Huurdersvereniging Zwartewaterwiede

Voor u gelezen

AANGEPASTE VERORDENING MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING PER 1 JANUARI 2020

 

Per 1 januari 2020 zijn er een aantal veranderingen in de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). Dat betekent dat de gemeente vanaf die datum de gemeentelijke verordening daarop heeft aangepast. De belangrijkste wijziging gaat over het persoonsgebonden budget (pgb).

Eigen bijdrage
Uw eigen bijdrage voor de Wmo blijft zo goed als gelijk. Voor de meeste vormen van hulp en ondersteuning betaalt u in 2020 namelijk maximaal
€ 19,00 per maand, in plaats van
€ 17,50 per vier weken. Dit wordt het abonnementstarief genoemd.

Strengere eisen persoonsgebonden budget
Heeft u zorg nodig, dan heeft u de keus twee opties:

  • Zorg in Natura

Dan bepaalt de gemeente samen met u welke zorgaanbieder u krijgt toegewezen

  • Een persoonsgebonden budget (pgb)

Het pgb is een geldbedrag waarmee u zelf de zorg naar wens inkoopt. In de nieuwe Wmo-verordening veranderen de regels rondom pgb.

Wie na 1 januari 2020 in aanmerking wil komen voor een pgb, moet dan voldoen aan strengere toelatingseisen. Die gelden voor alle nieuwe aanvragen. Voor bestaande cliënten gelden deze regels pas als een herindicatie nodig is en een nieuw besluit wordt genomen.

Uitzondering:
pgb uit sociaal netwerk
Koopt u met het pgb “informele zorg” uit uw sociale netwerk in? Dan gelden er andere regels. Familie, buren of vrienden die u zorg geven, hoeven namelijk niet aan de kwaliteitseisen te voldoen. Wel moeten zij een Verklaring omtrent gedrag (VOG) hebben.

 

Meer informatie

Meer informatie over de veranderingen in de Wmo-verordening vindt u op de website van de gemeente Steenwijkerland.

Heeft u vragen, dan kunt u contact opnemen met een van de Wmo-consulenten van de gemeente. Dat kan via telefoonnummer 0521-140521 of door een e-mail te sturen naar consulenten@steenwijkerland.nl

Bron: Weekblad Steenwijker Courant

 

AANVRAGEN VAN KWIJTSCHELDING WATERSCHAPSBELASTING PER 1 JANUARI 2020 GEWIJZIGD

 

Wilt u kwijtschelding voor waterschapsbelasting aanvragen? Dan kunt u dat vanaf 1 januari 2020 doen bij GBLT. Dat is de organisatie die de waterschapsbelasting heft en int.

Tot nu toe werd de kwijtschelding voor waterschapsbelasting automatisch meegenomen met de kwijtschelding voor de gemeentelijke belastingen. De waterschappen hebben besloten om dit vanaf 1 januari 2020 zelf te doen. U moet dan zelf uw aanvraag voor de kwijtschelding van de waterschapsbelasting rechtstreeks indienen bij GBLT.

Hoe vraagt u kwijtschelding voor waterschapsbelasting aan?

Op de belastingaanslag van GBLT staat uw aanslagnummer. Dat heeft u nodig om kwijtschelding aan te vragen. U vraagt kwijtschelding aan met uw DigiD via Mijn Loket op de website van GBLT; dit is www.gblt.nl

Kunt u niet in Mijn Loket? Dan kunt u telefonisch een kwijtscheldings-formulier aanvragen op het telefoonnummer 088-064 55 55

Heeft u vragen?

Wilt u meer weten over de kwijtschelding van waterschapsbelasting of heeft u vragen hierover? Neem dan contact op met GBLT op telefoonnummer 088-064 55 55. Of kijk voor meer informatie op www.gblt.nl

Let op: deze wijziging geldt alleen voor waterschapsbelasting. Kwijtschelding voor gemeentelijke belastingen kunt u wel gewoon via de gemeente aanvragen, zoals u dat gewend bent.

Bron: Weekblad Steenwijker Courant

 

JEUGD, WERK EN ZORG VANAF 1 JANUARI ONDER ÉÉN DAK

 

Vanaf 1 januari 2020 gaat de gemeente ook over werk en inkomen. De ISGD – die dat hiervoor deed – bestaat nu niet meer.

Voor de cliënten verandert er niets. Zij krijgen vanaf 1 januari gewoon hun uitkering. Dat heeft ook gestaan in de brief, die zij hierover gekregen hebben. De gemeente ging al over jeugdzorg en de Wmo. Dat betekent dat vanaf 1 januari nu alles bij elkaar zit: jeugd, werk en zorg.

 

Jeugd, werk en zorg in het gebouw aan de Vesting in Steenwijk

De consulenten voor werk en inkomen blijven in het gebouw waar zij ook al zaten: de Vesting 11-13 in Steenwijk. Vanaf 1 januari zijn daar de jeugd-consulenten en de Wmo-consulenten bij gekomen.

U kunt de consulenten telefonisch bereiken via telefoonnummer 0521-140521 of per e-mail via info@steenwijkerland.nl

U kunt ook een afspraak maken om langs te komen.

Alle informatie over jeugd, werk en zorg kunt u vinden op www.steenwijkerland.nl

Bron: Weekblad Steenwijker Courant 

 

Wat is het NIBUD?

Het NIBUD (Nationaal Instituut voor Budgetvoorlichting)

informeert en adviseert consumenten over hun geldzaken. Op www.nibud.nl kunt u terecht voor actuele geldtips

en adviezen. Ook vindt u hier informatie over geldzaken,

tests en rekentools om meer uit uw geld te halen. Tevens

leest u hier hoe u publicaties over geldzaken kunt bestellen.

Daarnaast geeft het NIBUD cursussen aan professionals.

Bijvoorbeeld aan woningcorporaties over het voorkomen

van huurachterstanden en betalingsproblemen bij hun huurders.

 

Huurtool

Ook heeft het NIBUD een “huurtool” ontwikkeld. Met deze tool

kunnen huurders en woningcorporaties berekenen hoeveel

huur (toekomstige) huurders kunnen betalen zonder in financiële

problemen te komen.

Hiermee kan voorkomen worden dat er bij huurachterstand

dure incassobureaus moeten worden ingehuurd. Of dat

corporaties uiteindelijk zelfs tot huisuitzettingen moeten overgaan.

Huurders kunnen deze tool onder andere invullen op de website van de Utrechtse corporatie Bo-Ex: www.boex.nl

 

Uit onderzoek van het NIBUD in opdracht van de Woonbond blijkt dat huurders vaak minder geld te besteden hebben dan kopers met een vergelijkbaar inkomen. Onder het huidige kabinetsbeleid wordt dit verschil alleen maar groter.

In onderstaand schema wordt dit duidelijk gemaakt.