Huurdersvereniging Zwartewaterwiede

Tijdelijke huurkorting bij gedaald inkomen

De huur tijdelijk omlaag als je inkomen plotseling keldert, dat kan door de nieuwe wet Tijdelijke Huurkorting. Verhuurders kunnen huren tijdelijk verlagen of bevriezen, maar de huurder moet daar zelf om vragen.

Het is inderdaad mogelijk om tijdelijke huurkorting aan te vragen.  Dat komt door de Wet Tijdelijke Huurkorting, die is ingegaan op 1 april 2021. Dankzij die wet kunnen verhuurders de huur tijdelijk verlagen. Met 'bevriezen' wordt bedoeld: géén jaarlijkse huurverhoging.  Na de tijdelijke huurverlaging of huurbevriezing mag de verhuurder de huur weer terugbrengen op het oude niveau.

De wetgever hoopt dat meer verhuurders tijdelijke huurkorting gaan geven aan huurders die tijdelijk in de knel zitten, omdat de verlaging nu niet permanent hoeft te zijn. Zowel woningcorporaties als commerciële verhuurders (beleggers, particuliere verhuurders) kunnen tijdelijke huurkorting geven. Dit kan alleen voor zelfstandige woonruimte.

 

Zelf schriftelijk aanvragen

Met een beroep op de nieuwe wet kunnen huurders hun verhuurder om tijdelijke huurverlaging of huurbevriezing vragen. Dat moet altijd schriftelijk. De verhuurder beslist vervolgens over het verzoek en maakt afspraken met de huurder over de voorwaarden.

 

Niet afdwingbaar
Huurders kunnen huurkorting niet afdwingen, maar zijn afhankelijk van de goede wil van hun verhuurder. Je mag dus wel aan de verhuurder om huurkorting vragen, maar deze beslist zelf of hij de huurkorting toekent.

 

Wettelijke minimum- en maximumtermijn

In de wet staat dat er tijdelijk huurkorting mogelijk is voor een periode van minimaal een maand tot maximaal drie jaar. Voor welke periode de korting in de praktijk geldt spreken verhuurder en huurder onderling af. Maar het moet dus minimaal een maand zijn en maximaal drie jaar.

 

Huur na tijdelijke korting weer omhoog

Is de afgesproken periode afgelopen? Dan mag de huur weer omhoog. Is de maximale periode van drie jaar nog niet voorbij? Dan kun je als huurder proberen afspraken te maken over verlengen van de huurkorting.

 

'Oude niveau' is:  vroegere huurprijs + huurverhoging 

Als de afgesproken periode voorbij is mag je verhuurder de huur weer verhogen. Je verhuurder mag dan de huurprijs rekenen die je gehad zou hebben als je de tijdelijke korting niet had gekregen. Als je tijdelijke korting drie jaar heeft geduurd kan dit dus betekenen dat je verhuurder alsnog de huurverhogingen in rekening brengt die hij drie jaar heeft laten schieten. Volgens de Wet Tijdelijke Huurkorting mag dat. 

 

Na drie jaar wordt tijdelijke korting permanent

Loopt de huurverlaging of huurbevriezing langer dan de wettelijk bepaalde maximale periode van drie jaar? Dan is de huurkorting permanent geworden. In dat geval geldt de lagere, gekorte huurprijs als je nieuwe huurprijs. In die situatie mag je verhuurder de huurprijs niet in één keer verhogen naar het oude niveau. Je huur mag dan alleen volgens de reguliere geldende regels voor de jaarlijkse huurverhoging omhoog.

 

Ook tijdelijke korting bij nieuwe woning

Tijdelijke huurkorting kan ook worden aangevraagd voor een nieuwe woning. Bijvoorbeeld als je verhuist naar een duurdere woning van dezelfde verhuurder. Op jouw verzoek kan de verhuurder dan met je afspreken dat je start met een tijdelijk lagere huur. In drie jaar tijd gaat de huur dan in stappen omhoog, zodat je uiteindelijk uitkomt op de huurprijs die de verhuurder voor deze woning op het oog had.


Eenmalige huurverlaging is andere regeling

Let op: tijdelijke huurkorting is iets anders dan de eenmalige huurverlaging waar corporatiehuurders met een laag inkomen en een hoge huur in 2021 wettelijk recht op hebben. De eenmalige (alleen in 2021 toe te kennen) huurverlaging is géén tijdelijke korting, maar een blijvende verlaging van je huurprijs. 
 

Bron: Woonbond december 2021