Huurdersvereniging Zwartewaterwiede

Huurtoeslag 2023

Vanaf 1 januari 2020 zijn er geen inkomensgrenzen meer. Hoe hoog uw inkomen mag zijn, hangt af van uw huur, uw leeftijd en de samenstelling van uw huishouden.

Maak een proefberekening om te zien of u huurtoeslag kunt krijgen. Dit doet u op www.belastingdienst.nl  U klikt op “toeslagen” en vervolgens kijkt u bij “Kan ik een toeslag krijgen?” door op “huurtoeslag” te klikken. Op die pagina kunt u een proefberekening maken door op het woord “proefberekening” te klikken.

 

U kunt de huurtoeslag over 2023 aanvragen tot 1 september 2024.

Kreeg u over 2023 al huurtoeslag, dan  hoeft u in 2024 niet opnieuw aan te vragen. U krijgt de toeslag vanzelf, zolang u aan de voorwaarden voor huurtoeslag voldoet.

 

Belangrijk om te weten

Kan ik huurtoeslag krijgen?
Niet iedereen die huurt, kan huurtoeslag krijgen. Om in aanmerking te komen, mag u niet te veel verdienen. De huur mag niet te hoog zijn, maar ook weer niet al te laag. Bekijk hierna de belangrijkste voorwaarden.

 

Om in aanmerking te komen voor huurtoeslag moet u minimaal aan de volgende voorwaarden voldoen;

 • U bent 18 jaar of ouder.
 • U huurt een zelfstandige woonruimte.
 • U staat bij de gemeente ingeschreven op uw woonadres.
 • U heeft de Nederlandse nationaliteit of een geldige verblijfsvergunning.
 • Uw (gezamenlijke) inkomen is niet te hoog.

De huurprijs is niet te hoog en ook niet te laag. Én het (gezamenlijke) vermogen is niet te hoog. (Zie hiervoor de tabellen hieronder.)

 

Het inkomen van andere mensen in uw woning telt meestal mee
Hebt u een toeslagpartner of mede- bewoners, dan telt hun inkomen ook mee.

Naast uw inkomen tellen ook vakantiegeld en alimentatie mee. Hebt u thuiswonende kinderen met inkomen? Dan telt een gedeelte niet mee.

 

Thuiswonende kinderen
Voor thuiswonende kinderen tot 23 jaar telt in 2023 alleen het inkomen boven
€ 5.432 mee. Vraagt u huurtoeslag aan? Geef dan wel het hele inkomen van uw kind door. Studiefinanciering telt niet mee.
 

Mijn toeslagpartner
Uw echtgenoot of geregistreerde partner is uw toeslagpartner. 

Medebewoner
Een medebewoner is iemand die deel uitmaakt van uw huishouden. En die op hetzelfde adres is ingeschreven bij de gemeente. Bijvoorbeeld uw kind, een ouder of iemand anders die bij u woont. 

 

Iemand gebruikt mijn adres als postadres
Staat iemand op uw adres ingeschreven bij de gemeente, maar is dat alleen als postadres? Dan is die persoon niet uw medebewoner.

 

Uw vermogen mag niet te hoog zijn
U mag ook niet te veel vermogen, zoals spaargeld, hebben. Iedere bewoner mag  op 1 januari 2023 maximaal € 33.748  hebben. Partners mogen samen maximaal € 67.496 hebben. Ook een eigen vakantiehuisje en groene beleggingen tellen mee als vermogen. Een auto voor eigen gebruik telt niet mee als vermogen.

 

Hebt u op 1 januari 2023 te veel vermogen?

Dan hebt u het hele jaar geen recht op huurtoeslag. Krijgt u al huurtoeslag?  

Zet uw huurtoeslag dan niet zelf stop, maar geef het vermogen aan door aan de belastingdienst. Dit kan via internet met Mijn toeslagen onder 'Wijziging doorgeven'. Kies 'Er wijzigt iets in het vermogen'. Dan stopt de belastingdienst  de uitbetaling van uw huurtoeslag. Geef wijzigingen altijd  zo snel mogelijk door; dit kan ook telefonisch. Zie  aan het eind van dit artikel.

 

Bedragen van het maximale vermogen voor de huurtoeslag van de afgelopen jaren:

Jaar            Ik heb geen toeslagpartner   Ik heb een toeslagpartner  Medebewoners

2023         € 33.748                                     € 67.496 samen                   € 33.748 per

                                                                                                                          medebewoner

2022        € 31.747                                      € 63.494 samen                  € 31.747 per

                                                                                                                          medebewoner

2021        € 31.340                                      € 62.680 samen                  € 31.340 per                                                                                                                                                      medebewoner

2020      € 30.846                                     € 61.692 samen                    € 30.846 per                                                                                                                                                    medebewoner

2019       € 30.360                                    € 60.720 samen                   € 30.360 per                                                                                                                                                      medebewoner

 

U kunt huurtoeslag krijgen als Uw rekenhuur niet te hoog is (niet hoger dan de huurgrens). Bekijk hieronder de huurgrenzen van de afgelopen jaren.Huurgrens als u of een van                                     Huurgrens als u tussen de 18 en 23 jaar bent

de bewoners 23 of ouder is.
Of als u een inwonend kind hebt.

Jaar             Huurgrens                                                                          Huurgrens

2023          € 808,06                                                                           € 452,20

2022          € 763,47                                                                             € 442,46

2021           € 752,33                                                                             € 442,46

Wilt u weten hoeveel huurtoeslag u kunt krijgen? Maak dan een proefberekening.

 

Hoe wordt de huurtoeslag berekend?
Bij de berekening van de huurtoeslag gaat men uit van de rekenhuur. De rekenhuur bestaat uit de kale huur plus de sevicekosten.

Waar vind ik deze bedragen?
De kale huurprijs en uw servicekosten staan meestal in uw huurcontract of in de brief over de jaarlijkse huurverhoging.Servicekosten
Voor servicekosten gelden speciale regels voor de huurtoeslag. Er zijn 4 rubrieken:

 1. servicekosten: schoonmaakkosten voor gemeenschappelijke ruimten
 2. energiekosten voor gemeenschappelijke ruimten
 3. huismeesterkosten
 4. kosten voor dienst- en recreatieruimten

U moet de werkelijke kosten opgeven, maar met een maximum van € 12 per rubriek. U kunt dus maximaal € 48 meerekenen.

 

Voorbeeld:

U betaalt de volgende kosten                              Werkelijke kosten       Opgeefbare kosten

Schoonmaak gemeenschappelijke ruimte       € 15                                 € 12

Energiekosten gemeenschappelijke ruimten  € 11                                  € 11

Kosten voor dienst- en recreatieruimten         € 18                                 € 12

Totaal                                                                         € 44                                € 35

 

 

Mijn huur is te hoog geworden, kan ik mijn toeslag houden?
Door een huurverhoging is uw huur te hoog geworden voor huurtoeslag. Maar als u de maand vóór de verhoging al huurtoeslag kreeg voor dezelfde woning, blijft u huurtoeslag krijgen. Dit noemen we ‘verworven recht’.

Voor het deel van de huur dat boven de grens voor huurtoeslag uitkomt, krijgt u geen huurtoeslag.

BELANGRIJK:
Bent u in het verleden uw huurtoeslag kwijtgeraakt terwijl u verworven recht had? Misschien was dat onterecht. Neem dan contact op met de 
Belasting Telefoon. Zij helpen u verder.

 

U kunt het verworven recht kwijtraken.
Bijvoorbeeld als uw vermogen of (gezamenlijke) inkomen te hoog wordt en u daardoor geen recht meer op huurtoeslag hebt.

U kunt pas weer huurtoeslag krijgen als uw huur weer onder de grens voor huurtoeslag komt en u aan alle voorwaarden voor huurtoeslag voldoet.

 

Wanneer gaat mijn huurtoeslag in?
De huurtoeslag gaat in per de 1e van de maand. Staat u op de 1e dag van de maand nog niet ingeschreven? Dan gaat de huurtoeslag pas de volgende maand in.

Wijzigingen doorgeven
Krijgt u huurtoeslag en verandert er iets in uw leven? Uw inkomen wijzigt of de samenstelling van uw huishouden bijvoorbeeld. Dat heeft gevolgen voor uw toeslag. U moet veranderingen in uw situatie binnen 4 weken aan de belastingdienst doorgeven. 

 

Hierna ziet u een paar voorbeelden
Uw vermogen is voor de huurtoeslag niet te hoog
U mag in 2023 maximaal € 33.748 aan  vermogen hebben om huurtoeslag te krijgen. Hebt u een toeslagpartner? Samen met uw toeslagpartner mag u € 67.496 aan vermogen hebben.

Een medebewoner mag niet meer dan € 33.748 aan vermogen hebben.

 

Hebt u een thuiswonend kind van 18 jaar of ouder? Dit kind telt als medebewoner en mag dus maximaal € 33.748 aan vermogen hebben.

Maar hebt u een thuiswonend kind dat jonger is dan 18 jaar? Dan telt het vermogen van dit kind mee bij uw vermogen.

 

Voorbeelden medebewoners
-     Uw vermogen op 1 januari 2023 is € 35.000. Uw toeslagpartner heeft op die

      datum € 20.000 op zijn bankrekening staan. Dan kunt u dus huurtoeslag krijgen,

      omdat uw vermogen samen niet meer is dan € 67.496.

-     Uw vermogen op 1 januari 2023 is € 10.000. Uw inwonende moeder (zij is medebewoner) heeft op die datum € 35.000 haar bankrekening staan. Dan hebt u geen recht op huurtoeslag omdat het vermogen van uw medebewoner te hoog is.

 

Telt het vermogen van kinderen mee?

Hebt u een thuiswonend kind van 18 jaar of ouder? Dit kind telt als medebewoner.

Is uw kind jonger dan 18 jaar? Dan telt het vermogen van dit kind mee bij uw

vermogen. Wonen u en de andere ouder niet meer bij elkaar? Dan telt het

vermogen van uw minderjarige kind meestal maar voor de helft mee. 

 

Voorbeelden inwonende kinderen

 • Uw vermogen op 1 januari 2023 is € 25.000. Uw inwonende kind van 18 jaar heeft op die datum € 9.000 op zijn bankrekening staan. Dan hebt u recht op huurtoeslag omdat uw vermogen niet hoger is dan € 33.748 en dat van uw kind ook niet.
 • Uw vermogen op 1 januari 2023 is € 25.000. Uw inwonende kind van 17 jaar heeft op die datum € 9.000 op zijn bankrekening staan. Dan hebt u geen recht op huurtoeslag omdat uw vermogen samen met dat van uw kind hoger is dan € 33.748.

 

Hebt u maar voor een deel van het jaar een toeslagpartner of een medebewoner?

Dan telt hun vermogen niet mee.

 
Voorbeeld
Op 1 januari 2023 hebt u een vermogen van € 20.000. In maart 2023 komt er iemand bij u wonen. Deze medebewoner heeft een vermogen van € 35.000. Omdat u niet het hele jaar een medebewoner hebt (in januari en februari niet), hoeft u dit vermogen voor 2023 niet mee te tellen.

 

Te veel vermogen?

Hebt u op 1 januari te veel vermogen? Dan hebt u het hele jaar geen recht op toeslag. Ook niet als uw vermogen later dit jaar wel onder het maximale vermogen komt. Pas volgend jaar kunt u dan weer huurtoeslag krijgen.

Krijgt u nu wel huurtoeslag? Neem dan zo spoedig mogelijk contact op met de belastingdienst.

 

Tip

Wordt uw vermogen na 1 januari minder?

Geef uw nieuwe vermogen aan de belastingdienst door met Mijn toeslagen. U krijgt dan volgend jaar automatisch huurtoeslag als u er recht op hebt.

Stijgt uw vermogen na 1 januari?

Dan hebt u dit jaar gewoon nog recht op huurtoeslag en hoeft u nu niets te doen. Uw vermogen telt volgend jaar wel weer mee voor de huurtoeslag. Geef uw nieuwe vermogen aan de belastingdienst door met Mijn toeslagen. De belastingdienst stopt  dan volgend jaar automatisch uw huurtoeslag als u er geen recht meer op hebt. U voorkomt daarmee dat u later toeslag moet terugbetalen.

 

Zoveel huurders, zoveel situaties
Bent u nog geen 18? Hebt u AOW? Bent u geen Nederlander? Woont er iemand met een handicap in huis? Twijfelt u of u servicekosten moet meerekenen? Of zit u in een bijzondere situatie?

 

U kunt bij vragen altijd bellen met de belastingdienst.

Belasting Telefoon: 0800-0543 (gratis)
Bel dit nummer met vragen over belastingen en toeslagen. En voor het maken van een afspraak.


Belt u vanuit het buitenland?

Bel dan: +31 555 385 385.

Houd uw burgerservice nummer (BSN) altijd bij de hand.

Bel de Belasting Telefoon niet op dure 0900-nummers.

Op de hieronder genoemde websites kunt u ook terecht voor informatie.

 

Bronnen:
www.belastingdienst.nl  
www.toeslagen.nl
www.rijksoverheid.nl