Huurdersvereniging Zwartewaterwiede

Ondersteuning

Hulp en activiteiten overzichtelijk online op Samenzwartewaterland.nl

Samen met gemeente Zwartewaterland en andere maatschappelijke organisaties werken wij aan Samenzwartewaterland.nl. Op deze website vindt u informatie over bijvoorbeeld sport & bewegen, cultuur, muziek, vrijwilligerswerk & mantelzorg. Maar ook informatie over bijvoorbeeld gezond blijven, werk, geld en uitkering kunt u op deze webpagina vinden. En wist u dat er ontzettend veel leuke activiteiten in de gemeente plaatsvinden? Op Samenzwartewaterland.nl vindt u een actueel overzicht.

 

Leefbaarheidsplannen

Samenzwartewaterland.nl (noemen we ook wel de sociale kaart) komt voort uit de vier leefbaarheidsplannen, die de gemeente en bewoners van Hasselt, Genemuiden, Zwartsluis en het buitengebied eerder samen maakten. Daarbij gaven bewoners aan dat zij behoefte hebben aan een overzicht van wat er in hun plaats en gebied te beleven is. “De sociale kaart komt daar nu aan tegemoet”, vertelt wethouder Knol. “Het is een middel om vraag van inwoners en bijzondere doelgroepen en het hulp- en activiteitenaanbod bij elkaar te brengen. Dat is tevens het doel van de website: informatie verstrekken en ontmoeting en verbinding stimuleren.”

 

Naar elkaar omzien

Op Samenzwartewaterland.nl staat ook een digitaal meldpunt voor sociaal onwenselijke situaties, waarbij mensen in de knel zitten. Denk aan eenzaamheid. We roepen iedereen op om alert te zijn. Maakt u zich zorgen over iemand, meld dit dan via dit meldpunt. Het meldpunt gaat hiermee aan de slag en zorgt voor een passende oplossing. Zo zorgen we er samen voor dat we naar elkaar omzien in Zwartewaterland. (www.samenzwartewaterland.nl)

 

Bron: www.wetlandwonen.nl

 

Ondersteuning bij geldzaken (informatie gemeente Steenwijkerland)

Hulp nodig?

De gemeente Steenwijkerland vindt het belangrijk dat mensen bewust met hun geld omgaan. De gemeente heeft zich daarom aangesloten bij het “Startpunt Geldzaken”. Het Startpunt Geldzaken biedt een houvast waardoor schulden kunnen worden voorkomen.

Betalingsproblemen en schulden ontstaan veelal door onbewust handelen. En door onwetendheid over de gevolgen van dit handelen.

 

Voor alle huishoudens

Inwoners van de gemeente Steenwijkerland kunnen zich op ieder gewenst moment via “Startpunt Geldzaken” laten adviseren. Dit “Startpunt Geldzaken” is er voor alle huishoudens in verschillende samenstellingen, inkomensgroepen en omstandigheden.

 

Er zijn 5 geldplannen beschikbaar; o.a.

- Kom uit de geldzorgen, - Beter rond komen, - Rondkomen met kinderen.

- Beter rond komen,

- Rondkomen met kinderen.

 De geldplannen zijn te vinden op: www.startpuntgeldzaken.nl/steenwijkerland 

                           

Maar u kunt ook voor hulp terecht bij de IGSD Steenwijkerland via:

* Telefoon 0521-538996

* Mail schuldhulpverlening@igsd-sw.nl

* Inloop spreekuur elke woensdag van 9.00-12.00 uur (zonder afspraak)

Het inloop spreekuur is bedoeld voor korte adviezen. Is er meer tijd nodig dan wordt er met u een vervolg afspraak gemaakt.

Vergoedingen minimabeleid (informatie gemeente Steenwijkerland)

Bent u inwoner van de gemeente Steenwijkerland en heeft u een laag inkomen?

Dan kunt u mogelijk gebruik maken van regelingen uit het minimabeleid.

Wilt u meer weten over de inhoud en voorwaarden?

Kijkt u dan eens op www.igsd-sw.nl en vervolgens klikt u op minimabeleid.

Hier vindt u informatie en het aanvraagformulier.

U kunt natuurlijk ook telefonisch contact opnemen met de IGSD via 0521-538980.

 

Woont u in de gemeente Zwartewaterland?

Ook dan kunt u “Startpunt Geldzaken” bekijken. Hiervoor gaat u naar www.zwartewaterland.nl

Hierna klikt u op Sociaal Domein.

Als u dan links op Schuldhulpverlening klikt, kunt u lezen wat u kunt doen als u hulp nodig hebt.

Klikt u op Werk en inkomen, dan ziet u hier de bijzondere regelingen.

 

Heeft u liever persoonlijk contact?

* Elke woensdagmorgen van 09.00-11.00 uur bent u van harte welkom voor het inloopspreekuur ‘Financiën op orde’. Locatie: gemeentehuis te Hasselt. U kunt zich melden bij de receptie.

* Voor verdere informatie kunt u ook contact opnemen met De Kern maatschappelijke dienstverlening;

*e-mail: sec@stdekern.nl

*telefonisch 038-4569700

* Heeft u vragen? Belt u op werkdagen tussen 9.00-10.00 uur naar het gemeentehuis op telefoonnummer 14 038 en vraagt u naar één van de consulenten Bijzondere Bijstand.