Huurdersvereniging Zwartewaterwiede

Informatie vanuit de Rijksoverheid

Informatie over huurverlaging in 2024 voor lage inkomens

Kom ik in aanmerking voor de huurverlaging in 2024 voor lage inkomens?

U komt mogelijk in aanmerking voor de huurverlaging voor lage inkomens als u een laag inkomen heeft, en:

· vanaf 1 maart 2023 of eerder een sociale huurwoning huurt bij een woningcorporatie;

· u voor die woning niet in 2023 een huurverlaging voor lage inkomens heeft gehad; en

· voor die woning meer dan € 577,91 (in 2024) aan kale huur per maand betaalt.

 

Voor huurcontracten die na 1 maart 2023 zijn ingegaan, kunt u geen huurverlaging voor lage inkomens aanvragen.

Deze huurverlaging voor lage inkomens staat los van de andere redenen om huurverlaging aan te vragen.

 

Huurverlaging vragen als u nu een laag inkomen heeft

Huurt u (vanaf 1 maart 2023 of eerder) een sociale woning van een woningcorporatie (woningcorporatie is uw verhuurder)? En heeft u voor die woning in 2023 geen huurverlaging naar € 575,03 voor lage inkomens gehad? En betaalt u voor die woning in 2024 een hogere (kale) huur dan € 577,91? En heeft u nu gezamenlijk een laag inkomen?

Dan kunt u zelf tot en met 30 december 2024 om huurverlaging naar € 577,91 vragen aan de woningcorporatie.

U moet de huurverlaging zelf aanvragen bij de woningcorporatie, omdat de woningcorporatie niet weet dat u nu een laag inkomen heeft.

 

Om in aanmerking te komen voor huurverlaging, moet u kunnen bewijzen dat uw gezamenlijk bruto-inkomen over de laatste 6 maanden laag was.

In onderstaand overzicht staat wat uw maximale inkomen mag zijn geweest over de afgelopen 6 maanden.

· Huishouden van 1 persoon, die geen AOW krijgt € 12.420

· Huishouden van 1 persoon, die AOW krijgt € 13.215

· Huishouden van 2 of meer personen, die allemaal geen AOW krijgen

€ 16.185

· Huishouden van 2 of meer personen, van wie minimaal 1 persoon AOW krijgt

€ 17.575

Let op: hebt u inwonende kinderen die jonger zijn dan 27 jaar? Hun inkomen telt niet mee. Maar ze tellen wel mee voor de grootte van het huishouden.

 

Geen voorstel ontvangen na uw aanvraag? Neem dan contact op. Doet de woning-corporatie u niet binnen 3 weken een voorstel? En u denkt daar wel recht op te hebben? Neem dan contact op met uw woningcorporatie.

Reageert uw woningcorporatie niet? Of wijst deze uw verzoek af? Dan kunt u naar de Huurcommissie stappen. Dat kan dan tot uiterlijk 9 weken na uw huurverlagings- verzoek.

 

Controleer de gevolgen voor uw huurtoeslag

Geef uw nieuwe huur en uw mogelijk gewijzigde inkomen door aan Dienst Toeslagen. Dat doet u via toeslagen.nl

De woningcorporatie geeft uw huurverlaging ook door aan Dienst Toeslagen.

Gaat uw huur omlaag, dan krijgt u minder huurtoeslag. Toch houdt u geld over aan de huurverlaging. Dat komt omdat de huurtoeslag met een kleiner bedrag omlaag gaat dan het bedrag waarmee de huurprijs omlaag gaat. U betaalt dan minder huur. Als uw inkomen ook gedaald is, krijgt u misschien juist meer huurtoeslag. Of u krijgt voor het eerst huurtoeslag. Bijvoorbeeld omdat uw huur nu laag genoeg is. U kunt een proefberekening voor toeslagen maken op toeslagen.nl

 

Na huurverlaging in 2024 geen huurverhoging in hetzelfde jaar

Heeft u in 2024 een huurverlaging gehad, omdat u een laag inkomen heeft? Dan mag de woningcorporatie de huur niet later in 2024 weer verhogen.

Bron: www.rijksoverheid.nl