Huurdersvereniging Zwartewaterwiede

Nieuws

Welkom aan de huurders in Zwolle

Wetland Wonen in Zwolle neemt per 31 december a.s. 54 woningen van collega corporatie Mooiland over.

Wij heten alle bewoners van harte welkom en we hopen dat we velen van u in de toekomst gaan ontmoeten bij de jaarvergaderingen.

 

Onder voorbehoud van Coronamaatregelen opgelegd door RIVM en de Overheid

Graag willen wij uw aandacht vestigen op het feit dat we op woensdag 7 april 2021 onze jaarlijkse ledenvergadering houden.
Deze wordt dit jaar gehouden in het Multifunctioneel Centrum “De Bolder” Dobbe 29 in Zwolle.

Alle huurders uit het werkgebied van Wetland Wonen zijn hierbij uiteraard van harte welkom.

Onder de bezoekers van de ledenvergadering wordt 3 x 1 tas
met boodschappen verloot.

We hopen op een grote opkomst; noteert u deze datum vast!?!