Huurdersvereniging Zwartewaterwiede

Nieuws

Onder voorbehoud van Coronamaatregelen opgelegd door RIVM en de Overheid

Graag willen wij uw aandacht vestigen op het feit dat we op woensdag 6 april 2022 onze jaarvergadering houden.
Deze wordt dit jaar gehouden in het complex De Vierhoek in Blokzijl.

Een WMO-consulent van de gemeente Steenwijkerland zal op deze avond uitleg geven over de WMO en de wet- en regelgeving op dit gebied.

Alle huurders uit het werkgebied van Wetland Wonen zijn hierbij uiteraard van harte welkom.

Onder de bezoekers van de jaarvergadering wordt 3 x 1 tas
met boodschappen verloot.

We hopen op een grote opkomst; noteert u deze datum vast!?!