Huurdersvereniging Zwartewaterwiede

Algemene info

Over huurderschap en medehuurderschap

(Op de website van Wetland Wonen staat de volgende informatie)

 

Wat betekent medehuurderschap?

Als medehuurder heeft u de rechten en plichten die bij de huurovereenkomst horen. Het houdt onder meer in dat u:

 • Huurbescherming krijgt;
 • Mede aansprakelijk bent voor de huurbetaling én;
 • Mede verantwoordelijk bent om de woning bij huuropzegging in oorspronkelijke staat op te leveren.

De beslissing om medehuurder te worden neemt u samen met de hoofdhuurder. Deze moet instemmen met het mede-huurderschap.

 

Wanneer kunt u medehuurder worden?

Bij een huwelijk of geregistreerd partnerschap krijgt de partner van de hoofdhuurder de rechten en plichten van medehuurder. We vragen u dit zelf aan ons door te geven, en de huwelijksakte met ons te delen.

In andere situaties dient aan de volgende voorwaarden te worden voldaan om medehuurder te worden:

 • De hoofdhuurder dient de aanvraag via onze website of bijgevoegd formulier bij ons in;
 • De toekomstig medehuurder heeft de woning tenminste twee jaar onaf-gebroken gebruikt als hoofdverblijf. Dit kunt u aantonen met een uittreksel - met woonhistorie - uit de basis-administratie van de gemeente;
 • Er is een duurzame gemeenschappelijke huishouding. De bewoners moeten de bedoeling hebben om duurzaam samen te blijven wonen;
 • De woning blijft passend. Dat betekent dat de medehuurder moet voldoen aan de voorwaarden die voor de woning gelden. Bijvoorbeeld: iemand die jonger is dan 55 jaar kan geen medehuurder worden in een seniorenwoning. Ook moet het inkomen passend zijn ten opzichte van de huur van de woning;
 • De hoofdhuurder en/of de toekomstige medehuurder hebben geen huurachterstand;
 • Het samenwonen mag niet leiden tot overbewoning;
 • Sinds het samenwonen is geen overlast veroorzaakt.

 

Wij zullen het verzoek afwijzen als:

 • Een relatiebreuk de aanleiding is;
 • Als de hoofdhuurder de woning wil gaan verlaten en de huurrechten wil doorgeven aan een medebewoner;
 • Als een volwassen kind bij de ouders inwoont. Het samenwonen van ouder(s) en kind is immers van aflopende aard. Het aanvragen van medehuurderschap is wel mogelijk als het inwonende kind 35 jaar of ouder is en de ouderlijke woning nooit heeft verlaten.

 

Medehuurderschap aanvragen

Voldoet u aan eerder genoemde voorwaarden, dan kunt u medehuurderschap via de website aanvragen.

Wij beoordelen uw aanvraag voor medehuurderschap en informeren de hoofdhuurder over de uitkomst.
Als het verzoek wordt afgewezen, kan alleen de hoofdhuurder bezwaar aantekenen per brief of e-mail.

 

Medehuurders

Samen een woning huren

Als u samenwoont met een hoofdhuurder bent u medebewoner. Daarmee bent u nog geen medehuurder. Wanneer de hoofdhuurder verhuist kunnen medebewoners niet in de woning blijven wonen, een medehuurder kan dat wel. Een medehuurder heeft dezelfde rechten en plichten als de hoofdhuurder. Zo bent u samen aansprakelijk voor eventuele huurschuld. En deelt u de verantwoordelijkheid voor aangebrachte veranderingen of schade aan de woning. Wilt u de huurovereenkomst beëindigen? Dan kan dat alleen als u beiden de huur opzegt. Hieronder leest u meer over het medehuurderschap en hoe u medehuurder kunt worden.

 

Een medehuurder is iemand die:

 • Samenwoont met de hoofdhuurder én;
 • Samen met hem of haar een huishouding voert én;
 • Door ons erkend is als medehuurder. Dat is vastgelegd in onze administratie als u het medehuurderschap heeft aangevraagd én is goedgekeurd door ons.

Overlijden van de (mede)huurder

Is uw partner of familielid overleden en woonde hij of zij in een woning van ons?

Dan wensen wij u ten eerste sterkte met uw verlies. We helpen u graag bij het regelen van enkele praktische zaken in de volgende situaties:

 

 1. Was de overledene hoofdhuurder en was u getrouwd of had u een geregistreerd partnerschap? Dan wordt u als achtergebleven medehuurder volgens de wet automatisch hoofdhuurder. U moet dit wel aan ons melden. Dat kunt u doen door ons een brief te sturen met daarin uw gegevens en daarbij een kopie van het overlijdenscertificaat of de rouwbrief.

 

 1. Was de overledene hoofdhuurder en woonde u samen zonder huwelijk of geregistreerd partnerschap? Dan kunt u nog zes maanden in de woning blijven wonen en bij ons een verzoek indienen om hoofdhuurder te worden. Daaraan zijn wel enkele voorwaarden verbonden:
 • u moet minimaal twee jaar de woning als hoofdverblijf hebben gehad. Dit kunt u aantonen met een uittreksel - met woonhistorie - uit de basisadministratie van uw gemeente (BasisRegistratie Personen);
 • u moet samen een duurzame gemeenschappelijke huishouding hebben gevoerd;
 • u moet de huur zelfstandig kunnen betalen;
 • uw inkomen moet passend zijn bij de gevraagde huurprijs.

 

 1. Was de overledene hoofdhuurder en woonde hij/zij samen met een meerderjarig kind? Ook dan kan de achterblijver nog zes maanden in de woning blijven wonen en bij ons een verzoek indienen om hoofdhuurder te worden. Hiervoor gelden dezelfde voorwaarden als hierboven beschreven staan. We zijn niet verplicht om in te stemmen met het verzoek om hoofdhuurder te worden.

 

 1. Was de overledene medehuurder? Dan verandert er voor u niets. We stellen het wel op prijs om hiervan bericht te krijgen.

Bron: www.wetlandwonen.nl

 

Rechtswinkel Steenwijk geeft ook advies in Vollenhove
Rechtswinkel Steenwijk geeft gratis juridisch advies aan inwoners, verenigingen, stichtingen en vrijwilligers organisaties in Steenwijkerland en omliggende gemeenten.

 

Iedereen kan terecht bij de Rechtswinkel met een breed scala van vragen op juridisch vlak over bijvoorbeeld relaties, kinderen, werk en wonen, belastingen en financiën, aankoop van artikelen, incassobureau en meer.

Soms is de gang naar bijvoorbeeld een notaris, advocaat of sociaal werk een eerste stap, maar regelmatig is dat ook voor veel mensen een te hoge drempel.

De Rechtswinkel wordt gerund door vrijwilligers met een juridische achtergrond, die door werk en levenservaring, voldoende deskundigheid hebben over juridische onderwerpen. Ook studenten die met een juridische studie bezig zijn, versterken regelmatig de groep vrijwilligers van de Rechtswinkel.

Inmiddels bestaat de Rechtswinkel ruim 35 jaar en houdt 4x per week, van maandag tot en met donderdag van 9.00-12.00 uur spreekuur in de Golfstate, Stationsstraat 10 in Steenwijk.

 

Vanaf september ook in Vollenhove

De afstand voor inwoners uit Vollenhove en omgeving kan een probleem zijn. Daarom start de Rechtswinkel met een spreekuur in Vollenhove. Dit spreekuur is iedere eerste vrijdag van de maand van 9.00-12.00 uur in De Burght, Godfried van Rhenenlaan 2 te Vollenhove.

 

 De Rechtswinkel is bereikbaar via telefoonnummer 06-30717904 of via de mail: rechtswinkel@sociaalwerkdekop.nl    

Alle informatie is ook te vinden via de website: www.rechtswinkelsteenwijk.nl en via Facebook: Rechtswinkel Steenwijk.

Bron: Naar een bericht in de Nieuwsbode van 28 augustus 2019