Huurdersvereniging Zwartewaterwiede

Word lid

Wilt u lid worden?

Samen sterk! Word lid! Het is belangrijk dat zoveel mogelijk huurders lid worden. Dat versterkt immers onze positie. De contributie is slechts € 1,- per maand en wordt gelijk met de huur, door Wetland Wonen, geïnd. De contributie maakt géén deel uit van de huur en telt dus ook niet mee bij de huurverhoging.

NB :

Er zijn verschillende betaalmogelijkheden

1. U laat Wetland Wonen automatisch de huur innen, dan zit de € 1,- hier bij in en hoeft u zelf niets te doen.

2. Als u zelf de huur overmaakt, dan maakt u vanaf het moment waarop u lid wordt € 1,- meer over.

3. Heeft u de bank een opdracht gegeven uw huur over te maken, dan geeft u bij de bank aan dat er € 1,- meer overgemaakt moet worden.

 

Verhuizen

Binnen het werkgebied van wetland wonen groep?

Dus u verhuist van woning A naar B.

Dan: Vervalt automatisch uw lidmaatschap van de huurdersvereniging.

 

Om lid te blijven :

  1. U vult onderstaand formulier in.
  2.  U stuurt een eigen adreswijziging naar het secretariaat
  3.  informeert uw dichtstbijzijnde bestuurslid.

 

HOE KUNT U LID WORDEN OF BLIJVEN ?

U vult formulier in.

Heeft u nog vragen ?  Ieder bestuurslid staat voor u klaar.