Huurdersvereniging Zwartewaterwiede

Klachten

U heeft een klacht.

Een klacht moet te allen tijde eerst bij Wetland Wonen Groep worden gemeld

U kunt op 3 manieren de klacht indienen  bij WWG.

 

Telefonisch

Als u per telefoon de klacht doorgeeft, noteer dan de datum dat u gebeld heeft, met wie u gesproken heeft en wat de klacht is.

 

Digitaal

Per computer via de servicelijn. Print dan wel eerst het klachtenformulier voordat u op verzenden drukt. Zo heeft u dan bewijs dat u het verstuurt heeft.

 

Post

In de brief vermeld u duidelijk uw naam, adres en woonplaats, telefoonnummer en datum waarop u het verstuurt

Wat de klacht is en stel een redelijke termijn vast waarin u hoopt dat de klacht verholpen wordt.

Maak een kopie va de brief, zodat u ook bewijs heeft dat u een brief heeft verstuurt.

Heeft u moeite met het opstellen van een brief benader dan het bestuurslid of contactpersoon van uw kern. Zij helpen u graag met het opstellen van de brief.

U moet de brief zelf versturen.

Is de klacht niet naar tevredenheid opgelost en u komt er met WWG niet uit dan kunt u weer bij ons aankloppen.

Om een voorbeeld te zien van de klachtenbrief, klikt u dan op onderstaande knop: