Huurdersvereniging Zwartewaterwiede

Zwartewaterland

Energietoeslag over 2023; gemeente Zwartewaterland

Op de website van gemeente Zwartewaterland kunt u onderstaande informatie lezen.

 

Huishoudens met lage en midden-inkomens kunnen eenmalig energietoeslag aanvragen over 2023. De energietoeslag is voor huishoudens met een gezamenlijk inkomen tot 150 procent van de bijstands-norm. De toeslag is maximaal € 1300.   

 

Wie ontvangen de energietoeslag automatisch?

We betalen de energietoeslag automatisch uit aan huishoudens met een uitkering van de gemeente Zwartewaterland. 

 

Zelf aanvragen

Huishoudens met een inkomen tot 150 procent van de bijstandsnorm, kunnen de uitkering zelf aanvragen. Huishoudens met inkomens boven deze norm komen niet in aanmerking voor energietoeslag. 

Energietoeslag aanvragen kan met DigiD-formulier of met een printformulier. Het printformulier kunt u online invullen, uitprinten, ondertekenen en opsturen naar de gemeente. 

 

Hulp bij aanvragen

Wilt u hulp bij het aanvragen van energie-toeslag? Kom dan naar het spreekuur energietoeslag en Gemeentepolis in Zwartsluis, Genemuiden en Hasselt. 

Voor vragen over energietoeslag kunt u ook contact opnemen met de gemeente via sociaaldomein@zwartewaterland.nl of 14 038. Of kom gewoon langs op het gemeentehuis. 

 

Voorwaarden

Voor energietoeslag gelden voorwaarden. Op de datum van aanvraag moet de aanvrager:

  • in de gemeente Zwartewaterland wonen en niet in een inrichting verblijven;
  • 21 jaar of ouder zijn; 
  • een contract hebben met een energie-leverancier;
  • een inkomen hebben van maximaal 150% van de bijstandsnorm.

 

Hoe hoog is de energietoeslag?

De energietoeslag is gekoppeld aan de bijstandsnorm. Hoe lager de bijstands-norm, hoe hoger de toeslag. In onderstaande tabel staat welke energie-toeslag bij welke bijstandsnorm hoort.

 

Bijstandsnorm                  Hoogte energietoeslag

Tot en met 120%             € 1.300,00

>120% - 130%                 € 1.000,00

>130% - 140%                 €    500,00

>140% - 150%                 €    300,00

De bijstandsnorm verschilt per leeftijd en per situatie.

 

Vragen over energietoeslag?

Inwoners met vragen over energietoeslag kunnen mailen naar sociaaldomein@zwartewaterland.nl 

of bellen met 14 038. Zonder afspraak langskomen op het gemeentehuis kan ook. 

Inwoners die graag een gesprek willen over hun financiële situatie, kunnen ook contact opnemen of langs komen op het Spreekuur Financiën op Orde.

Wilt u weten tot wanneer u deze energietoeslag kunt aanvragen, neem dan contact op met de gemeente.

 

Bijzondere bijstand

Huishoudens die net te veel verdienen voor energietoeslag, komen mogelijk in aanmerking voor bijzondere bijstand. De gemeente kijkt hierbij naar een maatwerk-oplossing. Bijzondere bijstand is bedoeld om onverwachte hoge kosten te betalen.

 

Energiecoaches

Onze energiecoaches geven slimme bespaartips. Een energiecoach komt gratis bij inwoners thuis en onderzoekt hoe de

woning energiezuiniger gemaakt kan worden.  

 

Dat geldt voor mij

Wist u dat veel huishoudens moeite hebben om rond te komen? Er zijn veel regelingen en toeslagen, maar hoe weet u nu waar u recht op heeft?

De online tool “Dat geldt voor mij” helpt hierbij. In een paar klikken ziet u waar u mogelijk recht op heeft. 

 

Hulp bij financiële problemen

Financiële problemen zijn maar al te vaak aanleiding voor veel zorgen en stress. Als u er zelf niet meer uitkomt, kunt u hulp vragen. U kunt uw financiële zorgen bespreken met een deskundige en samen zoeken naar oplossingen. 

 

Spreekuur Financiën op Orde

Financiële problemen zorgen vaak voor schaamte. Heeft u moeite met rondkomen? Zijn er vragen rondom toeslagen van de belastingdienst? Of heeft u schulden? Dan kunt u gebruik maken van het Spreekuur Financiën op Orde. Elke woensdagmorgen van 9.00 tot 11.00 uur in het gemeentehuis.

U hoeft hiervoor geen afspraak te maken. U kunt zich melden bij de balie in het gemeentehuis. Als u niet in de gelegenheid bent om op woensdag langs te komen kun u ook een afspraak maken. Bel met 14 038 of mail naar sociaaldomein@zwartewaterland.nl

 

Gezond en Gelukkig Zwartewaterland

De gemeente Zwartewaterland en bijna maatschappelijke organisaties stimuleren een Gezond en Gelukkig Zwartewaterland. Dit betekent ook dat iedereen moet kunnen meedoen aan onze samenleving. Geldzorgen mogen daarin geen belemmering zijn.

Bron: www.zwartewaterland.nl/energietoeslag