Huurdersvereniging Zwartewaterwiede

Huren

Bewonerscommissies

In (bijna) alle complexen in de gemeente Steenwijkerland en de gemeente Zwartewaterland zijn in de afgelopen jaren bewonerscommissies opgericht.

Ook in Zwolle is men bezig bewonerscommissies op te richten.

Een bewonerscommissie heeft 2x per jaar (1x in het voorjaar en 1x in het najaar) overleg met Wetland Wonen (de verhuurder).

Een bewonerscommissie is er voor de algemene belangen van alle huurders/medebewoners in het complex. Men kijkt en luistert naar wat er leeft onder de bewoners en dan gericht op de gemeenschappelijke zaken. Dat kan in het gebouw zijn, waar het gaat om de gemeenschappelijke ruimten, maar ook buiten het gebouw zoals bijvoorbeeld de tuin. Bewonerscommissies krijgen van de gebiedsregisseur, die namens Wetland Wonen bij deze bijeenkomsten aanwezig is, een verslag van het overleg. Dit verslag wordt door de leden van de bewonerscommissie verspreid onder alle huurders van het betreffende complex. Op deze manier krijgt iedereen de informatie uit dit overleg.

Deze bijeenkomsten zijn niet bedoeld om individuele klachten neer te leggen. Wanneer een huurder/bewoner individueel een klacht heeft voor Wetland Wonen, dan is het de bedoeling dat deze klacht door de bewoner zelf gemeld wordt bij Wetland Wonen. Men kan hiervoor altijd bellen of mailen met de klantenservice.

 

Huurgrenzen

De huurdersvereniging krijgt regelmatig vragen over de hoogte van huren; waarom er verschillen zijn in de hoogte van de huren, enz. Wij zullen proberen u enige uitleg te geven.

Jaarlijks gaan de huurgrenzen volgens wettelijke normen per 1 januari omhoog.

Met ingang van 1-01-2022 zal alleen de huurgrens van de hoogste huur, dit is de liberalisatiegrens, omhoog gaan.

Hieronder vallen de woningen die nu een huur hebben van € 752,33 .

Als u deze woningen op de Woningzoeker ziet staan, staat er ook (bijna) altijd bij “vrije sector”. Deze woningen vallen ook onder de sociale huur.

De bedragen die horen bij de aftoppingsgrens laag, aftoppingsgrens hoog en kwaliteitskortingsgrens veranderen per 1-01-2022 niet. Dit heeft te maken met de huurbevriezing in 2021; toen was er namelijk in juli geen huurverhoging.

De huurgrens, ook wel de liberalisatiegrens genoemd, gaat dus volgens wettelijke normen omhoog en ligt dan per 1-01-2022 op € 763,47.

Dit betekent dat deze nieuwe huurprijs geldt voor nieuwe verhuringen

vanaf 1-01-2022.

Voor de zittende huurder heeft dit dus geen gevolgen.

Wel kan dit dan een oorzaak zijn van verschillende huurprijzen voor dezelfde woningen.

Andere oorzaken van verschillende huurprijzen voor eenzelfde woning kunnen zijn, het Passend Toewijzen of het toepassen van het 2-hurenbeleid.

Daarnaast kan het zijn dat een  huurder, die al een groot aantal jaren in dezelfde woning woont, een lagere huur betaalt dan de buurman die er nog niet zo lang woont. Dit heeft ook te maken met het feit hoe vaak de woning van huurder is gewisseld. Op het moment waarop er een nieuwe huurder in de woning komt, wordt de huur meestal verhoogd, dit is mutatieverhoging..

 

Onderhoud tuin en pad 

Het achterpad

Als u in de tuin bezig bent, geeft u natuurlijk ook het achterpad aandacht. Het onderhoud, voor wat betreft het onkruid verwijderen, is namelijk altijd voor de bewoner zelf.

 

Als het achterpad echter “kapot” is, bijvoorbeeld tegels liggen ongelijk of zijn eruit, dan kunt u dit bij Wetland Wonen melden als het achterpad van Wetland Wonen is. Het kan ook zijn dat het achterpad van de gemeente is en dan moet u dat melden bij de gemeente.

 

Het pad naar de voordeur

Ook hier is het belangrijk dat de tegels goed liggen en dat het pad vrij is van overhangende struiken en beplanting. Want iemand die bij u op bezoek komt of iets bij u in de bus wil doen, moet dit wel veilig kunnen doen, zonder te struikelen en zonder zich een weg te moeten banen tussen de begroeiing door.

 

Mechanische ventilatie

Mechanische luchtafvoer zorgt ervoor dat de lucht in huis voortdurend ververst wordt, doordat het ventilatiesysteem voortdurend lucht uit de woning wegzuigt. Schone lucht komt dan vanzelf binnen via open ventilatieroosters en eventuele open (klep)ramen. Ventilatie is noodzakelijk voor gezonde lucht in huis. 

 

Tips mechanisch ventilatiesysteem

·         Zorg dat er altijd lucht van buiten naar binnen kan via roosters of open ramen. Dat is in alle huizen belangrijk maar nog meer bij mechanische luchtafvoer. Als het huis potdicht zit, wordt lucht aangezogen uit de kruipruimte; daarin zit vaak vocht en schimmel.  
 
·         Zorg ook voor goede luchtstroming in huis via minstens 1,5 cm ruimte onder de binnendeuren, of een alternatief zoals ventilatieroosters in binnenmuren of -deuren.

 ·         Schakel de mechanische ventilatie nooit uit. Trek alleen bij onderhoud of in geval van een ramp (als de overheid -de veiligheidsregio- adviseert ramen en deuren te sluiten) de stekker van de centrale ventilatie unit uit het stopcontact.

 ·         Is er geen stekker? Zet dan in de meterkast de schakelaar om van de groep die de mechanische ventilatie bedient; plak vooraf een sticker bij de juiste schakelaar.

 ·         Lucht de vertrekken regelmatig, maar zet (in de winter) de ramen niet langer dan een half uur open; dat voorkomt onnodig warmteverlies.