Huurdersvereniging Zwartewaterwiede

Voor u gelezen

Een veel gestelde vraag betreffende de Coronacrisis

Bij huurders en woningzoekenden is er veel onzekerheid in verband met de Coronacrisis. Wat als ik straks de huur niet kan betalen? Wat doet de Woonbond voor huurders in deze periode? Via dit artikel met vragen en antwoorden proberen we huurders zo goed mogelijk op de hoogte te houden van de actuele ontwikkelingen.

 

Wat als mijn inkomen daalt en ik de huur niet kan betalen?

Het kabinet heeft aangekondigd met maatregelen te komen bij inkomensdaling. Als Woonbond vinden we dat er voor huurders met een inkomensval een financieel vangnet moet zijn om te voorkomen dat ze hun vaste lasten niet kunnen betalen. Dat hebben we ook aan het kabinet laten weten. We houden de ontwikkelingen hierover in de gaten. 

 

Dreigt u uw huur niet meer te kunnen betalen? Komt u financieel in de knel door een inkomensdaling?  Neem dan zo snel mogelijk contact op met de verhuurder (Wetland Wonen).

 

De Woonbond heeft gesprekken gehad met corporatiekoepel Aedes en veel corporaties hebben laten weten coulant te zijn. De Woonbond heeft bij minister Ollongren aangedrongen op maatregelen waar huurders recht op hebben, zodat ze niet afhankelijk zijn van de goede wil van de verhuurder. Om zeker te zijn dat huurders niet in ernstige woonproblemen terecht komen, hebben we bij het kabinet aangegeven dat zij moet verzekeren dat er geen huurders worden uitgezet nu.

 

In een gezamenlijk statement met verhuurkoepels heeft de minister laten weten dat huisuitzettingen gedurende de Coronacrisis niet door kunnen gaan.

In oktober kwam er een nieuw statement. Hierin werden afspraken gemaakt om uitzettingen na huurachterstand tegen te gaan. Huurders worden niet uitgezet bij een huurachterstand, tenzij: 

  • Verhuurders niet in contact kunnen komen met huurders, huurders medewerking aan een betalingsregeling en/of een aanbod van een goedkopere woning of voor schuldhulpverlening weigeren
  • Er sprake is van (extreme) woonoverlast en/of criminele activiteiten
  • Er sprake is van een huurachterstand die zo problematisch is dat er geen perspectief is, ondanks ingezet instrumentarium in de vorm van maatwerk van de verhuurder of van schuldhulpverlening.

 

Bron: www.woonbond.nl

 

Telefonisch spreekuur voor vragen over het Openbaar Vervoer (OV)

Bent u 55+ en heeft u reizen over het OV? Maak dan gebruik van het telefonisch spreekuur. OV-ambassadeurs geven antwoord op uw vragen over het gebruik van het OV.

 

Reizen met het openbaar vervoer is niet voor iedereen vanzelfsprekend. Provincies Gelderland, Flevoland en Overijssel vinden het belangrijk dat iedereen met het openbaar vervoer veilig en gemakkelijk kan reizen. Daarom geven OV-ambassadeurs (dit zijn vrijwilligers die zelf ook 55+ zijn), uitleg over reizen met trein en bus.

 

De maandelijkse inloopspreekuren voor 55-plussers die meer willen weten over reizen met het openbaar vervoer, zijn helaas nog niet mogelijk. De coronamaatregelen laten het (nog) niet toe. Met uw vragen over het gebruik van het OV kunt u wel terecht tijdens het telefonisch spreekuur.

 

Wilt u weten hoe u een OV-chipkaart aanvraagt of hoe de 40% korting voor samen reizen, werkt? Wilt u meer weten over de coronamaatregelen in het OV of juist informatie over verlenging van abonnement of keuzedagen. Of bent u (onverwacht) noodgedwongen afhankelijk van OV, maar weet u nog niet hoe het werkt?

 

Belt u dan met een OV-ambassadeur tijdens het telefonisch spreekuur.

(Beeldbellen is ook mogelijk)

Telefoonnummer: 038 – 303 70 10

 

Wanneer:

Maandag tot en met vrijdag: 10.00 - 12.00 uur

Dinsdag en donderdag: 13.30 - 15.00 uur

Maandag en woensdag: 18.30 - 20.00 uur

 

Meer informatie: www.ervaarhetov.nl/ov-ambassadeur

 

Bron: Weekblad “De Nieuwsbode”

 

Zorgen om armoede

De Woonbond roept samen met het Nibud en corporatiekoepel Aedes het nieuwe kabinet op om huurders met weinig inkomen meer armslag te geven.

 

Het Nibud, de Woonbond en Aedes maken zich ernstige zorgen over huurders met een laag inkomen. Zij houden aan het eind van de maand erg weinig geld over of komen zelfs geld tekort. Dat blijkt uit een Nibud-onderzoek in opdracht van Aedes en de Woonbond.

Woonbond-directeur Zeno Winkels: “Dat is zeer zorgelijk, want een kleine onverwachte gebeurtenis kan zorgen voor grote financiële problemen voor deze groep huurders.”

 

De Woonbond, Aedes en het Nibud roepen een nieuw kabinet daarom op om te zorgen voor een hoger besteedbaar inkomen voor mensen met een laag inkomen. En om een einde te maken aan de financiële problemen van deze groep.

 

In een nieuw Sociaal Huurakkoord willen de Woonbond en Aedes afspraken maken om woonlasten van huurders te verbeteren.

Nibud-directeur Arjan Vliegenthart: “Voor veel mensen met een laag inkomen is het elke maand weer puzzelen met te weinig stukjes. Hun inkomen is te laag om in alle basisbehoeften te kunnen betalen. Meer financiële armslag kan voor hen het verschil tussen een leven mét en een leven zonder schulden betekenen.”

 

Bron: Woonbond, Huurwijzer  1,  2021

 

Discriminatie?

Is het discriminatie als ik vanwege mijn leeftijd een bepaalde flat niet mag huren?

Een verhuurder heeft de vrijheid om een huurovereenkomst aan te gaan met wie hij wil. Als hij of zij een woning of een wooncomplex wil bestemmen voor een bepaalde doelgroep, bijvoorbeeld senioren of jongeren, dan is de verhuurder daar vrij in.

Zo krijgen woningen een “label”, bijvoorbeeld een senioren-, 50+ - of jongerenlabel.

Dat toegekende label heeft echter geen juridische status en je kunt er als huurder of woningzoekende geen rechten aan ontlenen. Wel kun je een verhuurder vragen naar het achterliggende beleid om een woning of complex voor een bepaalde doelgroep te bestemmen. Een 50-plusser die wordt geweigerd voor een woning in een jongerencomplex, wordt dus niet gediscrimineerd. Hij of zij valt simpelweg niet binnen de doelgroep die de verhuurder wil huisvesten. Alleen het label “zorgwoning” is aan regelgeving verbonden. De woningen en het complex moeten aan bepaalde voorwaarden voldoen. En de woning krijgt ook meer woningwaarderingspunten waardoor die een hogere huur kan krijgen.

 

Bron: Woonbond, Huurwijzer 3, 2020

 

Wat is het NIBUD?

Het NIBUD (Nationaal Instituut voor Budgetvoorlichting)

informeert en adviseert consumenten over hun geldzaken. Op www.nibud.nl kunt u terecht voor actuele geldtips

en adviezen. Ook vindt u hier informatie over geldzaken,

tests en rekentools om meer uit uw geld te halen. Tevens

leest u hier hoe u publicaties over geldzaken kunt bestellen.

Daarnaast geeft het NIBUD cursussen aan professionals.

Bijvoorbeeld aan woningcorporaties over het voorkomen

van huurachterstanden en betalingsproblemen bij hun huurders.

 

Huurtool

Ook heeft het NIBUD een “huurtool” ontwikkeld. Met deze tool

kunnen huurders en woningcorporaties berekenen hoeveel

huur (toekomstige) huurders kunnen betalen zonder in financiële

problemen te komen.

Hiermee kan voorkomen worden dat er bij huurachterstand

dure incassobureaus moeten worden ingehuurd. Of dat

corporaties uiteindelijk zelfs tot huisuitzettingen moeten overgaan.

Huurders kunnen deze tool onder andere invullen op de website van de Utrechtse corporatie Bo-Ex: www.boex.nl

 

Uit onderzoek van het NIBUD in opdracht van de Woonbond blijkt dat huurders vaak minder geld te besteden hebben dan kopers met een vergelijkbaar inkomen. Onder het huidige kabinetsbeleid wordt dit verschil alleen maar groter.

In onderstaand schema wordt dit duidelijk gemaakt.