Huurdersvereniging Zwartewaterwiede

Voor u gelezen

Hoge energierekening baart zorgen

Energie wordt duurder. Steeds meer huurders hebben moeite met het betalen van deze vaste last.

 

Compensatie mogelijk

Na aandringen van de Woonbond, FNV en Milieudefensie krijgen mensen met minimuminkomens via de gemeente 200 euro compensatie voor de energiekosten.

Bijstandsgerechtigden ontvangen dit automatisch in het eerste kwartaal van 2022. Heb je geen bijstand, maar wel een klein inkomen? Dien dan een verzoek in bij de gemeente.

Bron: Woonbond, Huurwijzer 4

www.steenwijkerland.nl  

www.zwartewaterland.nl

www.zwolle.nl

 

Servicekostenprocedure bij Huurcommissie gewijzigd

Als je de jaarafrekening voor je servicekosten te hoog vindt of als je geen jaarafrekening hebt gekregen, kun je als sociale huurder bij de Huurcommissie terecht. Daarbij gelden sinds juli 2021 wel een aantal nieuwe spelregels.

Je moet je verhuurder voortaan eerst schriftelijk laten weten dat je het niet eens bent met de servicekostenafrekening (of het voorschotbedrag voor gas-water-elektra).

Je moet je verhuurder dan drie weken de tijd geven om te reageren. Als je verhuurder niet reageert of niet in overleg wil, kun je een procedure “Jaarafrekening servicekosten en nutsvoorzieningen” starten bij de Huurcommissie.

Bron:

www.huurcommissie.nl    

Woonbond, Huurpeil 4

 

Toeslagenaffaire: ook bij huurtoeslag veel mis

De meldingen bij het Meldpunt huurtoeslag van de Woonbond maken duidelijk dat er, net als bij de Kinderopvangtoeslag veel mis ging.

Niet bij alle melders speelt de beschuldiging van fraude. Maar er speelt wèl een terugvordering die onrechtmatig was. Of op zijn minst onrechtvaardig. Over deze situaties kwamen meerdere meldingen binnen. Zoals:

  • Je wordt ontslagen en ontvangt de wettelijk verplichte transitie-vergoeding. Volgens de wet is die ontslagvergoeding “gewoon inkomen”, dat meetelt voor je recht op huurtoeslag. Omdat je inkomen daardoor plotseling te hoog is, moet je terugbetalen;
  • In tijden van woningnood biedt je korte tijd onderdak aan je volwassen kind.

Het kleine inkomen van je kind wordt nu bij jouw bescheiden verdiensten opgeteld. Gevolg: je moet een heel jaar huurtoeslag terugbetalen;

  • Je partner verliest zijn/haar verblijfsvergunning. Door een administratieve fout of om een andere reden. Zelf heb je de Nederlandse nationaliteit. Omdat je partner nu ”illegaal” in Nederland verblijft, vervalt jouw eigen recht op huurtoeslag ook.

Volgens wet- en regelgeving mag terugvordering  in deze situaties gewoon. Dit beleid is dus niet “onrechtmatig”. Maar voor melders die dit meemaakten, geldt wel dat zij in de ellende zijn gestort.

Tot en met huisuitzetting wegens huurschuld, relatiebreuk, baanverlies en uithuisplaatsing van kinderen aan toe.

De Woonbond dringt aan op een goede en zorgvuldige toepassing van de compensatieregeling voor gedupeerden van andere toeslagen dan de Kinderopvangtoeslag.

En blijft meldingen die bij het Meldpunt binnenkomen onder de aandacht brengen. Daarnaast vraagt de bond aandacht voor uitvoeringsbeleid dat naar de letter niet “onrechtmatig” is, maar wel zeer onrechtvaardig uitpakt.

Bron: Woonbond, Huurwijzer 4

 

Samenwonen?

Check huurtoeslag!

(gepubliceerd in de Huurwijzer naar aanleiding van een ingezonden brief van een huurder in Zwolle)

De briefschrijver:

“Wij gingen in september 2015 samenwonen en ontvingen ook daarna huurtoeslag. Maar de Belastingdienst keek uiteindelijk naar ons gezamenlijke inkomen over het hele jaar. Zelf gingen we er vanuit dat de Belastingdienst enkel keek naar het gezamenlijke inkomen vanaf september 2015.

Uiteindelijk moesten we in 2016 een flink bedrag terugbetalen aan huurtoeslag. Met een minimum inkomen en een kleine op komst had dit een enorme impact op ons. We maakten bezwaar, maar de medewerker op kantoor grapte dat we nog konden proberen de wet te veranderen. Daar konden wij toen niet om lachten. Gelukkig gaat het inmiddels goed met ons. Ik heb nu een fijne baan en geen grote geldzorgen. Maar de wet is nog steeds de wet. Daar dacht ik laatst aan en daarom schrijf ik dit advies.: Informeer je goed als je gaat samenwonen. Vraag na welke gevolgen dit heeft voor je huurtoeslag en andere toeslagen.”

Bron: Woonbond, Huurwijzer 3 - 2021

 

Statushouder krijgt in bijna heel Overijssel voorrang op huurwoning: bekijk hier de cijfers in jouw gemeente

statushouders voorrang bij de toekenning  

Door: Pepijn van den Brink
Journalist

van sociale huurwoningen. (Foto: ANP)

Twintig van de 25 Overijsselse gemeenten geven statushouders onomwonden voorrang op een sociale huurwoning, terwijl dat sinds 2017 niet meer verplicht is. Gemeenten die statushouders niét automatisch voorrang geven, hebben vaak wel afspraken gemaakt met woningcorporaties over de huisvesting. Daardoor krijgen zij in de praktijk alsnog voorrang. Dat blijkt uit onderzoek door RTV Oost.

Ondanks de voorkeursbehandeling die zij krijgen, was het aantal woningen dat in 2020 naar statushouders ging in Overijssel een stuk lager dan gemiddeld. Maar: "2020 was een wat bijzonder jaar vanwege corona."

Van de ruim 9.500 sociale huurwoningen die vorig jaar in Overijssel nieuw werden verhuurd, gingen er 263 naar een statushouder. Dat is 2,7 procent van het totaal, landelijk is dat tussen de vijf en tien procent. Maar de vraag is hoe representatief 2020 als peiljaar is. In veel gemeenten gingen er in de eerste helft van dit jaar namelijk al meer woningen naar statushouders dan in heel 2020.

 

Kijk hieronder hoeveel woningen er in 2020 naar statushouders gingen:

Steenwijkerland

Totaal nieuwe verhuringen: 132
Woningen naar statushouders: 4 (3,03%)
Krijgen statushouders voorrang: Ja, tot max. 10 procent
Tijd tussen inschrijving en toewijzing woning: 63 maanden
Woningcorporaties: Woonconcept, Wetland Wonen, Omnia Wonen, Woonzorg Nederland en Vestia

 

Zwartewaterland

Totaal nieuwe verhuringen: 131
Woningen naar statushouders: 5 (3,82%)
Krijgen statushouders voorrang: Ja, tot max. 10 procent
Tijd tussen inschrijving en toewijzing woning: 54 maanden
Woningcorporaties: Wetland Wonen

 

Twee keer zoveel in 2021

Statushouders worden jaarlijks evenredig verdeeld over alle gemeenten in Nederland, naar rato van het aantal inwoners. Gemeenten krijgen daarvoor elk jaar een zo genoemde taakstelling; een aantal statushouders dat ze moeten huisvesten. Veel gemeenten krijgen het liefst gezinnen toegewezen. Omdat ze daarmee meer mensen kunnen huisvesten in minder huizen dan wanneer ze alleenstaanden krijgen toegewezen.

Vanwege de grote vraag naar betaalbare woningen, is Zwolle een proef gestart met de huisvesting van jonge statushouders.

Zij komen daarbij onder begeleiding met maximaal vier personen in een eengezinswoning te wonen. Voor de pilot worden maximaal negen woningen beschikbaar gesteld, verdeeld over heel Zwolle.

Vorig jaar moesten de 25 Overijsselse gemeenten in totaal 803 statushouders een woning bieden. Dit jaar is dat aantal met 1.637 statushouders ruim twee keer zo hoog. En dat is nog zonder dat de Afghanistancrisis daarin is meegerekend. De effecten daarvan zijn dus nog niet te zien.

 

10 jaar wachten op een woning

De woningen die de statushouders krijgen, zijn bijna altijd sociale huurwoningen. Voor die betaalbare huurwoningen zijn de wachttijden vaak lang, ook in Overijssel (zie begin van dit artikel: wachttijden in Steenwijkerland en in Zwartewaterland. Het gaat hierbij om de tijd die er voor een woningzoekende zit tussen het moment van inschrijven en de woning toewijzing.) In onze provincie is de gemiddelde wachttijd zo'n vierenhalf jaar.

In Kampen is de wachttijd zelfs meer dan tien jaar, bleek eerder dit jaar uit onderzoek van de NOS. Voor statushouders geldt die lange wachttijd niet. Omdat gemeenten aan de taakstelling moeten voldoen, maken zij afspraken met woningcorporaties. Als gevolg daarvan gaat landelijk tussen de vijf en tien procent van de sociale huurwoningen naar statushouders.

Een aantal Overijsselse gemeenten heeft wel een maximum afgesproken met de woningcorporaties. Zo gaat in de gemeenten Dalfsen, Staphorst,  Zwartewaterland en Steenwijkerland maximaal tien procent van alle sociale huurwoningen die vrij komen naar statushouders.

 

2020 'bijzonder jaar'

In Zwartewaterland kwam woningstichting Wetland Wonen daar vorig jaar bij lange na niet aan. "Maar 2020 was een bijzonder jaar vanwege corona", zegt Corine Vennink, die als manager afdeling Klant en Maatschappij betrokken is bij de toekenningen. "Dit jaar zijn het er meer, omdat de taakstelling dus ook hoger is. Daardoor gaan we nu wél richting die 10 procent."

Dat beeld is terug te zien in meerdere Overijsselse gemeenten. In Ommen werd vorig jaar maar één woning toegewezen aan een statushouder, terwijl dat er in de eerste helft van dit jaar al zeven zijn. Ook in buurgemeente Hardenberg zijn het er dit jaar veel meer dan in 2020: van 14 woningen in heel 2020 naar 20 in de eerste zes maanden van dit jaar.

 

Toenemende druk op huurmarkt

De druk op de sociale huurwoning neemt sowieso toe de komende jaren, verwacht Joke Homan van koepelorganisatie Aedes. En daarmee dus de wachtlijsten. Niet alleen vanwege een toenemend aantal statushouders. "Het bouwen van woningen is in het westen inmiddels wél op gang gekomen, maar hier in oosten niet. We lopen daardoor achter."

En dat gaat niet alleen over het bouwen van sociale huurwoningen:

"Als de woningbouw tot stilstand komt, kun je ook niet meer vanuit een sociale huurwoning doorstromen naar een koopwoning", zegt Hofman.

Statushouders zijn asielzoekers die een verblijfsvergunning hebben gekregen. Ze hebben dus een formele verblijfsstatus. In eerste instantie wordt een verblijfs-vergunning voor een periode van drie jaar afgegeven. Statushouders hebben dan dezelfde wettelijke rechten en plichten als Nederlanders. Na de drie jaar kan een vergunning voor onbepaalde tijd worden aangevraagd.

RTV Oost inventariseerde voor alle gemeenten in onze provincie of zij statushouders voorrang geven bij de verdeling van huurwoningen, hoeveel huurwoningen vorig jaar in totaal nieuw werden verhuurd, en hoeveel woningen daarbij naar statushouders gingen.

Bron: RTV Oost

 

Staat wil niet in gesprek over onrechtmatige huurverhoging

(gluurverhoging)

Wij praten niet met jullie, maar procederen net zo lang tot je opgeeft. Die boodschap heeft de staat voor huurders wiens inkomensgegevens onrechtmatig gedeeld zijn door de Belastingdienst. Deze huurders kregen een extra hoge huurverhoging op basis van de gedeelde inkomensgegevens.

In juli 2013 deed de ‘gluurverhoging’ zijn intrede. Huurders met een middeninkomen kregen vanaf dat jaar een extra, inkomensafhankelijke huurverhoging. Om extra huurverhoging te mogen vragen hadden verhuurders inkomensgegevens van huurders nodig. De Belastingdienst verstrekte die gegevens. Maar de wet die de gegevensverstrekking regelde was niet op orde.  

 

Verstrekken inkomensgegevens onrechtmatig 

Tot april 2016 zijn er onrechtmatig inkomensgegevens verstrekt. Eind 2020 bevestigde de civiele rechtbank dat de Belastingdienst tot april 2016 géén inkomensgegevens had mogen verstrekken. Die uitspraak volgde na een lang juridisch traject.                        

 

Naar de Hoge Raad 

In plaats van eindelijk in gesprek te gaan over compensatie voor huurders stapt de overheid nu naar de Hoge Raad. Over compensatie heeft de rechter nog steeds geen uitspraak gedaan. De Woonbond wil daarover in gesprek. Dit aangezien de rechter erkend heeft dat de Woonbond in deze zaak namens de gedupeerde huurders kan optreden. Maar de staat wil de zaak juridisch verder uitvechten. Daarmee start een volgend hoofdstuk in een langslepend juridisch traject.  

 

Jarenlang juridisch gevecht 

In 2016 liet de Raad van State ook al weten dat de inkomensverstrekking niet mocht. In 2017 startte de Woonbond een collectieve claim, namens gedupeerde huurders. Die claim liep bij de bestuurs-rechter. In hoger beroep oordeelde de bestuursrechter dat de zaak bij de civiele rechtbank thuishoort. Die bevestigde dat het verstrekken van inkomensgegevens onrechtmatig was. En oordeelde ook dat de Woonbond bevoegd is om in deze zaak namens de huurders op te treden.  

 

Van kastje naar de muur 

Nu claimen de advocaten van de overheid weer dat de civiele rechtbank er toch niet over gaat, maar dat het een zaak voor de bestuursrechter is. Maar de zaak hééft al voorgelegen bij de bestuursrechter. Bij de bestuursrechter gaf de overheid juist aan dat het een zaak voor de civiele rechtbank  is. De huurders worden door de over-heid van het kastje naar de muur gestuurd.

 

Veel te hoge huur als gevolg van fout overheid 

In 2013 konden huurders met een jaarinkomen vanaf € 33.600 al een extra, inkomensafhankelijke huurverhoging krijgen. Tot en met april 2016 was dat dus zonder wettelijke basis voor het delen van inkomensgegevens. De Belastingdienst overtrad zijn geheimhoudingsplicht. Daar ondervonden huurders direct de financiële gevolgen van. Tot op de dag van vandaag zitten huurders met een hogere huur opgescheept. 

 

Woonbond wil gesprek over oplossing 

De Woonbond betreurt het zeer dat de overheid kiest voor een nieuwe juridische stap in plaats van voor een gesprek over een oplossing. Huurders die al jaren weten dat de Belastingdienst hun privacy heeft geschonden staan nog steeds met lege handen. Huurders die in deze periode een inkomensafhankelijke huurverhoging hebben gehad zullen tot de uitspraak van de Hoge Raad moeten wachten op duidelijkheid. 

Bron: www.woonbond.nl

 

Gedragscode: geef jongere die ouders verliest tijdelijk huurcontract

Een gedragscode geeft jongeren die na het overlijden van hun ouders achterblijven in een huurwoning, de tijd om te rouwen en een ander thuis te vinden.

Het is enorm verdrietig om op jonge leeftijd allebei je ouders verliezen. Behalve de rouw komt er op deze kinderen ook de vraag af waar ze straks moeten wonen. Het huurcontract kan niet worden geërfd waardoor zij vaak niet in de huurwoning kunnen blijven wonen. Dat kan alleen met toestemming van de verhuurder of na een uitspraak van de rechter. In de meeste gevallen moeten jongvolwassen wezen binnen twee maanden na het overlijden van hun ouders dan ook de woning verlaten.

 

Gedragscode geeft rust

Minister Ollongren van BZK schrijft in een brief aan de Tweede kamer dat er een gedragscode moet komen voor verhuurders.  Hierin moet staan dat jongeren die wees worden, maar wel zelfstandig kunnen wonen, meer tijd in de ouderlijke huurwoning krijgen.

‘Die gedragscode wil ik met de woningcorporaties maken en ik wil bezien

of ik hier ook andere verhuurders bij kan betrekken’, aldus Ollongren. 

 

Tijdelijk huurcontract

Wat de minister betreft bieden woningcorporaties wezen een tijdelijk huurcontract aan voor hun huidige adres.

Deze maatregel moet deze jonge mensen niet alleen tijd en rust voor rouw-verwerking geven, maar ook ruimte bieden om te zoeken naar een nieuw thuis en na te denken over de toekomst. In de brief noemt Ollongren geen vaste overbruggings-periode, maar aannemelijk is dat dit niet langer dan zes maanden zal zijn.

 

205 wezen per jaar

In Nederland verliezen volgens het CBS jaarlijks gemiddeld 205 jongeren tussen de 16 en 30 jaar oud beide ouders. Gemiddeld wonen 82 van hen met hun ouders in een sociale huurwoning op het moment dat zij wees worden. Van deze 82 jonge mensen verhuizen er jaarlijks gemiddeld ongeveer 40 binnen zes maanden naar een andere woning.

Bron: www.woonbond.nl

 

 Wat als mijn inkomen daalt en ik de huur niet kan betalen?

Het kabinet heeft aangekondigd met maatregelen te komen bij inkomensdaling. Als Woonbond vinden we dat er voor huurders met een inkomensval een financieel vangnet moet zijn om te voorkomen dat ze hun vaste lasten niet kunnen betalen. Dat hebben we ook aan het kabinet laten weten. We houden de ontwikkelingen hierover in de gaten. 

 

Dreigt u uw huur niet meer te kunnen betalen? Komt u financieel in de knel door een inkomensdaling?  Neem dan zo snel mogelijk contact op met de verhuurder (Wetland Wonen).

 

De Woonbond heeft gesprekken gehad met corporatiekoepel Aedes en veel corporaties hebben laten weten coulant te zijn. De Woonbond heeft bij minister Ollongren aangedrongen op maatregelen waar huurders recht op hebben, zodat ze niet afhankelijk zijn van de goede wil van de verhuurder. Om zeker te zijn dat huurders niet in ernstige woonproblemen terecht komen, hebben we bij het kabinet aangegeven dat zij moet verzekeren dat er geen huurders worden uitgezet nu.

 

In een gezamenlijk statement met verhuurkoepels heeft de minister laten weten dat huisuitzettingen gedurende de Coronacrisis niet door kunnen gaan.

In oktober kwam er een nieuw statement. Hierin werden afspraken gemaakt om uitzettingen na huurachterstand tegen te gaan. Huurders worden niet uitgezet bij een huurachterstand, tenzij: 

  • Verhuurders niet in contact kunnen komen met huurders, huurders medewerking aan een betalingsregeling en/of een aanbod van een goedkopere woning of voor schuldhulpverlening weigeren
  • Er sprake is van (extreme) woonoverlast en/of criminele activiteiten
  • Er sprake is van een huurachterstand die zo problematisch is dat er geen perspectief is, ondanks ingezet instrumentarium in de vorm van maatwerk van de verhuurder of van schuldhulpverlening.

Bron: www.woonbond.nl

 

Telefonisch spreekuur voor vragen over het Openbaar Vervoer (OV)

Bent u 55+ en heeft u reizen over het OV? Maak dan gebruik van het telefonisch spreekuur. OV-ambassadeurs geven antwoord op uw vragen over het gebruik van het OV.

 

Reizen met het openbaar vervoer is niet voor iedereen vanzelfsprekend. Provincies Gelderland, Flevoland en Overijssel vinden het belangrijk dat iedereen met het openbaar vervoer veilig en gemakkelijk kan reizen. Daarom geven OV-ambassadeurs (dit zijn vrijwilligers die zelf ook 55+ zijn), uitleg over reizen met trein en bus.

 

De maandelijkse inloopspreekuren voor 55-plussers die meer willen weten over reizen met het openbaar vervoer, zijn helaas nog niet mogelijk. De coronamaatregelen laten het (nog) niet toe. Met uw vragen over het gebruik van het OV kunt u wel terecht tijdens het telefonisch spreekuur.

 

Wilt u weten hoe u een OV-chipkaart aanvraagt of hoe de 40% korting voor samen reizen, werkt? Wilt u meer weten over de coronamaatregelen in het OV of juist informatie over verlenging van abonnement of keuzedagen. Of bent u (onverwacht) noodgedwongen afhankelijk van OV, maar weet u nog niet hoe het werkt?

 

Belt u dan met een OV-ambassadeur tijdens het telefonisch spreekuur.

(Beeldbellen is ook mogelijk)

Telefoonnummer: 038 – 303 70 10

 

Wanneer:

Maandag tot en met vrijdag: 10.00 - 12.00 uur

Dinsdag en donderdag: 13.30 - 15.00 uur

Maandag en woensdag: 18.30 - 20.00 uur

Meer informatie: www.ervaarhetov.nl/ov-ambassadeur

Bron: Weekblad “De Nieuwsbode”

 

Zorgen om armoede

De Woonbond roept samen met het Nibud en corporatiekoepel Aedes het nieuwe kabinet op om huurders met weinig inkomen meer armslag te geven.

 

Het Nibud, de Woonbond en Aedes maken zich ernstige zorgen over huurders met een laag inkomen. Zij houden aan het eind van de maand erg weinig geld over of komen zelfs geld tekort. Dat blijkt uit een Nibud-onderzoek in opdracht van Aedes en de Woonbond.

Woonbond-directeur Zeno Winkels: “Dat is zeer zorgelijk, want een kleine onverwachte gebeurtenis kan zorgen voor grote financiële problemen voor deze groep huurders.”

 

De Woonbond, Aedes en het Nibud roepen een nieuw kabinet daarom op om te zorgen voor een hoger besteedbaar inkomen voor mensen met een laag inkomen. En om een einde te maken aan de financiële problemen van deze groep.

 

In een nieuw Sociaal Huurakkoord willen de Woonbond en Aedes afspraken maken om woonlasten van huurders te verbeteren.

Nibud-directeur Arjan Vliegenthart: “Voor veel mensen met een laag inkomen is het elke maand weer puzzelen met te weinig stukjes. Hun inkomen is te laag om in alle basisbehoeften te kunnen betalen. Meer financiële armslag kan voor hen het verschil tussen een leven mét en een leven zonder schulden betekenen.”

Bron: Woonbond, Huurwijzer  1,  2021

 

Discriminatie?

Is het discriminatie als ik vanwege mijn leeftijd een bepaalde flat niet mag huren?

Een verhuurder heeft de vrijheid om een huurovereenkomst aan te gaan met wie hij wil. Als hij of zij een woning of een wooncomplex wil bestemmen voor een bepaalde doelgroep, bijvoorbeeld senioren of jongeren, dan is de verhuurder daar vrij in.

Zo krijgen woningen een “label”, bijvoorbeeld een senioren-, 50+ - of jongerenlabel.

Dat toegekende label heeft echter geen juridische status en je kunt er als huurder of woningzoekende geen rechten aan ontlenen. Wel kun je een verhuurder vragen naar het achterliggende beleid om een woning of complex voor een bepaalde doelgroep te bestemmen. Een 50-plusser die wordt geweigerd voor een woning in een jongerencomplex, wordt dus niet gediscrimineerd. Hij of zij valt simpelweg niet binnen de doelgroep die de verhuurder wil huisvesten. Alleen het label “zorgwoning” is aan regelgeving verbonden. De woningen en het complex moeten aan bepaalde voorwaarden voldoen. En de woning krijgt ook meer woningwaarderingspunten waardoor die een hogere huur kan krijgen.

Bron: Woonbond, Huurwijzer 3, 2020

 

Wat is het NIBUD?

Het NIBUD (Nationaal Instituut voor Budgetvoorlichting)

informeert en adviseert consumenten over hun geldzaken. Op www.nibud.nl kunt u terecht voor actuele geldtips

en adviezen. Ook vindt u hier informatie over geldzaken,

tests en rekentools om meer uit uw geld te halen. Tevens

leest u hier hoe u publicaties over geldzaken kunt bestellen.

Daarnaast geeft het NIBUD cursussen aan professionals.

Bijvoorbeeld aan woningcorporaties over het voorkomen

van huurachterstanden en betalingsproblemen bij hun huurders.

 

Huurtool

Ook heeft het NIBUD een “huurtool” ontwikkeld. Met deze tool

kunnen huurders en woningcorporaties berekenen hoeveel

huur (toekomstige) huurders kunnen betalen zonder in financiële

problemen te komen.

Hiermee kan voorkomen worden dat er bij huurachterstand

dure incassobureaus moeten worden ingehuurd. Of dat

corporaties uiteindelijk zelfs tot huisuitzettingen moeten overgaan.

Huurders kunnen deze tool onder andere invullen op de website van de Utrechtse corporatie Bo-Ex: www.boex.nl

 

Uit onderzoek van het NIBUD in opdracht van de Woonbond blijkt dat huurders vaak minder geld te besteden hebben dan kopers met een vergelijkbaar inkomen. Onder het huidige kabinetsbeleid wordt dit verschil alleen maar groter.

In onderstaand schema wordt dit duidelijk gemaakt.