Huurdersvereniging Zwartewaterwiede

Algemene info

Bewonerscommissies

In (bijna) alle complexen in de gemeente Steenwijkerland en de gemeente Zwartewaterland zijn in de afgelopen jaren bewonerscommissies opgericht.

Ook in Zwolle is men bezig bewonerscommissies op te richten.

Een bewonerscommissie heeft 2x per jaar (1x in het voorjaar en 1x in het najaar) overleg met Wetland Wonen (de verhuurder).

Een bewonerscommissie is er voor de algemene belangen van alle huurders/medebewoners in het complex. Men kijkt en luistert naar wat er leeft onder de bewoners en dan gericht op de gemeenschappelijke zaken. Dat kan in het gebouw zijn, waar het gaat om de gemeenschappelijke ruimten, maar ook buiten het gebouw zoals bijvoorbeeld de tuin. Bewonerscommissies krijgen van de gebiedsregisseur, die namens Wetland Wonen bij deze bijeenkomsten aanwezig is, een verslag van het overleg. Dit verslag wordt door de leden van de bewonerscommissie verspreid onder alle huurders van het betreffende complex. Op deze manier krijgt iedereen de informatie uit dit overleg.

Deze bijeenkomsten zijn niet bedoeld om individuele klachten neer te leggen. Wanneer een huurder/bewoner individueel een klacht heeft voor Wetland Wonen, dan is het de bedoeling dat deze klacht door de bewoner zelf gemeld wordt bij Wetland Wonen. Men kan hiervoor altijd bellen of mailen met de klantenservice.

 

Huurgrenzen

De huurdersvereniging krijgt regelmatig vragen over de hoogte van huren; waarom er verschillen zijn in de hoogte van de huren, enz. Wij zullen proberen u enige uitleg te geven.

Jaarlijks gaan de huurgrenzen volgens wettelijke normen per 1 januari omhoog.

Met ingang van 1-01-2022 zal alleen de huurgrens van de hoogste huur, dit is de liberalisatiegrens, omhoog gaan.

Hieronder vallen de woningen die nu een huur hebben van € 752,33 .

Als u deze woningen op de Woningzoeker ziet staan, staat er ook (bijna) altijd bij “vrije sector”. Deze woningen vallen ook onder de sociale huur.

De bedragen die horen bij de aftoppingsgrens laag, aftoppingsgrens hoog en kwaliteitskortingsgrens veranderen per 1-01-2022 niet. Dit heeft te maken met de huurbevriezing in 2021; toen was er namelijk in juli geen huurverhoging.

De huurgrens, ook wel de liberalisatiegrens genoemd, gaat dus volgens wettelijke normen omhoog en ligt dan per 1-01-2022 op € 763,47.

Dit betekent dat deze nieuwe huurprijs geldt voor nieuwe verhuringen

vanaf 1-01-2022.

Voor de zittende huurder heeft dit dus geen gevolgen.

Wel kan dit dan een oorzaak zijn van verschillende huurprijzen voor dezelfde woningen.

Andere oorzaken van verschillende huurprijzen voor eenzelfde woning kunnen zijn, het Passend Toewijzen of het toepassen van het 2-hurenbeleid.

Daarnaast kan het zijn dat een  huurder, die al een groot aantal jaren in dezelfde woning woont, een lagere huur betaalt dan de buurman die er nog niet zo lang woont. Dit heeft ook te maken met het feit hoe vaak de woning van huurder is gewisseld. Op het moment waarop er een nieuwe huurder in de woning komt, wordt de huur meestal verhoogd, dit is mutatieverhoging..

 

Over huurderschap en medehuurderschap

(Op de website van Wetland Wonen staat de volgende informatie)

 

Wat betekent medehuurderschap?

Als medehuurder heeft u de rechten en plichten die bij de huurovereenkomst horen. Het houdt onder meer in dat u:

 • Huurbescherming krijgt;
 • Mede aansprakelijk bent voor de huurbetaling én;
 • Mede verantwoordelijk bent om de woning bij huuropzegging in oorspronkelijke staat op te leveren.

De beslissing om medehuurder te worden neemt u samen met de hoofdhuurder. Deze moet instemmen met het mede-huurderschap.

 

Wanneer kunt u medehuurder worden?

Bij een huwelijk of geregistreerd partnerschap krijgt de partner van de hoofdhuurder de rechten en plichten van medehuurder. We vragen u dit zelf aan ons door te geven, en de huwelijksakte met ons te delen.

In andere situaties dient aan de volgende voorwaarden te worden voldaan om medehuurder te worden:

 • De hoofdhuurder dient de aanvraag via onze website of bijgevoegd formulier bij ons in;
 • De toekomstig medehuurder heeft de woning tenminste twee jaar onaf-gebroken gebruikt als hoofdverblijf. Dit kunt u aantonen met een uittreksel - met woonhistorie - uit de basis-administratie van de gemeente;
 • Er is een duurzame gemeenschappelijke huishouding. De bewoners moeten de bedoeling hebben om duurzaam samen te blijven wonen;
 • De woning blijft passend. Dat betekent dat de medehuurder moet voldoen aan de voorwaarden die voor de woning gelden. Bijvoorbeeld: iemand die jonger is dan 55 jaar kan geen medehuurder worden in een seniorenwoning. Ook moet het inkomen passend zijn ten opzichte van de huur van de woning;
 • De hoofdhuurder en/of de toekomstige medehuurder hebben geen huurachterstand;
 • Het samenwonen mag niet leiden tot overbewoning;
 • Sinds het samenwonen is geen overlast veroorzaakt.

 

Wij zullen het verzoek afwijzen als:

 • Een relatiebreuk de aanleiding is;
 • Als de hoofdhuurder de woning wil gaan verlaten en de huurrechten wil doorgeven aan een medebewoner;
 • Als een volwassen kind bij de ouders inwoont. Het samenwonen van ouder(s) en kind is immers van aflopende aard. Het aanvragen van medehuurderschap is wel mogelijk als het inwonende kind 35 jaar of ouder is en de ouderlijke woning nooit heeft verlaten.

 

Medehuurderschap aanvragen

Voldoet u aan eerder genoemde voorwaarden, dan kunt u medehuurderschap via de website aanvragen.

Wij beoordelen uw aanvraag voor medehuurderschap en informeren de hoofdhuurder over de uitkomst.
Als het verzoek wordt afgewezen, kan alleen de hoofdhuurder bezwaar aantekenen per brief of e-mail.

 

Medehuurders

Samen een woning huren

Als u samenwoont met een hoofdhuurder bent u medebewoner. Daarmee bent u nog geen medehuurder. Wanneer de hoofdhuurder verhuist kunnen medebewoners niet in de woning blijven wonen, een medehuurder kan dat wel. Een medehuurder heeft dezelfde rechten en plichten als de hoofdhuurder. Zo bent u samen aansprakelijk voor eventuele huurschuld. En deelt u de verantwoordelijkheid voor aangebrachte veranderingen of schade aan de woning. Wilt u de huurovereenkomst beëindigen? Dan kan dat alleen als u beiden de huur opzegt. Hieronder leest u meer over het medehuurderschap en hoe u medehuurder kunt worden.

 

Een medehuurder is iemand die:

 • Samenwoont met de hoofdhuurder én;
 • Samen met hem of haar een huishouding voert én;
 • Door ons erkend is als medehuurder. Dat is vastgelegd in onze administratie als u het medehuurderschap heeft aangevraagd én is goedgekeurd door ons.

Overlijden van de (mede)huurder

Is uw partner of familielid overleden en woonde hij of zij in een woning van ons?

Dan wensen wij u ten eerste sterkte met uw verlies. We helpen u graag bij het regelen van enkele praktische zaken in de volgende situaties:

 

 1. Was de overledene hoofdhuurder en was u getrouwd of had u een geregistreerd partnerschap? Dan wordt u als achtergebleven medehuurder volgens de wet automatisch hoofdhuurder. U moet dit wel aan ons melden. Dat kunt u doen door ons een brief te sturen met daarin uw gegevens en daarbij een kopie van het overlijdenscertificaat of de rouwbrief.

 

 1. Was de overledene hoofdhuurder en woonde u samen zonder huwelijk of geregistreerd partnerschap? Dan kunt u nog zes maanden in de woning blijven wonen en bij ons een verzoek indienen om hoofdhuurder te worden. Daaraan zijn wel enkele voorwaarden verbonden:
 • u moet minimaal twee jaar de woning als hoofdverblijf hebben gehad. Dit kunt u aantonen met een uittreksel - met woonhistorie - uit de basisadministratie van uw gemeente (BasisRegistratie Personen);
 • u moet samen een duurzame gemeenschappelijke huishouding hebben gevoerd;
 • u moet de huur zelfstandig kunnen betalen;
 • uw inkomen moet passend zijn bij de gevraagde huurprijs.

 

 1. Was de overledene hoofdhuurder en woonde hij/zij samen met een meerderjarig kind? Ook dan kan de achterblijver nog zes maanden in de woning blijven wonen en bij ons een verzoek indienen om hoofdhuurder te worden. Hiervoor gelden dezelfde voorwaarden als hierboven beschreven staan. We zijn niet verplicht om in te stemmen met het verzoek om hoofdhuurder te worden.

 

 1. Was de overledene medehuurder? Dan verandert er voor u niets. We stellen het wel op prijs om hiervan bericht te krijgen.

 

Bron: www.wetlandwonen.nl

 

 

Warme dagen? Water besparen nog belangrijker

Op warme dagen verbruiken we met z’n allen miljoenen liters drinkwater extra. Om de tuin te sproeien, badjes te vullen en een keer extra te douchen. Duurt dat dagen achter elkaar, dan kan het zo zijn dat onze dagelijkse voorraad heel hard gaat en er minder water uit de kraan komt. Vandaar onze oproep: probeer op warme dagen extra zuinig te zijn met water.

 

Water besparen bij warm weer

Normaal verbruikt de gemiddelde Nederlander 120 liter drinkwater per dag. In de zomer loopt dat op warme dagen soms op tot 150 liter. Slechts een paar liter daarvan gebruiken we om op te drinken. En dat moet je zeker blijven doen, want kraanwater is en blijft de allerbeste dorstlesser. Het drinkwaterverbruik kan op andere vlakken wel wat minder. Met de onderstaande tips kun je heel makkelijk water besparen.

 

 • Douche een minuutje korter

We snappen het: een lekkere verfrissende douche is juist bij warm weer een verademing. Maar gemiddeld staan we ruim 8 minuten onder de douche en verbruiken we 70 liter drinkwater. Dat kan (veel) korter! Elke minuut minder scheelt bijna 2.200 liter per jaar.

 

 • Sproei slim

Als je midden op de dag gaat sproeien, dan verdampt bijna al het water meteen weer. De beste tijd om te sproeien is daarom heel vroeg in de ochtend

(voor 7 uur) of ’s avonds (na 22uur), zodat het water de tijd heeft om in te trekken. Een beetje droogte is trouwens helemaal niet zo verkeerd voor veel planten. Zo stimuleer je namelijk wortelgroei. 

 • Vermijd het waterspitsuur

Tussen 7.00 en 9.00 uur en tussen 18.00 en 22.00 uur is het op warme dagen waterspitsuur. Omdat er dan veel water tegelijk wordt gevraagd, kan de waterdruk wegvallen. Douche daarom kort en stel minder belangrijke zaken uit. Zoals bijvoorbeeld autowassen, sproeien en het gebruik van de wasmachine en vaatwasser.

 

 • Laat het water niet weglopen

Vul je een badje in de tuin (of de badkuip) met kraanwater? Laat het daarna dan niet zomaar weglopen. Je kunt dat water namelijk heel makkelijk hergebruiken om je planten in de tuin mee water te geven. 

 

 • Gebruik ook in de zomer een regenton

Regenwater is gratis en perfect om planten water te geven of de auto schoon te maken. En wist je dat je er ook je ramen mee kunt lappen? In de zomer regent het minder vaak, maar kunnen er wel hevige regenbuien vallen, die je regenton weer kunnen aanvullen. Maak het jezelf dus makkelijk en schaf een regenton aan.

 

 • Gebruik de spoelonderbreker op het toilet

Een derde van de Nederlanders gebruikt nooit de spoelonderbreker van het toilet. Zonde, want daarmee bespaar je de helft.

 

 • Draai de kraan dicht tijdens het tandenpoetsen

Wanneer je twee minuten je tanden poetst met de kraan open, spoel je meer dan 2 liter water door de gootsteen.

 

 • Vervang lekkende en druppelende kranen

Een lekkende kraan kost soms wel duizenden liters per jaar. Flinke waterverspilling dus! Je kunt veel water besparen door oude kranen te vervangen.

 • Kies voor de wasstraat

Blij met een stralende auto? Thuis kost een wasbeurt gemiddeld 75 liter water. In een

waterbesparende wasstraat is dat maar 15 liter. Bovendien vangen ze daar vaak de restjes wasmiddel, olie en viezigheid op, zodat die niet in het milieu belanden.

Als drinkwaterbedrijf leveren we op warme dagen ongeveer 140% van de normale hoeveelheid. Logisch ook. We nemen allemaal wat vaker een verfrissende douche, we sproeien extra in de tuin en laten kinderen lekker spelen in een badje gevuld met kraanwater. En omdat we dat allemaal ook vaak tegelijk doen op bepaalde piekmomenten (tussen 7 en 9 uur en tussen 18 en 22 uur), kan dat leiden tot een lagere waterdruk.

 

Bron: www.vitens.nl/over-water/water-besparen

 

Zonnepanelen zijn in principe onderhoudsvrij 

Zonnepanelen zijn in principe onderhoudsvrij. Door de speciale coating op zonnepanelen, krijgen stof en andere deeltjes in de lucht geen kans zich te hechten aan het paneel. Bij een eerstvolgende regenbui wordt het vuil er vanzelf afgespoeld.

 

Zonnepanelen hebben in principe dus weinig onderhoud nodig. Het kan zijn dat je in een winterperiode, als er erg veel sneeuw ligt, de sneeuw moet verwijderen van je zonnepanelen. Daarnaast kun je vlak voor een zonnige periode een zeem over de zonnepanelen halen om ze te reinigen.

 

Het is belangrijk dat je uitsluitend water gebruik om je zonnepanelen te reinigen, en dus niet chemische schoonmaakmiddelen. Een emmer water met een zeem doen dus al wonderen! Om dit op een veilige manier te doen wordt aangeraden om een glazenwasser erbij te betrekken. Dit om risicovolle situaties te mijden.

Bron: www.zonnepanelen.nl

 

Mechanische ventilatie

Mechanische luchtafvoer zorgt ervoor dat de lucht in huis voortdurend ververst wordt, doordat het ventilatiesysteem voortdurend lucht uit de woning wegzuigt. Schone lucht komt dan vanzelf binnen via open ventilatieroosters en eventuele open (klep)ramen. Ventilatie is noodzakelijk voor gezonde lucht in huis. 

 

Tips mechanisch ventilatiesysteem

·         Zorg dat er altijd lucht van buiten naar binnen kan via roosters of open ramen. Dat is in alle huizen belangrijk maar nog meer bij mechanische luchtafvoer. Als het huis potdicht zit, wordt lucht aangezogen uit de kruipruimte; daarin zit vaak vocht en schimmel.  
 
·         Zorg ook voor goede luchtstroming in huis via minstens 1,5 cm ruimte onder de binnendeuren, of een alternatief zoals ventilatieroosters in binnenmuren of -deuren.

 ·         Schakel de mechanische ventilatie nooit uit. Trek alleen bij onderhoud of in geval van een ramp (als de overheid -de veiligheidsregio- adviseert ramen en deuren te sluiten) de stekker van de centrale ventilatie unit uit het stopcontact.

 ·         Is er geen stekker? Zet dan in de meterkast de schakelaar om van de groep die de mechanische ventilatie bedient; plak vooraf een sticker bij de juiste schakelaar.

 ·         Lucht de vertrekken regelmatig, maar zet (in de winter) de ramen niet langer dan een half uur open; dat voorkomt onnodig warmteverlies.

 

Rechtswinkel Steenwijk geeft ook advies in Vollenhove
Rechtswinkel Steenwijk geeft gratis juridisch advies aan inwoners, verenigingen, stichtingen en vrijwilligers organisaties in Steenwijkerland en omliggende gemeenten.

 

Iedereen kan terecht bij de Rechtswinkel met een breed scala van vragen op juridisch vlak over bijvoorbeeld relaties, kinderen, werk en wonen, belastingen en financiën, aankoop van artikelen, incassobureau en meer.

Soms is de gang naar bijvoorbeeld een notaris, advocaat of sociaal werk een eerste stap, maar regelmatig is dat ook voor veel mensen een te hoge drempel.

De Rechtswinkel wordt gerund door vrijwilligers met een juridische achtergrond, die door werk en levenservaring, voldoende deskundigheid hebben over juridische onderwerpen. Ook studenten die met een juridische studie bezig zijn, versterken regelmatig de groep vrijwilligers van de Rechtswinkel.

Inmiddels bestaat de Rechtswinkel ruim 35 jaar en houdt 4x per week, van maandag tot en met donderdag van 9.00-12.00 uur spreekuur in de Golfstate, Stationsstraat 10 in Steenwijk.

 

Vanaf september ook in Vollenhove

De afstand voor inwoners uit Vollenhove en omgeving kan een probleem zijn. Daarom start de Rechtswinkel met een spreekuur in Vollenhove. Dit spreekuur is iedere eerste vrijdag van de maand van 9.00-12.00 uur in De Burght, Godfried van Rhenenlaan 2 te Vollenhove.

 

 De Rechtswinkel is bereikbaar via telefoonnummer 06-30717904 of via de mail: rechtswinkel@sociaalwerkdekop.nl    

Alle informatie is ook te vinden via de website: www.rechtswinkelsteenwijk.nl en via Facebook: Rechtswinkel Steenwijk.

Bron: Naar een bericht in de Nieuwsbode van 28 augustus 2019

 

Huren van Wetland Wonen

Enkele aandachtspunten als u een (ander) huis wilt huren van Wetland Wonen.

Het is belangrijk dat u ingeschreven staat bij de corporatie waar u van wilt huren.

Als u ingeschreven staat, bouwt u namelijk inschrijfduur op (voorheen heette dit punten opbouwen). Deze inschrijfduur is belangrijk bij het toewijzen van woningen.

 

Stel dat u in aanmerking komt voor een woning, maar de ander op de lijst staat langer ingeschreven en heeft dus meer inschrijfduur opgebouwd, dan gaat de woning aan u voorbij.

 

Schrijf u dus op tijd in. Dit doet u op de site van de Woningzoeker. Vervolgens krijgt u jaarlijks bericht of u uw inschrijving wilt verlengen. U moet dit wel zelf doen; dit kan ook weer via de site van de Woningzoeker. Komt u er niet uit of hebt u geen computer, gaat u dan met vragen naar het kantoor van Wetland Wonen.

 

Als u ingeschreven staat, is het ook belangrijk dat u ervoor zorgt dat uw gegevens, zoals inkomen en gezinssamenstelling, correct zijn. Wij raden u aan deze gegevens regelmatig te controleren. Dit kan namelijk teleurstellingen voorkomen.

 

Onderhoud tuin en pad 

Het achterpad

Als u in de tuin bezig bent, geeft u natuurlijk ook het achterpad aandacht. Het onderhoud, voor wat betreft het onkruid verwijderen, is namelijk altijd voor de bewoner zelf.

 

Als het achterpad echter “kapot” is, bijvoorbeeld tegels liggen ongelijk of zijn eruit, dan kunt u dit bij Wetland Wonen melden als het achterpad van Wetland Wonen is. Het kan ook zijn dat het achterpad van de gemeente is en dan moet u dat melden bij de gemeente.

 

Het pad naar de voordeur

Ook hier is het belangrijk dat de tegels goed liggen en dat het pad vrij is van overhangende struiken en beplanting. Want iemand die bij u op bezoek komt of iets bij u in de bus wil doen, moet dit wel veilig kunnen doen, zonder te struikelen en zonder zich een weg te moeten banen tussen de begroeiing door.