Huurdersvereniging Zwartewaterwiede

Woonlasten

Hoe hoog zijn mijn woonlasten?

Wetland Wonen geeft inzicht in maandlasten voor woningzoekenden

Publicatiedatum: 02-11-2020

Om betaalbaar te kunnen en blijven wonen is de module Woonlasten toegevoegd aan De Woningzoeker, de website waarop wij (Wetland Wonen) onze woningen aanbieden. Deze module toont de maandlasten van een woning naar aanleiding van het gemiddelde energieverbruik in die woning en het aantal personen van een huishouden. Hierdoor kunnen mensen de financiële gevolgen van het huren van een woning inschatten voordat zij een woning accepteren. Als mensen zijn ingelogd op hun persoonlijke pagina op De Woningzoeker kunnen zij per woningadvertentie zien wat de energielasten inhouden. Een woning met energielabel D verbruikt meer energie dan een woning met energielabel A. Een gezin met 5 mensen verbruikt meer energie dan een tweepersoonshuishouden.

 

Voordelen voor toekomstige huurders De woonlastenmodule draagt bij aan bewustwording van onze huurders.

Zij kunnen vooraf inschatten wat het huren van een woning kost inclusief de vaste lasten (service- en energiekosten). Achteraf kunnen zij dit vergelijken met hun werkelijke energieverbruik, waardoor bewoners ook aangezet kunnen worden tot het duurzamer omgaan met hun energieverbruik.

 

Verduurzamen van woningen

De woonlastenmodule geeft ons inzicht in welke gebouwen de hoogste energiekosten hebben. Dit kunnen wij meenemen in onze duurzaamheidsprojecten.

 

Kosten

Kale huurprijs    € 714,90

Servicekosten    €  4,45

Totale huurprijs  € 719,35

Huurtoeslag mogelijk

Ja

 

Rekenhuur

€ 714,90

 

 

Betaalbaarheid

De maandelijkse woonlasten worden bepaald door de huurkosten, het energieverbruik en of u recht heeft op huurtoeslag. Hieronder geven wij een indicatie van de te verwachten kosten op basis van de gegevens die bij ons bekend zijn over u en deze woning.

 

                                            1 pers      2 pers         3 pers           4 pers

Rekenhuur                         € 715       € 715           € 715            € 715 

Servicekosten                   € 4            € 4              € 4               € 4

Energielasten                    € 174         € 188          € 206         € 216

Huurtoeslag                       ...                ...                  ...                   ...

Verwachte maandlasten ...               ...                  ...                   ...

Hierboven ziet u dus een voorbeeld van de maandlasten als iemand niet is ingelogd op de website.

 

Een ingelogde gebruiker krijgt een overzicht van de maandlasten op basis van de persoonlijke instellingen.

 

Bron: www.wetlandwonen.nl

 

Wetland Wonen voert huurprijzen op maat in (2-hurenbeleid)

Wetland Wonen vindt het belangrijk dat klanten zoveel mogelijk keuzevrijheid hebben bij het zoeken naar een andere woning. Daarom bieden we vanaf 2 september 2019 onze woningen met een huurprijs hoger dan € 607,46 (prijspeil 2019) aan met twee verschillende huurprijzen. Een basishuurprijs voor wie dat kan betalen en een lagere huurprijs, voor mensen met een smallere portemonnee.

 

Wat betekent dat voor mij?
Voor u als woningzoekende geldt mogelijk een lagere huurprijs voor woningen van Wetland Wonen. U kunt zien of u in aanmerking komt voor een huurprijsverlaging door in te loggen bij De Woningzoeker. U ziet dan bij een woning mogelijk twee huurprijzen: de basishuurprijs die is doorgestreept en een aangepaste, lagere huurprijs. U kunt daardoor op meer woningen reageren dan voorheen en heeft meer keuze bij het zoeken naar een woning.

 

Hoe worden de huurprijzen verlaagd?
We verlagen de huurprijzen tot de zogeheten aftoppingsgrens voor huurtoeslag. Die grens is in 2019 € 607,46 of € 651,03. Dit hangt af van uw inkomen en huishoudgrootte. Wanneer een huurprijs wordt verlaagd tot de aftoppingsgrens, dan komt een woningzoekende mogelijk in aanmerking voor huurtoeslag. Of u daar recht op heeft, is altijd afhankelijk van uw persoonlijke situatie. 

 

De voorrangsregels veranderen
Nog steeds geldt in de meeste gevallen dat als meerdere woningzoekenden aan alle voorwaarden voldoen, degene met de langste inschrijfduur voorrang krijgt. Bij woningen met een basishuurprijs boven € 651,03 (prijspeil 2019) geldt dat degene met een hoger inkomen voor gaat. Let op, soms gelden ook andere voorwaarden zoals ‘voorrang voor 55-plussers’ of ‘alleen te huur voor mensen met een inkomen boven € 38.036,-‘ (peil 2019). De voorwaarden voor toewijzing staan altijd vermeld bij de advertentie.

 

Zorg ervoor dat uw inschrijfgegevens kloppen
De lagere huurprijs is berekend op basis van uw inkomen en huishoudgrootte, zoals u dat in uw inschrijving heeft ingevuld. De lagere huurprijs geldt dan ook alleen als uw inschrijfgegevens kloppen. 

 

Waar kan ik terecht met vragen?
Meer informatie en antwoorden op veel gestelde vragen vindt u op de website van Wetland Wonen, www.wetlandwonen.nl. Bron: www.wetland wonen.nl