Huurdersvereniging Zwartewaterwiede

Informatie vanuit de Rijksoverheid

Achtergronden jaarlijkse huurverhoging in 2023

Welke regels gelden er voor een huurverhoging?

U woont in een sociale huurwoning. Dan kan uw verhuurder elk jaar uw huur verhogen. De Rijksoverheid bepaalt met hoeveel procent.  

 

Maximale huurverhoging sociale huurwoning die niet afhankelijk is van het inkomen

Woont u in een sociale huurwoning die een zelfstandige woning (zoals een eengezinswoning, appartement, studio) is? Dan mag de maandhuur onafhankelijk van het inkomen per 1 juli 2023 maximaal verhoogd worden met:

3,1% voor huren vanaf € 300.

Dit geldt alleen als de huur door de huurverhoging niet boven de maximale huur komt. Het woningwaarderings-stelsel bepaalt de huurprijs van uw woning. Hoe meer punten, hoe hoger de huur mag zijn.

 

Maximale huurverhoging sociale huurwoning die wel afhankelijk is van inkomen

Woont u in een sociale huurwoning die een zelfstandige woning (zoals een eengezinswoning, appartement, studio of bungalow) is? En heeft u met uw huishouden een gezamenlijk hoger (midden)inkomen? Dan mag de huurverhoging voor uw sociale huurwoning hoger zijn:

voor huishoudens met een hoger middeninkomen: maximaal € 50 op de maandhuur;

voor huishoudens met een hoog inkomen: maximaal € 100 op de maandhuur.

 

De inkomensgrenzen voor meerpersoonshuishoudens (2 of meer personen) zijn hoger dan die voor eenpersoonshuishoudens. Dat is omdat meerpersoons-huishoudens hogere vaste lasten en kosten voor levensonderhoud hebben dan eenpersoonshuishoudens.

 

Let op: bij een meerpersoonshuishouden wordt van inwonende kinderen die op 1 januari 2023 jonger zijn dan 23 jaar alleen het inkomen meegeteld dat boven € 21.835 uit komt (aftrek van € 21.835, maar uitkomst niet minder dan € 0).

De uitzondering voor huishoudens van 4 of meer personen en voor AOW-gerechtigden is vervallen. Deze huishoudens kunnen vanaf 1 juli 2022 een hogere huurverhoging krijgen als hun inkomen daarvoor hoog genoeg is.

 

Overzicht toegestane huurverhoging per 1 juli 2023 voor zelfstandige sociale huurwoningen afhankelijk van het inkomen

Huishouden van één persoon    Huishouden van twee of meer personen   Maximale huurverhoging                                                                                                                                                           per 1 juli 2023

Inkomen tot  € 48.836            Inkomen tot € 56.513                                  3,1% voor huren vanaf

                                                                                                                                300, 25 als de huur                                                                                                                                          onder de 300 is

       

Inkomen tussen € 48.836      Inkomen tussen € 56.513 

                         en € 57.573                                en € 76.764                           € 50

    

Inkomen hoger dan                  Inkomen  hoger dan

                     € 57.573                                      € 76.764                                   € 100

 

Inkomen bij huurverhoging sociale huurwoning

Bij de huurverhoging geldt uw inkomen van 2 jaar terug. Voor 2023 geldt uw (gezamenlijke) inkomen uit 2021.

 

Aantal keer dat de verhuurder uw huur mag verhogen

Uw verhuurder mag de huur niet onbeperkt verhogen. Alleen 1 keer in de 12 maanden. Dat is de regel. Meestal valt de huurverhoging op 1 juli. Er gelden wel een paar uitzonderingen.  

 

Uitzonderingen aantal huurverhogingen bij sociale huurwoning

De regel is 1 huurverhoging in 12 maanden.

Er zijn 3 uitzonderingen. Hierin kan de verhuurder uw huur vaker verhogen.

  • U zit in het eerste jaar van uw huur

Bijvoorbeeld: uw huur gaat op 1 december in. Dan mag uw verhuurder de huur op 1 juli verhogen. Daarna geldt de periode van 12 maanden weer. 

  • Er zat meer dan 12 maanden tussen de vorige huurverhogingen

Kondigt uw verhuurder de huurverhoging te laat aan? Dus niet voor 1 juli? Dan moet deze de huurverhoging uitstellen tot 1 september. 

Hierna mag de huur weer omhoog op 1 juli. Tussen de 2 vorige huurverhogingen zaten namelijk meer dan 12 maanden. 

  • Uw verhuurder heeft uw woning verbeterd. Heeft uw verhuurder gezorgd voor verbeteringen aan uw woning? Dan mag hij uw huur na de verbetering verhogen. Dit staat dus los van de jaarlijkse huurverhoging.

 

Huurverhoging bekendmaken

Woont u in een sociale huurwoning? Dan moet uw verhuurder de huurverhoging vooraf aan u laten weten. Dat moet hij van tevoren doen. En wel minimaal 2 maanden van tevoren. De aankondiging moet u via een brief krijgen.

 

Bron: www.rijksoverheid.nl