Huurdersvereniging Zwartewaterwiede

Ondersteuning

Meer maatwerk met nieuw Steenwijkerlands minimabeleid

Vanaf 1 januari 2022 zijn er weer nieuwe regelingen voor inwoners met een laag inkomen. De regelingen zijn onderdeel van het vernieuwde minimabeleid waar de gemeente mee gaat werken. 

Wethouder Trijn Jongman: “We willen inwoners die het financieel lastig hebben en daardoor in de problemen dreigen te komen, snel en effectief kunnen helpen. Welke hulp nodig is, verschilt per situatie. Daarom willen we maatwerk kunnen leveren. Ons vernieuwde minimabeleid biedt daar allerlei handvatten voor.”

De nieuwe regelingen zijn te vinden op de gemeentelijke website www.steenwijkerland.nl/jeugdzorgenwerk en kunnen vanaf 1 januari 2022 worden aangevraagd. 

 

Nieuw in het minimabeleid is onder meer het Volwassenenfonds dat in de plaats komt van de regeling ‘sociaal culturele activiteiten’ die er eerder was. Het fonds biedt inwoners vanaf 18 jaar de mogelijkheid om mee te doen aan sportieve en/of culturele activiteiten, zoals muziekles, sportschool of het lidmaatschap van een voetbalvereniging.

Vanaf 1 maart 2022 sluit de gemeente ook aan bij Sam & Overijssel. Wethouder Trijn Jongman: “Daarin zitten allerlei regelingen die er zijn om kinderen de kans te geven aan activiteiten mee te doen. Denk aan sport, dans, toneel, zwemles en ook vergoedingen voor schoolkosten. Met Sam & Overijssel hebben we straks één ingang voor al die regelingen. Dat is wel zo overzichtelijk.”

 

Meer maatwerk in hulp en ondersteuning
Een nieuw instrument binnen het minimabeleid is ook het Maatwerkbudget. Wethouder Trijn Jongman: “Je kunt het zien als een noodpotje dat je niet kunt aanvragen, maar dat onze consulenten kunnen inzetten als eenmalige vergoeding van noodzakelijke kosten om zo te voorkomen dat iemand ernstige financiële problemen krijgt. Ze bekijken per situatie of dat nodig is en kunnen op die manier echt maatwerk bieden.”

 

Inwoners de kans geven om mee te doen
Het vernieuwde minimabeleid is erop gericht geldzorgen bij inwoners te voorkomen. Zo is er meer ruimte voor mensen die het financieel niet breed hebben om kwijtschelding van de gemeentelijke belastingen te krijgen. Ook zijn de financiële regelingen voor zorgkosten uitgebreid. Naast een collectieve zorgverzekering kunnen inwoners met een laag inkomen vanaf volgend jaar ook een vergoeding krijgen voor een aanvullende zorgverzekering naar eigen keuze.

Wethouder Trijn Jongman: “Al met al denk ik dat het vernieuwde minimabeleid goed aansluit bij wat we willen: iedereen de kans geven om mee te doen in de samenleving. Als dat om financiële redenen niet gaat, willen we die hulp en ondersteuning bieden die nodig is. Dat vangnet bieden we.”

 Bron: De Kop, Krant van Steenwijkerland, dec 2021

 

Wat is: De VoorzieningenWijzer

De VoorzieningenWijzer helpt armoede en problematische schulden te bestrijden door mensen gebruik te laten maken van beschikbare voorzieningen.

De VoorzieningenWijzer helpt de koopkracht te vergroten. In Nederland moeten circa 600.000 huishoudens rondkomen van een laag inkomen. Zij kunnen hun koopkracht aanzienlijk verbeteren door bewuste keuzes te maken en beschikbare voorzieningen beter te benutten. 

 

Hoe werkt De VoorzieningenWijzer?

 • Een ervaren consulent komt op afspraak bij de mensen thuis.
 • De consulent doorloopt samen met de deelnemer alle relevante vragen uit De VoorzieningenWijzer.
 • De consulent regelt meteen de gewenste aanvraag of zorgt voor een warme overdracht.

 

Met andere woorden; er is sprake van:

 • Persoonlijk contact
 • Voordelen direct inzichtelijk
 • Praktische hulp

 

Behaalde resultaten
De VoorzieningenWijzer levert een bijdrage aan het bestrijden van armoede en voorkomen van schulden problematiek. Door verstandige keuzes ten aanzien van beschikbare voorzieningen worden risico’s verkleind en wordt gezorgd dat mensen hun basis op orde krijgen. Daarbij is het te behalen voordeel gemiddeld zo’n €500 per huishouden, per jaar.

 

In de praktijk ziet dit er als volgt uit

 • 74% heeft geen passende zorgverzekering
  Een consulent van De VoorzieningenWijzer kijkt samen met de deelnemer naar de dekkingswensen en naar de gezinssituatie. Op basis daarvan adviseert de consulent de best passende zorgverzekering. De consulent helpt (indien mogelijk) direct met het overstappen of zorgt dat aan het einde van het jaar weer contact is voor hulp bij de overstap.

 

 • 97% maakt geen of onvoldoende gebruik van gemeentelijke voorzieningen en minimaregelingen
  Een consulent van De VoorzieningenWijzer laat zien van welke minimaregelingen een deelnemer gebruik kan maken. Een en ander is afhankelijk van de gezinssituatie. Bijvoorbeeld: leeftijd kinderen, enz. De consulent zorgt voor een warme overdracht naar een maatschappelijke partner voor hulp bij het aanvragen van deze regelingen.

 

 • 7% weet niet dat ze in aanmerking komt voor toeslagen
  Een consulent van De VoorzieningenWijzer beoordeelt of deelnemers in aanmerking komen voor relevante toeslagen. De consulent vraagt ontbrekende toeslagen (indien mogelijk) direct aan.

 

 • 21% weet niet dat ze in aanmerking komt voor belasting teruggave
  Een consulent van De VoorzieningenWijzer bekijkt of het verstandig is om belastingaangifte te doen. Wanneer dit nuttig blijkt, wordt er ondersteuning georganiseerd voor hulp bij de aangifte.

 

 • 31% komt in aanmerking voor een goedkopere energierekening
  Een consulent van De VoorzieningenWijzer kijkt samen met de deelnemer naar de best passende energieleverancier. Hierbij wordt niet alleen gekeken naar de goedkoopste oplossing, maar wordt rekening gehouden met de persoonlijke situatie van het huishouden. De consulent helpt (indien gewenst) direct bij de

overstap naar een nieuwe leverancier.

Bron: www.devoorzieningenwijzer.nl

 

Hulp en activiteiten overzichtelijk online op Samenzwartewaterland.nl

Samen met gemeente Zwartewaterland en andere maatschappelijke organisaties werken wij aan Samenzwartewaterland.nl. Op deze website vindt u informatie over bijvoorbeeld sport & bewegen, cultuur, muziek, vrijwilligerswerk & mantelzorg. Maar ook informatie over bijvoorbeeld gezond blijven, werk, geld en uitkering kunt u op deze webpagina vinden. En wist u dat er ontzettend veel leuke activiteiten in de gemeente plaatsvinden? Op Samenzwartewaterland.nl vindt u een actueel overzicht.

 

Leefbaarheidsplannen

Samenzwartewaterland.nl (noemen we ook wel de sociale kaart) komt voort uit de vier leefbaarheidsplannen, die de gemeente en bewoners van Hasselt, Genemuiden, Zwartsluis en het buitengebied eerder samen maakten. Daarbij gaven bewoners aan dat zij behoefte hebben aan een overzicht van wat er in hun plaats en gebied te beleven is. “De sociale kaart komt daar nu aan tegemoet”, vertelt wethouder Knol. “Het is een middel om vraag van inwoners en bijzondere doelgroepen en het hulp- en activiteitenaanbod bij elkaar te brengen. Dat is tevens het doel van de website: informatie verstrekken en ontmoeting en verbinding stimuleren.”

 

Naar elkaar omzien

Op Samenzwartewaterland.nl staat ook een digitaal meldpunt voor sociaal onwenselijke situaties, waarbij mensen in de knel zitten. Denk aan eenzaamheid. We roepen iedereen op om alert te zijn. Maakt u zich zorgen over iemand, meld dit dan via dit meldpunt. Het meldpunt gaat hiermee aan de slag en zorgt voor een passende oplossing. Zo zorgen we er samen voor dat we naar elkaar omzien in Zwartewaterland. (www.samenzwartewaterland.nl)

 

Bron: www.wetlandwonen.nl

 

Ondersteuning bij geldzaken (informatie gemeente Steenwijkerland)

Hulp nodig?

De gemeente Steenwijkerland vindt het belangrijk dat mensen bewust met hun geld omgaan. De gemeente heeft zich daarom aangesloten bij het “Startpunt Geldzaken”. Het Startpunt Geldzaken biedt een houvast waardoor schulden kunnen worden voorkomen.

Betalingsproblemen en schulden ontstaan veelal door onbewust handelen. En door onwetendheid over de gevolgen van dit handelen.

 

Voor alle huishoudens

Inwoners van de gemeente Steenwijkerland kunnen zich op ieder gewenst moment via “Startpunt Geldzaken” laten adviseren. Dit “Startpunt Geldzaken” is er voor alle huishoudens in verschillende samenstellingen, inkomensgroepen en omstandigheden.

 

Er zijn 5 geldplannen beschikbaar; o.a.

- Kom uit de geldzorgen, - Beter rond komen, - Rondkomen met kinderen.

- Beter rond komen,

- Rondkomen met kinderen.

 De geldplannen zijn te vinden op: www.startpuntgeldzaken.nl/steenwijkerland 

                           

Maar u kunt ook voor hulp terecht bij de IGSD Steenwijkerland via:

* Telefoon 0521-538996

* Mail schuldhulpverlening@igsd-sw.nl

* Inloop spreekuur elke woensdag van 9.00-12.00 uur (zonder afspraak)

Het inloop spreekuur is bedoeld voor korte adviezen. Is er meer tijd nodig dan wordt er met u een vervolg afspraak gemaakt.

Vergoedingen minimabeleid (informatie gemeente Steenwijkerland)

Bent u inwoner van de gemeente Steenwijkerland en heeft u een laag inkomen?

Dan kunt u mogelijk gebruik maken van regelingen uit het minimabeleid.

Wilt u meer weten over de inhoud en voorwaarden?

Kijkt u dan eens op www.igsd-sw.nl en vervolgens klikt u op minimabeleid.

Hier vindt u informatie en het aanvraagformulier.

U kunt natuurlijk ook telefonisch contact opnemen met de IGSD via 0521-538980.

 

Woont u in de gemeente Zwartewaterland?

Ook dan kunt u “Startpunt Geldzaken” bekijken. Hiervoor gaat u naar www.zwartewaterland.nl

Hierna klikt u op Sociaal Domein.

Als u dan links op Schuldhulpverlening klikt, kunt u lezen wat u kunt doen als u hulp nodig hebt.

Klikt u op Werk en inkomen, dan ziet u hier de bijzondere regelingen.

 

Heeft u liever persoonlijk contact?

* Elke woensdagmorgen van 09.00-11.00 uur bent u van harte welkom voor het inloopspreekuur ‘Financiën op orde’. Locatie: gemeentehuis te Hasselt. U kunt zich melden bij de receptie.

* Voor verdere informatie kunt u ook contact opnemen met De Kern maatschappelijke dienstverlening;

*e-mail: sec@stdekern.nl

*telefonisch 038-4569700

* Heeft u vragen? Belt u op werkdagen tussen 9.00-10.00 uur naar het gemeentehuis op telefoonnummer 14 038 en vraagt u naar één van de consulenten Bijzondere Bijstand.