Huurdersvereniging Zwartewaterwiede

Kleine herstelwerkzaamheden

 

Regelmatig krijgt de huurdersvereniging vragen over kleine herstelwerkzaamheden in de woning. Het gaat dan met name om de vraag wie deze werkzaamheden uitvoert en wie de kosten hiervoor draagt.

In artikel 240 van Boek 7 van het  Burgerlijk Wetboek is opgenomen het Besluit kleine herstellingen. Dit Besluit is in werking getreden op 01-08-2003 en geldt tot en met heden. Dit Besluit is te vinden op:  www.wetten.overheid.nl/  

besluit kleine herstellingen.

Een Woningcorporatie kan hier haar eigen afspraken over maken en vastleggen.  

 

Wetland Wonen werkt met een Onderhoudsabonnement genaamd KOP (Klein Onderhoud Pakket)

Wetland Wonen zegt in haar brochure: “Een goed onderhouden woning is belangrijk voor u als huurder, maar ook voor ons als verhuurder. We zijn dan ook samen verantwoordelijk hiervoor. Kleine reparaties zoals het ontstoppen van de gootsteen en toilet doet u zelf. Voor een aantal reparaties die u anders zelf moet doen, kunt u een onderhoudsabonnement KOP afsluiten.” 

In de brochure staat verder te lezen: “Als u gebruik maakt van het onderhoudsabonnement KOP, dan heeft dit voor u de volgende voordelen:

  • U hoeft niet alles zelf te onderhouden of te repareren;
  • Wij voeren het onderhoud en de reparaties vakkundig voor u uit;
  • De kosten zijn lager dan wanneer u zelf een bedrijf inschakelt.”

Wetland Wonen hanteert hierbij de volgende regeling:

Voor het Klein-Onderhoud Pakket betaalt u één keer € 35,00 voor uw inschrijving. Deze kosten betaalt u niet als u het abonnement meteen afsluit bij het intrekken in een woning. 

Na inschrijving betaalt u elke maand € 3,50. U betaalt deze maandelijkse kosten samen met de huur. Dit bedrag wordt niet meegenomen in de jaarlijkse huurverhoging.

In de brochure “Onderhoud ABC” vindt u een compleet overzicht van al het onderhoud in en om de woning. U ziet waarvoor Wetland Wonen verantwoordelijk is. Ook ziet u waar u zelf verantwoordelijk voor bent én wat er onder het Klein Onderhoud Pakket valt. Staat er dus ‘KOP’ in de kolom van het “Onderhoud ABC” dan vallen de werkzaamheden onder het “Klein-Onderhoud Pakket”.

Zonder KOP-abonnement zijn deze werkzaamheden voor uw eigen rekening. Heeft u wel een abonnement? Dan voert Wetland Wonen deze werkzaamheden voor u uit. U hoeft alleen een reparatie aan te vragen bij Wetland Wonen en zij zorgen ervoor dat de klus vakkundig wordt uitgevoerd.

Meer informatie over het abonnement op het Klein-Onderhoud Pakket kunt u lezen op www.wetlandwonen.nl/kop

Bron: www.wetlandwonen.nl

 

Een reparatieverzoek melden bij Wetland Wonen

Op de website van Wetland Wonen staat het volgende:

  • U kunt 24 uur per dag reparatieverzoeken melden via onze website www.wetlandwonen.nl
  • Wilt u reparatieverzoeken telefonisch doorgeven?

Dat kan op maandag tot en met donderdag van 8.00 tot 12.00 uur

via (0527) 24 97 10.

  • Heeft u een gaslek, gesprongen waterleiding, stroomstoring, schade door brand, inbraak of ander noodgeval? Bel ons dan via (0527) 24 97 10.

Bij noodsituaties staan we zo snel mogelijk voor u klaar. Wanneer u zelf een bedrijf regelt om de reparatie uit te voeren, betaalt u zelf de kosten.

 

Bron: www.wetlandwonen.nl