Woonlasten

 

Woonlastenonderzoek geeft inzicht in betaalbaarheid.

Huurdersvereniging Zwartewaterwiede onderzocht samen met Wetland Wonen de betaalbaarheid van het wonen.

 

Onderzoek door Companen
Onderzoeksbureau Companen heeft het onderzoek uitgevoerd. Huurders kregen vragen over hun woonlasten (zoals huur, gas, water, elektriciteit en gemeentelijke heffingen), zaken waarop bezuinigd wordt en vragen over hun ervaringen.  


Aantal ingevulde vragenlijsten
In totaal heeft 9% van de aangeschreven huurders van Wetland Wonen de vragenlijst ingevuld. Dit betekent dat er 260 reacties zijn terug gekomen. Volgens het onderzoeksbureau is dit voldoende om een juist beeld te krijgen en om uitspraken te doen op gemeente- en corporatieniveau.

Uitkomsten onderzoek
Met de uitkomsten van het onderzoek kunnen we verder in gesprek gaan met Wetland Wonen, maar ook met de gemeenten. Het doel is om te zorgen dat we het wonen in een huurwoning - nu en in de toekomst - betaalbaar kunnen houden.

Wij hebben met Wetland Wonen de uitkomsten van het rapport besproken. Uit het onderzoek blijkt, dat er een kleine groep huurders is die een betaalbaarheidsrisico heeft. Dat betekent dat voor hen de kosten van de woonlasten hoog zijn; hoger dan hun inkomen.

Wij blijven bij Wetland Wonen aandacht vragen voor betaalbaarheid van de huren. Wij volgen hierbij ook met veel interesse en ook kritisch de wijze waarop Wetland Wonen deze betaalbaarheid vorm geeft. In gesprekken merken we dat o.a. betaalbaarheid belangrijk is bij onze corporatie; dit is een positief uitgangspunt voor verdere ontwikkelingen op dit gebied.

 

Hierbij een citaat uit een tekst van Wetland Wonen op haar website:

“We willen klanten met een betaalbaarheidsrisico helpen. In 2019 vernieuwen we ons huurprijzenbeleid. Daarin zullen we extra aandacht hebben voor de betaalbaarheid van het wonen. Ook gaan we kijken hoe we huurders kunnen helpen met besparen op energiekosten en andere lasten. We doen dat in overleg met de huurdersvereniging en de gemeenten. Verder kijken we welke maatregelen andere corporaties nemen, om daarvan te kunnen leren.”

 

Vijf deelnemers zijn beloond voor hun deelname
Wetland Wonen heeft onder onze eigen deelnemende huurders vijf waardebonnen van € 50,- verloot. De winnaars hebben daarover inmiddels allemaal persoonlijk bericht ontvangen.