Huurdersvereniging Zwartewaterwiede

Jaarvergadering

Uitnodiging

 

Hierbij nodigen wij de leden (ook niét leden zijn van harte welkom) uit voor de

Algemene jaarvergadering welke zal worden gehouden op:

Woensdag                              : 6 april 2022

Plaats van samenkomst      : Wooncomplex “de Vierhoek”  

                                                     Boffersweidje te Blokzijl

 Aanvang                                  : 19.30 uur.

 

Agenda:

 1. Opening

                        Voorstellen van de bestuursleden.

 1. Vaststellen agenda

 

 1. Mededelingen en ingekomen stukken.

 

 1. Notulen Algemene Jaarvergadering d.  9 juni 2021 te Zwolle

 

 1. Jaarverslag 2021 secretaris

 

 1. Verslag kascommissie.

      Leden kascommissie: mevr. C. Jongman-Kleene uit Vollenhove

                                               Dhr. R. van Zandwijk uit Genemuiden

 • C. Jongman-Kleene gaat eruit. Dhr. R. van Zandwijk blijft erin
 • Reserve lid dhr. Jansen komt er in en wij benoemen een nieuw reserve kascommissie lid

 

 1. Jaarverslag 2021 en begroting 2022

De stukken liggen een kwartier voor de vergadering ter inzage.

 

 • Aftredend en niet herkiesbaar mevr. P.J.A. van Hilten, bestuurslid van Wanneperveen
 • Aftredend en herkiesbaar dhr. J. Koning bestuurslid voor Kuinre en Oldemarkt en contactpersoon voor de complexen: Nieuw Clarenberg, De Perelaar, Zonnewiede en de Vierhoek

 

 

 1. Pauze ca. 20.30 uur

 

 1. Presentatie door mevr. Margreet Rink, WMO consulente bij de gemeente Steenwijkerland. Het gaat over de wet en regelgeving in de WMO toegespitst op Steenwijkerland.

 

 1. Sluiting ca. 21.30 uur.

 

                                                            Het bestuur.