Huurdersvereniging Zwartewaterwiede

Voor u gelezen

Weeskinderen beter beschermd tegen uitzetting

Jongeren van wie de ouders zijn overleden mogen niet meer uit corporatiewoningen worden gezet. Per 1 januari 2024 is er een nieuwe wet die dat regelt.

 

Afgelopen oktober stemde de Tweede Kamer over de wet. Daarbij nam de Kamer een motie aan die ook weeskinderen met een particuliere verhuurder moet beschermen.

Volgens het CBS gebeurt het ongeveer 80 keer per jaar dat jongvolwassenen die in een corporatiewoning wonen hun ouders verliezen. In particuliere huurwoningen is dat ongeveer 30 keer per jaar.

 

Zekerheid tot en met 27 jaar De Wet huurbescherming Weeskinderen regelt dat jongvolwassen wezen in de ouderlijke woning mogen blijven tot ze 28 worden. Woningcorporaties moeten de jongvolwassene kort na het overlijden van de ouder informeren over de toekomstige woonsituatie. En het huurcontract verlengen tot en met het 27ste levensjaar.

 

Zo nodig een lagere huur

De wet regelt ook dat de woningcorporatie de huurprijs moet aanpassen op wat de jongere kan betalen. Jongeren van 16 tot en met 22 jaar krijgen huurverlaging tot de huurtoeslaggrens. Ook jongvolwassenen van 23 tot en met 27 jaar die recht hebben op huurtoeslag kunnen huurverlaging krijgen.

 

Voorwaarden voor opzeggen vanaf 28 jaar

Om te voorkomen dat jongvolwassen wezen vanaf hun 28ste op straat belanden, kan de woningcorporatie dan alleen opzeggen als blijkt dat de jongvolwassene een vervangende passende huurwoning voor onbepaalde tijd kan krijgen.

Bron: www.woonbond.nl

 

Ministerie informeert huurders verkeerd over gluurclaim

Huurders die eerder een schadevergoeding bij de Belastingdienst hebben geclaimd vanwege de gluurverhoging, zijn verkeerd geïnformeerd. De Woonbond ziet niet af van een proefprocedure zoals is gesuggereerd door de Belastingdienst.

 

Met een brief aan huurders wees het ministerie van financiën afgelopen maand de ingediende schadeclaims af. Als onderbouwing schrijft het ministerie dat “een proefprocedure met de Woonbond niet van de grond is gekomen”. Dit berust op een misverstand, omdat er nog helemaal geen gesprek hierover tussen de Woonbond en de Belastingdienst heeft plaatsgevonden.

 

Wat is de gluurclaim?

Eind 2022 bevestigde de Hoge Raad eerdere uitspraken van lagere rechters: van 1 maart 2013 tot 1 april 2016 had de Belastingdienst géén informatie over het inkomen van huurders aan verhuurders mogen geven. Omdat dit toch gebeurd is, hebben veel huurders een inkomensafhankelijke huurverhoging voor de kiezen gekregen.

Helaas hebben rechters nog steeds geen oordeel gegeven over een eventuele financiële compensatie. Daardoor is het onzeker of de Belastingdienst schade-vergoeding moet betalen aan huurders.

 

Duidelijkheid door proefproces

Om duidelijkheid te krijgen is de Woonbond bezig om met enkele huurders een proefprocedure te starten. Dit houdt in dat een paar huurders die al eerder bij de Belastingdienst om schadevergoeding vroegen hun zaak laten toetsen door een rechter. De uitspraak in dat proces moet ook uitsluitsel geven voor andere huurders.

 

Nog geen definitieve uitkomst

In tegenstelling tot wat in de brief van het ministerie staat, loopt de procedure dus nog. Daarom is er nog geen uitsluitsel over de eventuele schadevergoeding. Houd de website in de gaten om het laatste nieuws hierover te lezen.

Bron: www.woonbond.nl

 

Huurders twijfelen vaak onterecht aan energielabel

De Woonbond merkt dat veel huurders betwijfelen of het energielabel van hun woning klopt. De Woonbond vindt dit zorgelijk, omdat uit onderzoeken en uit de ervaringen van de Woonbond zelf blijkt dat het energielabel van huurwoningen meestal juist is. Over 2021 bleek dat 93% van de nieuw afgegeven energielabels klopt. Toch begrijpt de bond de twijfel, omdat een huurder de woning heel anders kan ervaren dan dat het energielabel aangeeft.

 

Een huurder kent meestal alleen de letter van het energielabel van zijn woning.  

De twijfel van huurders over het energielabel van hun woning blijkt o.a. uit de vragen die de Woonbond hierover krijgt. Ook in het Woonbond-webinar over energielabels van dit voorjaar bleek dat veel huurders denken dat het energielabel van hun woning niet juist is. De recente uitzendingen van AVRO/TROS RADAR en KRO Pointer over energielabels versterken de twijfel. In de uitzendingen kwamen meerdere voorbeelden aan de orde van onjuiste labels bij huurwoningen.

 

Energielabel bepaalt niet het comfort

Echter, het energielabel van woningen klopt meestal wel. Toch kan een huurder zijn woning heel anders ervaren, bijvoorbeeld doordat de woning koud aanvoelt.

Bij het opstellen van een energielabel wordt bijvoorbeeld tocht in de woning niet gemeten. Tocht kan een woning oncomfortabel maken, terwijl de woning toch een (redelijk) goed energielabel heeft.

 

Energielabel moeilijk te controleren

Wat het extra lastig maakt, is dat huurders het energielabel van hun woning meestal niet kunnen (laten) controleren, omdat een huurder over het algemeen geen inzage heeft in het rapport dat bij het energielabel hoort. Daarnaast zit er sinds 2021 een ingewikkelde berekening achter het energielabel. Die berekening kan alleen door een gediplomeerd energielabelaar (EP-adviseur) uitgevoerd worden. Huurders kunnen de verhuurder vragen om het energielabelrapport, maar de meeste verhuurders geven dit rapport niet ter inzage. 

 

Vertrouwen door inzicht in label

De Rijksoverheid werkt eraan om huurders via mijn.overheid.nl toegang te geven tot het energielabelrapport dat bij hun woning hoort. Dit is waarschijnlijk vanaf komende zomer mogelijk. De Woonbond verwacht dat inzage in het rapport bij zal dragen aan het vertrouwen in het energielabel. “Op dit moment kent een huurder alleen de letter van het energielabel van zijn huurwoning en dat is een soort black box,” zegt Bastiaan van Perlo, beleidsmedewerker energie bij de Woonbond. “Wij hopen dat inzage in het labelrapport bij zal dragen aan het vertrouwen in energielabels.”

Bron: www.woonbond.nl

                                                                          

Het kantoor  “Hulp Loket Brederwiede”

Inwoners uit de voormalige gemeente Brederwiede die problemen hebben met de aanvraag van bijvoorbeeld huurtoeslag of bij het inschrijven voor een woning, kunnen voortaan terecht bij Hulp Loket Brederwiede in Vollenhove.

Er wordt belangeloos en kosteloos ondersteuning gegeven aan mensen die zelf moeite hebben om aanvragen in te dienen bij bijvoorbeeld gemeente, of andere instellingen en instanties.

Hierbij kan men denken aan het inschrijven voor een woning of het aanvragen van huurtoeslag of energietoeslagen.  

Het Hulploket werkt nauw samen met Wetland Wonen Groep, Sociaal Werk De Kop, de gemeente Steenwijkerland en ANBO.

 

Locatie en openingstijden
Het kantoor is gevestigd in Nieuw Clarenberg (in de serre bij Laurier).  Het kantoor is iedere dinsdagmiddag geopend, van 13.30 tot 16.00 uur. Men kan zich melden via het nummer 06-40671424. Zomaar binnenlopen kan ook.

Liena Veenstra, Marianne van Stormbroek en Gerrit van der Linde helpen u graag.

Bron: www.wetlandwonen.nl

 

De bibliotheek helpt u met digitale vragen tijdens het digitale spreekuur

Tegenwoordig kunt u van alles regelen via internet. Ook bij Wetland Wonen. Zo vindt u een sociale huurwoning in de regio via de website De Woningzoeker (www.dewoningzoeker.nl). Kunt u wel wat digitale hulp gebruiken of kent u iemand die deze hulp nodig heeft?

Kom langs in de Bibliotheek. Zij helpen u graag verder. U hoeft geen lid te zijn van de bibliotheek. Een afspraak maken is ook niet nodig. U kunt gewoon naar binnen lopen.

 

Digitaal spreekuur in de bibliotheek

 • Bibliotheek Steenwijk
  Iedere maandag van 10.00 - 11.30 uur
  Iedere donderdag van 18.30 - 20.00 uur
 • Bibliotheek Oldemarkt
  Iedere woensdag van 10.00 - 11.30 uur
 • Bibliotheek Vollenhove
  Iedere dinsdag van 10.00 - 12.00 uur
  Iedere vrijdag van 10.00 - 12.00 uur
 • Bibliotheek Hasselt
  Iedere vrijdag van 10.00 - 11.30 uur
 • Bibliotheek Zwartsluis
  Iedere donderdag van 10.00 - 11.30 uur
 • Bibliotheek Genemuiden
  Iedere zaterdag van 10.00 - 11.30 uur

Bron: www.wetlandwonen.nl

 

Servicekostenprocedure bij Huurcommissie gewijzigd

Als je de jaarafrekening voor je servicekosten te hoog vindt of als je geen jaarafrekening hebt gekregen, kun je als sociale huurder bij de Huurcommissie terecht. Daarbij gelden sinds juli 2021 wel een aantal nieuwe spelregels.

Je moet je verhuurder voortaan eerst schriftelijk laten weten dat je het niet eens bent met de servicekostenafrekening (of het voorschotbedrag voor gas-water-elektra).

Je moet je verhuurder dan drie weken de tijd geven om te reageren. Als je verhuurder niet reageert of niet in overleg wil, kun je een procedure “Jaarafrekening servicekosten en nutsvoorzieningen” starten bij de Huurcommissie.

Bron:

www.huurcommissie.nl    

Woonbond, Huurpeil 4

 

Staat wil niet in gesprek over onrechtmatige huurverhoging

(gluurverhoging)

Wij praten niet met jullie, maar procederen net zo lang tot je opgeeft. Die boodschap heeft de staat voor huurders wiens inkomensgegevens onrechtmatig gedeeld zijn door de Belastingdienst. Deze huurders kregen een extra hoge huurverhoging op basis van de gedeelde inkomensgegevens.

In juli 2013 deed de ‘gluurverhoging’ zijn intrede. Huurders met een middeninkomen kregen vanaf dat jaar een extra, inkomensafhankelijke huurverhoging. Om extra huurverhoging te mogen vragen hadden verhuurders inkomensgegevens van huurders nodig. De Belastingdienst verstrekte die gegevens. Maar de wet die de gegevensverstrekking regelde was niet op orde.  

 

Verstrekken inkomensgegevens onrechtmatig 

Tot april 2016 zijn er onrechtmatig inkomensgegevens verstrekt. Eind 2020 bevestigde de civiele rechtbank dat de Belastingdienst tot april 2016 géén inkomensgegevens had mogen verstrekken. Die uitspraak volgde na een lang juridisch traject.                        

 

Naar de Hoge Raad 

In plaats van eindelijk in gesprek te gaan over compensatie voor huurders stapt de overheid nu naar de Hoge Raad. Over compensatie heeft de rechter nog steeds geen uitspraak gedaan. De Woonbond wil daarover in gesprek. Dit aangezien de rechter erkend heeft dat de Woonbond in deze zaak namens de gedupeerde huurders kan optreden. Maar de staat wil de zaak juridisch verder uitvechten. Daarmee start een volgend hoofdstuk in een langslepend juridisch traject.  

 

Jarenlang juridisch gevecht 

In 2016 liet de Raad van State ook al weten dat de inkomensverstrekking niet mocht. In 2017 startte de Woonbond een collectieve claim, namens gedupeerde huurders. Die claim liep bij de bestuurs-rechter. In hoger beroep oordeelde de bestuursrechter dat de zaak bij de civiele rechtbank thuishoort. Die bevestigde dat het verstrekken van inkomensgegevens onrechtmatig was. En oordeelde ook dat de Woonbond bevoegd is om in deze zaak namens de huurders op te treden.  

 

Van kastje naar de muur 

Nu claimen de advocaten van de overheid weer dat de civiele rechtbank er toch niet over gaat, maar dat het een zaak voor de bestuursrechter is. Maar de zaak hééft al voorgelegen bij de bestuursrechter. Bij de bestuursrechter gaf de overheid juist aan dat het een zaak voor de civiele rechtbank  is. De huurders worden door de over-heid van het kastje naar de muur gestuurd.

 

Veel te hoge huur als gevolg van fout overheid 

In 2013 konden huurders met een jaarinkomen vanaf € 33.600 al een extra, inkomensafhankelijke huurverhoging krijgen. Tot en met april 2016 was dat dus zonder wettelijke basis voor het delen van inkomensgegevens. De Belastingdienst overtrad zijn geheimhoudingsplicht. Daar ondervonden huurders direct de financiële gevolgen van. Tot op de dag van vandaag zitten huurders met een hogere huur opgescheept. 

 

Woonbond wil gesprek over oplossing 

De Woonbond betreurt het zeer dat de overheid kiest voor een nieuwe juridische stap in plaats van voor een gesprek over een oplossing. Huurders die al jaren weten dat de Belastingdienst hun privacy heeft geschonden staan nog steeds met lege handen. Huurders die in deze periode een inkomensafhankelijke huurverhoging hebben gehad zullen tot de uitspraak van de Hoge Raad moeten wachten op duidelijkheid. 

Bron: www.woonbond.nl

 

Discriminatie?

Is het discriminatie als ik vanwege mijn leeftijd een bepaalde flat niet mag huren?

Een verhuurder heeft de vrijheid om een huurovereenkomst aan te gaan met wie hij wil. Als hij of zij een woning of een wooncomplex wil bestemmen voor een bepaalde doelgroep, bijvoorbeeld senioren of jongeren, dan is de verhuurder daar vrij in.

Zo krijgen woningen een “label”, bijvoorbeeld een senioren-, 50+ - of jongerenlabel.

Dat toegekende label heeft echter geen juridische status en je kunt er als huurder of woningzoekende geen rechten aan ontlenen. Wel kun je een verhuurder vragen naar het achterliggende beleid om een woning of complex voor een bepaalde doelgroep te bestemmen. Een 50-plusser die wordt geweigerd voor een woning in een jongerencomplex, wordt dus niet gediscrimineerd. Hij of zij valt simpelweg niet binnen de doelgroep die de verhuurder wil huisvesten. Alleen het label “zorgwoning” is aan regelgeving verbonden. De woningen en het complex moeten aan bepaalde voorwaarden voldoen. En de woning krijgt ook meer woningwaarderingspunten waardoor die een hogere huur kan krijgen.

Bron: Woonbond, Huurwijzer 3, 2020