Huurdersvereniging Zwartewaterwiede

Woningruil

Op de website van Wetland Wonen staat onderstaande tekst over woningruil te lezen.

Woningruil

Met woningruil bedoelen we dat twee huishoudens van woning wisselen. Het is de bedoeling dat u zelf op zoek gaat naar een ruilpartner. Wij bemiddelen niet bij woningruil.

 1. Lees de voorwaarden voor woningruil
  We stellen een aantal voorwaarden aan woningruil. Lees onderstaande voorwaarden goed door voordat u de aanvraag bij ons inlevert.

Voorwaarden woningruil

 • De bewoner van de te verlaten woning moet tenminste één jaar klant van ons zijn;
 • Het jaarinkomen van de nieuwe bewoner mag niet hoger zijn dan de inkomstengrens voor een sociale huurwoning;
 • Geen van beide bewoners mag een huurachterstand of andere openstaande posten hebben;
 • Wij moeten toestemming geven;
 • Het moet gaan om een passende woning;
 • Het inkomen van degene die naar onze woning verhuist, moet passend zijn in verhouding tot de huur. Dit toetsen wij aan de regels van Passend toewijzen. De huur van de woning kan veranderen bij een verhuizing. Wij raden u aan om vooraf aan ons te vragen of dat ook geldt voor de woning(en) waarmee geruild wordt;
 • De woning moet passend zijn voor het aantal personen dat erin gaat wonen;
 • Woningen voor speciale doelgroepen, zoals seniorenwoningen, mogen niet door anderen bewoond worden.
 • De woning moet in goede staat zijn. Onze opzichter beoordeelt dit;
 • Als het gaat om een woning van een andere verhuurder, dan moet die verhuurder per brief of e-mail toestemming hebben gegeven voor deze woningruil.

 

Administratiekosten woningruil
We vragen per aanvrager € 35,- voor de administratiekosten. Pas nadat we dit bedrag hebben ontvangen, nemen we de aanvraag tot woningruil in behandeling

 

 1. Inspectie woningruil
  We gaan onze woning(en) inspecteren. Tijdens deze inspectie bekijken we welke dingen in de oorspronkelijke staat hersteld moeten worden.

We kijken ook welke zaken ter overname kunnen worden aangeboden. Dit schrijven we op in een opnamerapport. Dit rapport moeten beide aanvragers ondertekenen.

 

 1. Ondertekening woningruil
  Gaan wij akkoord met de woningruil?

Dan nodigen we u beide uit voor ondertekening van de huurovereenkomst. De eerste huurtermijn moet per pin op ons kantoor worden betaald.

 

 1. Woningruil aanvragen
  Aanvrager en ruilpartner vullen online een formulier in en verzenden dit naar Wetland Wonen.

Bron: www.wetlandwonen.nl