Huurdersvereniging Zwartewaterwiede

Eenmalige huurverlaging 2021

Huurverlaging gekregen? Kijk naar de huurtoeslag!!

Huurverlaging gekregen van de corporatie? Dan is het van belang om de  nieuwe (verlaagde) huurprijs aan de Belastingdienst door te geven. 

 

Tienduizenden corporatiehuurders met een laag inkomen en een hoge huur kregen dit jaar huurverlaging. Omdat een lagere huur ook betekent dat je huurtoeslag moet worden aangepast, heeft de wetgever beslist dat corporaties de verlaagde huurprijs aan de Dienst Toeslagen van de Belastingdienst moeten doorgeven. Om te voorkomen dat huurders later met een terugvordering te maken krijgen.

 

Huurverlaging: altijd voordeel

Belangrijk: als je huurverlaging krijgt, ga je er altijd op vooruit.  Je hebt weliswaar recht op iets minder toeslag, maar dit doet nooit je huurverlaging teniet.

 

Toeslag is een voorschot

Het lastige van toeslagen is dat het om voorschotten gaat. En dat de berekening ervan vrij moeilijk is. Op hoeveel huurtoeslag je in 2021 recht hebt, kan pas berekend worden als het jaar al voorbij is, dus als je toeslag al is uitgekeerd. Weet de Belastingdienst niet dat je huur in 2021 is verlaagd, of valt je inkomen onverhoopt hoger uit? Dan kan het zijn dat je een deel van je huurtoeslag achteraf moet terugbetalen.  

 

Terugvordering voorkomen

Toeslag moeten terugbetalen is enorm vervelend. En al helemaal als je weinig geld hebt en er niet op rekent. Dat je moet terugbetalen kun je voorkomen door zelf scherp op te letten.

 

Zelf doen

Je kunt inloggen op Mijn Toeslagen. Zie je daar dat je woningcorporatie de verlaagde huurprijs nog niet heeft doorgegeven? Geef de verlaagde huurprijs dan zelf door. Daarmee voorkom je dat je later moet terugbetalen. Kijk ook naar je inkomen. Als je verwacht dat je dit jaar meer gaat verdienen, stel het verwachte inkomen dan naar boven bij. Ook dat voorkomt dat je later moet terugbetalen.

 

Hulp vragen

Veel mensen vinden belastingen en toeslagen ingewikkeld. Of vinden inloggen op Mijn Toeslagen moeilijk. Raak je in de stress van zelf doen, vraag dan om hulp. Bij familie of vrienden. Of bij je vakbond, ouderenbond, wijkcentrum,

belastingwinkel, sociaal werker of formulierenbrigade. Er zijn veel vrijwilligers en professionals die dit soort hulp graag geven.

Bron: www.woonbond.nl    

 

Eenmalige huurverlaging 2021

In 2021 hebben huurders van corporaties met een hoge huur en laag inkomen recht op een eenmalige huurverlaging. De Woonbond heeft er lang voor gepleit om huurders wettelijk recht te geven op huurverlaging, zodat ze niet afhankelijk zijn van de goede wil van de verhuurder.

Wanneer heb je recht op huurverlaging? Moet je het aanvragen of  gaat de huurverlaging automatisch? In deze serie vragen en antwoorden zetten we de -door de overheid bedachte- regels voor de eenmalige huurverlaging op een rijtje.

 

Kom ik in aanmerking voor huurverlaging?

Dat hangt af van de hoogte van je huur en je inkomen. De huurverlaging geldt voor huurders van een sociale huurwoning (bij een woningcorporatie) met een relatief laag inkomen en hoge huur. Bij de huurprijs gaat het om huurders met een  kale huurprijs boven de voor hen geldende aftoppingsgrens. 

 

Uitwerking:

  • Woon je alleen, heb je geen AOW en is je jaarinkomen minder dan € 23.725 en is je kale huur meer dan € 633,25; dan heb je recht op huurverlaging.
  • Woon je alleen, heb je de AOW-leeftijd en is je jaarinkomen minder dan

       € 23.650 en is je kale huur meer dan € 633,25; dan heb je recht op huurverlaging.

  • Woon je met 2 personen, heb je geen AOW en is het jaarinkomen minder dan € 32.200 en je kale huur meer dan € 633,25; heb je recht op huurverlaging.
  • Woon je met 2 personen, heeft in ieder geval 1 persoon de AOW-leeftijd en is het jaarinkomen minder dan € 32.075 en is je kale huur meer dan € 633,25; dan heb je recht op huurverlaging.
  • Bestaat je huishouden uit 3 of meer personen, heeft niemand AOW-leeftijd en is het jaarinkomen minder dan € 32.200 en is je kale huur meer dan € 678,66; dan heb je recht op huurverlaging.
  • Bestaat je huishouden uit 3 of meer personen, heeft minimaal 1 persoon de AOW-leeftijd en is het jaarinkomen minder dan € 32.075 en is je kale huur meer dan € 678,66; dan heb je recht op huurverlaging.

 

De Belastingdienst kijkt naar het vastgestelde inkomen over 2019. Heb je na 2019 een inkomensdaling gehad, waardoor je al minstens zes maanden een lager inkomen hebt dan de inkomensgrens? Dan heb je ook recht op huurverlaging, maar moet je het wel zelf aanvragen bij de corporatie.

 

Hoeveel wordt de huur verlaagd?

Dat hangt van de huidige hoogte van de huur af. De huur wordt verlaagd tot net onder de aftoppingsgrens die geldt voor jouw type huishouden.

Is je/jullie huur veel hoger dan de aftoppingsgrens? Dan krijg je dus een fikse huurverlaging. Zit je maar een paar euro boven de aftoppingsgrens? Dan gaat het om een kleine huurverlaging.

 

Welke huur wordt verlaagd? 

De kale huur. Dit wordt ook wel 'netto huur' genoemd.

Om huurverlaging te kunnen krijgen moet je kale huur (netto huur) boven de aftoppingsgrens liggen. Let op: het bedrag dat je maandelijks aan je verhuurder betaalt kan hoger zijn dan je kale huur. Sommige huurders betalen ook kosten voor gas, water, licht aan hun verhuurder. Die kosten tellen niet mee. Ook de servicekosten die je kunt hebben als je in een appartement woont tellen niet mee.

 

Hoe weet ik wat mijn kale huur is?

Ieder jaar krijg je een brief over de huurverhoging. Daar staat in wat je kale huur (netto huur) is en wat je eventuele servicekosten zijn. Bij de huurverlaging gaat het om de kale huur.

 

Heeft huurverlaging invloed op de huurtoeslag?

De huurtoeslag is afhankelijk van inkomen, samenstelling huishouden en de hoogte van de huur. Het kan dus zijn dat je na de huurverlaging iets minder huurtoeslag krijgt. Omdat de huurverlaging gaat over het deel van de huur (boven de aftoppingsgrens) waar de huurtoeslag niets of slechts veertig procent van vergoed, ga je er door een huurverlaging wel altijd op vooruit. Per huishouden komt de gemiddelde netto besparing aan huurlasten neer op € 40 per huishouden, heeft het ministerie van Binnenlandse Zaken berekend. 

 

Moet ik de huurverlaging zelf aanvragen?

Viel je in 2019 al in de inkomenscategorie waarmee je recht hebt op huurverlaging? Dan hoef je niets te doen. De corporatie moet je uiterlijk op 1 april 2021 een voorstel doen voor huurverlaging.

Heb je na 2019 een inkomensdaling gehad waarmee je in de categorie voor huurverlaging bent beland? Dan moet je de huurverlaging zelf aanvragen. Als je inkomen minstens zes maanden  onder de geldende inkomensgrens ligt heb je recht op huurverlaging.

 

Moet ik bewijs meesturen als ik de huurverlaging zelf aanvraag?

Ja. Huurders die zelf huurverlaging aanvragen moeten kunnen aantonen minstens zes maanden een inkomen te hebben onder de voor hen geldende inkomensgrens. Hierbij valt te denken aan recente salarisstroken, uitkerings-specificaties of een verklaring van de boekhouder als je ZZP-er bent. En een verklaring over de actuele samenstelling van het huishouden. Het gaat om een verklaring die je zelf mag opstellen en ondertekenen. Dus niet om een officiële verklaring die je tegen betaling bij de gemeente moet opvragen.

 

Vanaf wanneer kan ik aanvragen?

Huurders met een inkomensdaling na 2019 kunnen vanaf 1 januari 2021 huurverlaging aanvragen. Huurverlaging kan het hele jaar worden aangevraagd.

 

Wanneer gaat de huurverlaging in?

Op de eerste dag van de 2e maand na de datum van het voorstel. Als je corporatie jou in maart een huurverlagingsvoorstel stuurt gaat de huurverlaging dus in op 1 mei.

 

Bij wie moet ik aanvragen?

Bij de woningcorporatie die de woning aan je verhuurt. 

Op www.woonbond.nl  staat een voorbeeldbrief.    

 

Wat als ik het niet eens ben met het voorstel van de corporatie?

Ben je het niet eens met het voorstel, dan kun je bezwaar indienen bij de Huurcommissie. 

  • Huurders die al in 2019 een inkomen hadden dat recht gaf op huurtoeslag moeten dan binnen zes weken na 1 april 2021 een bezwaar indienen bij de Huurcommissie. 

       www.huurcommissie.nl

  • Huurders die na 2019 in de inkomenscategorie zijn terechtgekomen waarmee ze recht hebben op huurverlaging, en die zelf een verzoek tot huurverlaging hebben gedaan, kunnen tot zes weken na de reactie van de corporatie een bezwaar indienen bij de Huurcommissie.

 

Bronnen:

www.woonbond.nl

en Huurwijzer, nummer 4, 2020