in de buurt.

Aanmelden is niet nodig. U kunt tijdens de spreekuren gewoon naar binnen lopen.    

 

Spreekuren

Dit spreekuur is niet bedoeld om een reparatieverzoek door te geven (dat kunt u via Mijn Wetland Wonen doen of door ons te bellen). 

 

Geen spreekuur, wel in de buurt

In Belt Schutsloot, Eesveen, Kuinre, Scheerwolde, Vollenhove en Zwolle houden we op dit moment geen spreekuren.

Wel is Jacqueline daar regelmatig aanwezig. Spreek haar gerust aan als u haar in uw buurt of woongebouw ziet lopen.

U bent tijdens onze openingstijden ook nog altijd welkom op ons kantoor in Vollenhove (Weg van Rollecate 11a). Wij zijn geopend op maandag tot en met donderdag van 08.00 tot 12.00 uur. 's Middags en op vrijdagochtend zijn we op afspraak open.

Bron: www.wetlandwonen.nl

 

Stop op de verkoop van onze huurwoningen in gemeente Zwartewaterland

Wij stoppen met de verkoop van onze woningen in gemeente Zwartewaterland. In het verleden hadden onze huurders de mogelijkheid om hun woning van ons te kopen. Dat is in deze gemeente nu niet meer mogelijk. Onze woningen in gemeente Zwartewaterland blijven sociale huurwoningen.

 

Reden verkoopstop

We zien op dit moment dat ons aanbod sociale huurwoningen voldoende is voor

de huidige vraag in deze gemeente. Maar we verwachten een toenemende vraag voor de toekomst. Uit het woonbehoefte onderzoek, dat is uitgevoerd door de gemeente Zwartewaterland, blijkt dat er de komende 10 jaar ongeveer 150 huurwoningen bij moeten komen.

De verkoop van onze woningen betekent minder sociale huurwoningen in de gemeente. Dit vinden we niet passen bij de opgave die er ligt om hier juist meer woningen te verhuren. Hierdoor hebben wij besloten om op dit moment te stoppen met de verkoop van onze woningen in de gemeente Zwartewaterland.

Bron: www.wetlandwonen.nl

 

Gemeente Zwartewaterland en Wetland Wonen zetten in op meer sociale huurwoningen

Gemeente Zwartewaterland en woningcorporatie Wetland Wonen willen de komende acht jaar tot 150 nieuwe sociale huurwoningen realiseren. Die afspraak is op woensdag 2 maart 2022 vastgelegd in de Prestatieafspraken Zwartewaterland 2022-2024. Deze afspraken zijn ook besproken met en ondertekend door huurdersvereniging Zwartewaterwiede.

De Prestatieafspraken Zwartewaterland 2022-2024 bestaan uit meerjarige afspraken over onder andere de bouwopgave, de leefbaarheid, wijkvernieuwing, verduurzaming, bijzondere doelgroepen en realiseren van wonen met zorg.

Wethouder Gerrit Knol van gemeente Zwartewaterland, Marcel Timmerman, directeur-bestuurder van Wetland Wonen en Miriam de Boer, voorzitter van huurdersvereniging Zwartewaterwiede zetten hun handtekening onder deze prestatieafspraken.

Marcel Timmerman: “De opgaven en vraagstukken waar we als corporatie en gemeente mee te maken hebben zijn steeds vaker complex en multidisciplinair. We zien dat we die alleen op kunnen lossen door samen te werken. En niet alleen met elkaar, vooral ook met andere organisaties en inwoners van de gemeente. Met de prestatieafspraken spreken we naar elkaar uit waar we aan gaan werken, wat we van elkaar kunnen verwachten en hoe we met elkaar samenwerken.”

 

Bouw van sociale huurwoningen

Gemeente Zwartewaterland, Wetland Wonen en Huurdersvereniging Zwartewaterwiede willen het aantal sociale huurwoningen de komende jaren uitbreiden. Ze gaan samen in gesprek over de exacte omvang en fasering van de nieuwbouw.

Wethouder Gerrit Knol: “Met deze afspraken hebben we een mooie aanzet gegeven voor de bouw van een groot aantal nieuwe woningen.”

En dat is hard nodig volgens de wethouder: “Het aantal huishoudens in Zwartewaterland groeit tot 2030 met 750, zo blijkt uit het vorig jaar gehouden Woonbehoeftenonderzoek. De conclusies uit dit onderzoek hebben we daarom meegenomen bij het maken van de prestatieafspraken. We hebben gekeken naar de behoefte en afgesproken hoeveel en welke soort woningen we de komende jaren in Zwartewaterland kunnen bouwen. We kijken op dit moment welke locaties in onze gemeente geschikt zijn voor de bouw van sociale huurwoningen.”

 

Inzet van energiecoaches

In de prestatieafspraken is ook aandacht voor duurzaamheid. Wetland Wonen gaat de komende jaren bijna 2.000 woningen projectmatig verduurzamen. Dit doen zij door het isoleren van dak, gevel en vloer, het plaatsen van zonnepanelen en installeren van een hybride warmtepomp. Huurders van huizen buiten dit project krijgen een aanbod voor het plaatsen van zonnepanelen.

Om inwoners te helpen bij het besparen van geld en energie worden bovendien energiecoaches ingezet. De energiecoaches adviseren huurders en huiseigenaren over praktische energie bespaarmogelijkheden in hun woning. Duurzame maatregelen helpen om de woonlasten te verlagen. In februari deelden gemeente en Wetland Wonen energiebespaartassen uit aan eigenaren en huurders, zodat zij ook zelf aan de slag kunnen met besparen.

 

Verbeteren van de leefbaarheid

De prestatieafspraken gaan ook over leefbaarheid. De partijen vinden het belangrijk dat het in wijken prettig wonen is. Onder andere door te werken aan een evenwichtige, maar ook gemêleerde samenstelling van bewoners. Zo wordt een klein deel van de sociale huurwoningen aangeboden aan mensen met een middeninkomen. Dit biedt deze mensen, die nu vaak tussen wal en schip vallen, de mogelijkheid een betaalbare woning te huren.

De twee partijen willen bewoners ook meer betrekken bij het wel en wee in hun woonomgeving. Wetland Wonen gaat daarom actiever de wijken in, onder meer door de inzet van een wijkbeheerder en het houden van straatgesprekken. Zo weten partijen beter wat er speelt en kunnen zij, samen met inwoners daarop inspelen.

 

Samen werken aan fijn wonen

Wethouder Knol: “De prestatieafspraken staan op papier. Nu gaan we dit samen tot uitvoering brengen.” Marcel Timmerman besluit: “Zo werken we samen aan fijn, duurzaam en betaalbaar wonen in de gemeente Zwartewaterland.”

Statushouders verhuizen naar Zwartewaterland, en dan?

Elke gemeente en woningcorporatie moet van de landelijke overheid een aantal statushouders huisvesten. Hoe groter de gemeente, hoe meer mensen komen. Zwartewaterland vangt dit eerste half jaar van 2022 in totaal dertien statushouders op. Maar wat komt daarbij kijken? Sieneke Ribberink van de gemeente en Eric Jonk van Wetland Wonen leggen het uit.

Zwartewaterland vangt statushouders op uit de verschillende asielzoekerscentra in Noord-Nederland. “Op het moment dat ik weet welke mensen komen, geef ik dat door aan Wetland Wonen. Omdat er weinig woningen beschikbaar zijn, moeten ook de nieuwkomers momenteel lang wachten. In die periode blijven ze in het AZC. Ze kunnen zich dan nog niet voorbereiden op Zwartewaterland. Wel volgen ze taalles”, vertelt Ribberink.

Wetland Wonen stelt in Zwartewaterland de woningen beschikbaar. Eric Jonk: “Statushouders betalen gewoon huur en de normale huurvoorwaarden gelden ook voor hen. Daarover bestaat nog wel eens een misverstand. Voordat we de sleutel overhandigen, nemen we sinds dit jaar eerst contact op met de buren. We adviseren dan om kennis te maken met de nieuwe bewoners. Verder hebben we korte lijnen met de gemeente en andere organisaties. Daarom ben ik blij met de nieuwe Wet Inburgering*: die legt veel meer verantwoordelijkheid bij het lokale netwerk.”

Naast de gemeente en Wetland Wonen speelt nog een derde partij een belangrijke rol bij de huisvesting, legt Ribberink uit. “Vrijwilligers van Vluchtelingenwerk zijn aanwezig bij de bezichtiging en de sleuteloverdracht. Zij geven ook tips en adviezen over de inrichting van de woning en helpen de nieuwkomers daarna verder op weg. Dat is belangrijk werk. Bij verhuizingen moet je veel regelen. Als je dan uit een ander land komt en de taal niet spreekt, kun je die hulp goed gebruiken.”

*Het doel van de Wet inburgering is dat inburgeringsplichtigen zo snel mogelijk meedoen in Nederland. En dat ze daarnaast zo snel mogelijk werk vinden.

 

Bron: www.wetlandwonen