Huurdersvereniging Zwartewaterwiede

HUURTOESLAG 2021

 

 

Vanaf 1 januari 2020 zijn er geen inkomensgrenzen meer. Hoe hoog uw inkomen mag zijn, hangt af van uw huur, uw leeftijd en de samenstelling van uw huishouden.

Maak een proefberekening om te zien of u huurtoeslag kunt krijgen. Dit doet u op www.belastingdienst.nl  U klikt op “toeslagen” en vervolgens kijkt u bij “Kan ik een toeslag krijgen?” door op “huurtoeslag” te klikken. Op die pagina kunt u een proefberekening maken door op het woord “proefberekening” te klikken.

U kunt de huurtoeslag over 2020 nog aanvragen tot 1 september 2021.

U kunt de huurtoeslag over 2021  aanvragen tot 1 september 2022.

Kreeg u over 2020 al huurtoeslag, dan  hoeft u in 2021 niet opnieuw aan te vragen. U krijgt de toeslag vanzelf, zolang u aan de voorwaarden voor huurtoeslag voldoet.

 

BELANGRIJK OM TE WETEN

Kan ik huurtoeslag krijgen?
Niet iedereen die huurt, kan huurtoeslag krijgen. Om in aanmerking te komen, mag u niet te veel verdienen. De huur mag niet te hoog zijn, maar ook weer niet al te laag. Bekijk hierna de belangrijkste voorwaarden.

 

Om in aanmerking te komen voor huurtoeslag moet u minimaal aan de volgende voorwaarden voldoen:
- U bent 18 jaar of ouder.
- U huurt een zelfstandige woonruimte. 
- U staat bij de gemeente ingeschreven op uw woonadres.
- U heeft de Nederlandse nationaliteit of een geldige verblijfsvergunning.
- Uw (gezamenlijke) inkomen is niet te hoog.
- De huurprijs is niet te hoog en ook niet te laag. Én het (gezamenlijke)
  vermogen is niet te hoog.

 

Het inkomen van andere mensen in uw woning telt meestal mee
Hebt u een toeslagpartner of medebewoners dan telt hun inkomen ook mee.  Hebt u thuiswonende kinderen met inkomen? Dan telt een gedeelte niet mee.

 

Thuiswonende kinderen
Voor thuiswonende kinderen tot 23 jaar telt in 2021 alleen het inkomen boven € 5.044 mee. Vraagt u huurtoeslag aan? Geef dan wel het hele inkomen van uw kind door. Studiefinanciering telt niet als inkomen.

 

AOW-leeftijd
Het gaat bij de AOW-leeftijd om de leeftijd die u hebt op 1 januari van het jaar waarvoor u huurtoeslag krijgt. Hebt u zelf nog niet de AOW-leeftijd, maar hebt u een toeslagpartner of medebewoner die op 1 januari wel de AOW-leeftijd heeft? Dan gelden dezelfde grenzen als wanneer u zelf de AOW-leeftijd zou hebben

 

Mijn toeslagpartner
Uw echtgenoot of geregistreerde partner is uw toeslagpartner. 

 

Medebewoner
Een medebewoner is iemand die deel uitmaakt van uw huishouden.
En die op hetzelfde adres is ingeschreven bij de gemeente. Bijvoorbeeld uw kind, een ouder of iemand anders die bij u woont. 

 

Iemand gebruikt mijn adres als postadres
Staat iemand op uw adres ingeschreven bij de gemeente, maar is dat alleen als postadres? Dan is die persoon niet uw medebewoner.

 

Uw vermogen mag niet te hoog zijn
U mag ook niet te veel vermogen hebben, zoals spaargeld. Iedere bewoner mag op 1 januari 2021 maximaal € 31.340 hebben.
Partners mogen samen maximaal € 62.680 hebben. Ook een eigen vakantiehuisje en groene beleggingen tellen mee als vermogen.
Een auto en caravan voor eigen gebruik tellen niet mee als vermogen.

Hebt u op 1 januari 2021 te veel vermogen? Dan hebt u het hele jaar geen recht op huurtoeslag. Krijgt u al huurtoeslag? Dan moet u die stopzetten.

 

Uw inkomen mag niet te hoog zijn.  
Vanaf 1 januari 2020 zijn er geen inkomensgrenzen meer.
Hoe hoog uw inkomen mag zijn, hangt af van uw huur, uw leeftijd en de samenstelling van uw huishouden.
Vóór 2020 waren er nog wel inkomensgrenzen.
In onderstaande tabellen ziet u hoe hoog uw inkomen mocht zijn in de voorgaande jaren.

Maximum inkomen voor de huurtoeslag voor mensen jonger dan de AOW-leeftijd

 

Jaar              Ik woon alleen        Ik woon niet alleen

2019            € 22.700                  € 30.825

2018            € 22.400                 € 30.400  

 

Maximum inkomen voor de huurtoeslag voor mensen met de
AOW-leeftijd

 

Jaar         Ik woon alleen en heb de                Ik woon niet alleen en heb de AOW leeftijd

                AOW leeftijd 

2019      € 22.675                                                € 30.800 samen

2018      € 22.375                                                € 30.400 samen

Normaal kan men alleen huurtoeslag krijgen als men 18 jaar of ouder is.
Is men jonger dan 18 jaar, dan kan men soms toch huurtoeslag krijgen.
Namelijk: als je beide ouders zijn overleden; of als je een kind hebt.

 

Bedragen van het maximale vermogen voor de huurtoeslag van de afgelopen jaren

 

Jaar                                  Ik heb geen                       Ik heb een                        Medebewoners

                                         toeslagpartner                 toeslagpartner

Maximaal vermogen  € 31.340                             € 62.680 samen            € 31.340 per 

2021                                                                                                                         medebewoner

Maximaal vermogen  €30.846                            €  61.692 samen              €  30.846 per 

2020                                                                                                                        medebewoner

Maximaal vermogen  € 30.360                           € 60.720 samen             € 30.360 per  

2019                                                                                                                          medebewoner

Maximaal vermogen  € 30.000                          € 60.000 samen            € 30.000 per     

2018                                                                                                                          medebewoner

 

U kunt huurtoeslag krijgen als Uw rekenhuur niet te hoog is (niet hoger dan de huurgrens). Bekijk hieronder de huurgrenzen van de afgelopen jaren.

Huurgrens als u of een van de bewoners 23 of ouder is.
Of als u een inwonend kind hebt.

 

Jaar               Huurgrens

2021            € 752,23

2020          € 737,14

2019           € 720,42

2018           € 710,68

 

Huurgrens als u tussen de 18 en 23 jaar bent

Jaar               Huurgrens

2021            € 442,46

2020          € 432,51

2019           € 424,44

2018           € 417,34

 

Wilt u weten hoeveel huurtoeslag u kunt krijgen?
Maak dan een
proefberekening op de website van de belastingdienst: www.belastingdienst.nl

Als blijkt dat u recht hebt op huurtoeslag, kunt u toeslag aanvragen. U kunt ook wachten tot u zeker bent van uw inkomen in 2021. Aanvragen van huurtoeslag over 2021 kan nog tot 1 september 2022.

 

Hoe wordt de huurtoeslag berekend?
Bij de berekening van de huurtoeslag gaat men uit van de rekenhuur. De rekenhuur bestaat uit de kale huur plus de servicekosten.

Waar vind ik deze bedragen?
De kale huurprijs en uw servicekosten staan meestal in uw huurcontract of in de brief over de jaarlijkse huurverhoging.

 

Servicekosten
Voor servicekosten gelden speciale regels voor de huurtoeslag.
Er zijn 4 rubrieken:

  1. servicekosten: schoonmaakkosten voor gemeenschappelijke ruimten
  2. energiekosten voor gemeenschappelijke ruimten
  3. huismeesterkosten
  4. kosten voor dienst- en recreatieruimten

 

U moet de werkelijke kosten opgeven, maar met een maximum van € 12 per rubriek.
U kunt dus maximaal € 48 meerekenen.


Voorbeeld : 

U betaalt de volgende                Werkelijke                        Opgeefbare

servicekosten :                              kosten :                             kosten:

Schoonmaak                                €  15                                     €  12

gemeenschapelijke

ruimten

Energiekosten

gemeenschapelijke                      €   11                                     €  11

ruimten

Kosten voor

dienst-en                                      € 18                                      €   12

recreatieruimten

Totaal                                             € 44                                      €   35

 

Mijn huur is te hoog geworden, kan ik mijn toeslag houden?
Door een huurverhoging is uw huur te hoog geworden voor huurtoeslag. Maar als u de maand vóór de verhoging al huurtoeslag kreeg voor dezelfde woning, blijft u huurtoeslag krijgen. Dit noemen we ‘verworven recht’. Voor het deel van de huur dat boven de grens voor huurtoeslag uitkomt, krijgt u geen huurtoeslag.

 

BELANGRIJK:
Bent u in het verleden uw huurtoeslag kwijtgeraakt terwijl u verworven recht had? Misschien was dat onterecht. Neem dan vóór 1 januari 2021 contact op met de BelastingTelefoon. Zij helpen u verder.

U kunt het verworven recht kwijtraken.
Bijvoorbeeld als uw vermogen of (gezamenlijke) inkomen te hoog wordt en u daardoor geen recht meer op huurtoeslag hebt. U kunt pas weer huurtoeslag krijgen als uw huur weer onder de grens voor huurtoeslag komt en u aan alle voorwaarden voor huurtoeslag voldoet.

Wanneer gaat mijn huurtoeslag in?
De huurtoeslag gaat in per de 1e van de maand. Staat u op de 1e dag van de maand nog niet ingeschreven? Dan gaat de huurtoeslag pas de volgende maand in.

Wijzigingen doorgeven
Krijgt u huurtoeslag en verandert er iets in uw leven? Uw inkomen wijzigt of de samenstelling van uw huishouden bijvoorbeeld. Dat heeft gevolgen voor uw toeslag. U moet veranderingen in uw situatie binnen 4 weken aan de belastingdienst doorgeven. 

 

HIERONDER ZIET U ENKELE VOORBEELDEN
Uw vermogen is voor de huurtoeslag niet te hoog
U mag in 2021 maximaal € 31.340 aan  vermogen hebben om huurtoeslag te krijgen. Hebt u een toeslagpartner? Samen met uw toeslagpartner mag u € 62.680 aan vermogen hebben. Ook medebewoners mogen niet meer dan € 31.340 aan vermogen hebben. Maar hebt u een thuiswonend kind dat jonger is dan 18 jaar? Dan telt het vermogen van dit kind mee bij uw vermogen.

Voorbeelden
-        Uw vermogen op 1 januari 2021 is € 35.000. Uw toeslagpartner heeft op die datum € 20.000 op zijn bankrekening staan. Dan kunt u dus huurtoeslag krijgen, omdat uw vermogen samen niet meer is dan € 62.680.

-        Uw vermogen op 1 januari 2021 is € 25.000. Uw inwonend kind van 17 jaar heeft op die datum € 7.000 op zijn bankrekening staan. Dan hebt u geen recht op huurtoeslag omdat uw vermogen samen met dat van uw kind meer is dan € 31.340.

-        Uw vermogen op 1 januari 2021 is € 20.000. Uw medebewoner voor de huurtoeslag heeft op die datum € 35.000 op zijn bankrekening staan. Dan hebt u geen recht op huurtoeslag omdat het vermogen van uw medebewoner meer is dan € 31.340.

 

Ik heb een deel van het jaar een toeslagpartner of medebewoner

Uw toeslag wordt altijd berekend over uw gezamenlijke jaarinkomen. Maar hebt u maar een deel van het jaar een toeslagpartner of een medebewoner? Dan telt het jaarinkomen van die persoon alleen mee over die periode.

Ik heb niet het hele jaar een toeslagpartner of medebewoner
Hebt u maar voor een deel van het jaar een toeslagpartner of medebewoner? Dan hoeft u zijn vermogen niet mee te rekenen.

Zoveel huurders, zoveel situaties
Bent u nog geen 18? Hebt u AOW? Bent u geen Nederlander? Woont er iemand met een handicap in huis? Twijfelt u of u servicekosten moet meerekenen? Of zit u in een bijzondere situatie?

U kunt bij vragen altijd bellen met de belastingdienst.
Belasting Telefoon: 0800-0543 (gratis)
Bel dit nummer met vragen over belastingen en toeslagen. En voor het maken van een afspraak.
Belt u vanuit het buitenland? Bel dan:
 +31 555 385 385.

Houd uw burgerservice nummer (BSN) altijd bij de hand.
Bel de BelastingTelefoon niet op dure 0900-nummers.

Op de hieronder genoemde sites kunt u ook terecht voor informatie.

Bronnen:
www.belastingdienst.nl
www.toeslagen.nl

www.rijksoverheid.nl