Huurdersvereniging Zwartewaterwiede

Agenda

Uitnodiging

Hierbij nodigen wij de leden (ook niét leden zijn van harte welkom) uit voor de

Algemene jaarvergadering welke zal worden gehouden op:

 

Woensdag                             : 9 juni 2021

Plaats van samenkomst    : M.f.c. “de Bolder”

                                                   De Dobbe 29 te Zwolle

 Aanvang                               : 19.30 uur.

 

Agenda:

 

 1. Opening

      Voorstellen van de bestuursleden.

 

 1. Vaststellen agenda

 

 1. Mededelingen en ingekomen stukken.

 

 1. Notulen Algemene ledenvergadering d. 07-10-2020 te Oldemarkt

 

 1. Jaarverslag 2020 secretaris

 

 1. Verslag kascommissie.

      Leden kascommissie: mevr. Jansen uit Hasselt en dhr. B. Ruyper uit Hasselt

 • Jansen gaat er uit, ook dhr. Ruijper gaat er uit als hij benoemt wordt als bestuurslid.
 • Reserve lid mevr. C. Jongman-Kleene komt er in.
 • Nieuw commissie lid benoemen en een reservecommissielid.

 

 1. Jaarverslag 2020 en begroting 2021 penningmeester.

       De stukken liggen een kwartier voor de vergadering ter inzage.

 

 • Aftredend en herkiesbaar mevr. T. Trinks-Oenema, vertegenwoordiger voor Hasselt
 • Aftredend en herkiesbaar P. Jordens, vertegenwoordiger voor Genemuidem
 • Voorstel van het bestuur om te benoemen:

       Dhr. B. Ruijper uit Hasselt voor Zwolle

 

 

 1. Pauze ca. 20.30 uur

 

 1. Presentatie verzorgd door de veiligheidsregio IJsselland over veilig wonen

 

 1. Sluiting ca. 21.30 uur.